Pět otázek pro starostku České Lípy (3/2019)

Verze pro tisk |

Stoupá kvůli cizincům v Lípě kriminalita? Proč nemůže být koupaliště v Dubici?

Navážu tam, kde jsme minule skončili. Koupaliště. Sama jste říkala, že momentálně se nejvíce bavíte o Dubici. Přírodní prostředí, investované desítky miliony, parkování … Co brání tomu, aby se tam koupaliště postavilo?

Udržet kvalitní vodu v přírodním koupališti je v současných horkých létech problematické. Řešením je  proto bazén, třeba i v této lokalitě. Projektová dokumentace, kterou jsem si od pánů architektů z Prahy přivezla, má zatím jeden podstatný nedostatek -  jeho kapacita by pro naše město nestačila. Proto je potřeba hledat nové řešení, třeba i v této lokalitě. Nápady jsou, a proto je dohodnutá schůzka, kdy se podíváme přímo na místo – místa, abychom dostali jasnou odpověď, zda je v lokalitě dostatek prostoru pro vybudování koupaliště, jaké si Lípa zaslouží. Neznamená to však, že bychom přírodní vodu úplně opomenuli.

Také jste minule zmínila zanedbané škvárové hřiště u Průmyslovky. Podobně zanedbané je hřiště u Uranu. Jsou v Lípě ještě nějaké další prostory a objekty, které by mohla Lípa od Libereckého kraje získat?

Škvárové hřiště je majetek, o kterém pozitivně vím, že je pro Liberecký kraj nepotřebný. Tudíž je možné začít vyjednávat o převodu na město, pokud se však na tom jako zastupitelé shodneme. Kraj má samozřejmě v našem městě i jiný majetek, ale toho se zatím zbavovat nechce. Pokud by se ale takový případ objevil, tak určitě je na místě se o takový majetek zajímat, obzvláště když je to v atraktivních částech našeho města.

Přihřeju si polívčičku. V minulosti se město chovalo přehlíživě ke středním školám, které sice v Lípě sídlí, ale jejich zřizovatelem je Liberecký kraj. Budete se o střední školy více zajímat?

Myslím, že mohu bez obav říci, že se o ně intenzivně zajímám. Možná by bylo lepší, kdyby se k tomu vyjádřili jednotliví ředitelé škol…  Pokud se jen trochu ohlédnu do blízké minulosti, tak například pro Gymnázium v České Lípě řešíme chemickou laboratoř (což by mohlo vaše srdéčko „chemikáře“ hodně potěšit ????), nebodomlouváme podporu oboru zemědělec na škole 28. října. Také jsem byla „velmi blízko“při hledání řešení jedné nepříjemné situace, kdy se schylovalo k tomu, že dostavba Obchodní akademie bude opožděna a nám se povedlo ve spolupráci s odborem školství, investic a veřejných zakázek Libereckého kraje najít řešení. V každém přídě si město plně uvědomuje význam vzdělávání jako takového, proto spolupráce města a středních škol je nezbytná. Takže podpora je a bude.

Cizinci v České Lípě stále přibývají. Určitě máte díky městské policii přehled o různých statistikách. Zvyšuje se v České Lípě kriminalita?

Obecně lze konstatovat, že Městská policie Česká Lípa nevnímá zdejší menšinu pracovníků ze zahraničí jako problémovou skupinu obyvatelstva.  Počet s nimi řešených přestupků nijak nevybočuje z normálu v přepočtu na průměrný počet přestupků páchaných ostatními obyvateli. Pokud šlo o přestupky proti občanskému soužití, většinou se odehrávaly uvnitř této komunity. Na úseku veřejného pořádku pak jde skutečně o drobné prohřešky většinou pod vlivem alkoholu.Nejvíce případů bylo vzájemné napadání mezi sebou. Napadení většinou nechtějí nic řešit, po skončení rvačky jsou opět zase přátelé. Lze tedy shrnout, že nejvíc přestupků cizinců je pácháno pod vlivem alkoholu.

Prostor pro vaše téma:

Když je řeč o českolipské kriminalitě a zajištění bezpečnosti, tak bych se ráda zmínila, že budeme umísťovat další kamery ve městě a to právě kvůli zajištění lepší bezpečnosti a ochrany majetku v dalších lokalitách, kde právě tento systém může pomoci. Nově jsou vytypovaná dvě místa. Zkušenost je jasná, kamery dokáží kriminalitu potlačit.

Nahoru