Pět otázek pro starostku České Lípy (2/2019)

Verze pro tisk |

Neměl by být bazén u průmyslovky? Mění se něco v zimní údržbě? Bude za rok ohňostroj?

Mnozí lidé jsou opět překvapení, že v zimě sněží. Reagují třeba tím, že nadávají na město, když ráno před svým domem objeví pár nezametených vloček. Změnilo nějak nové vedení města systém zimní údržby v České Lípě?

V loňském roce uzavřelo tehdejší vedení města novu rámcovou smlouvu na komplexní zajištění služeb při čistění komunikací, zimní údržbě komunikací a úklidu autobusových zastávek. Pravdou je, že město je někde uklizeno okamžitě a někde až za 48 hodin. Ale tohle vychází jak ze zákona tak ze smlouvy, která stanovuje podle důležitosti komunikace časové limity pro tři kategorie. V I. kategorii zařazené ulice musí být uklizeny do 4 hodin, ve II. do 12 hodin a ve III. do 48 hodin. Smutné však je, že v některých částech města narážíme na nešvar, kdy je uklizena pouze jedna strana ulice. Při vydatnějším sněžení je určitě potřeba mít trpělivost, vše najednou uklidit nejde, ale potom musí dojít k úklidu úplnému. Protože se tak v některých případech neděje, tak jsem iniciovala schůzku s firmou AVE, abychom problémové věci prodiskutovali a budoucí neduhy eliminovali.

Jak to v současnosti vypadá se smlouvou na městskou hromadnou dopravu v České Lípě? Bude nové vedení vyvíjet nějakou aktivitu nebo prostě platí, že ji bude v následujících letech zajišťovat BusLine MAD Česká Lípa s.r.o.?

Město bohužel nemá téměř žádné možnosti obrany. Samo sebe napadnout nemůže a dopravce to jistě neudělá. Možnost je - smlouvu strpět s tím, že budeme usilovat o obnovu některých zrušených spojů. Pro město je faktor, hospodařit s péčí řádného hospodáře, velmi důležitý, ale současně chceme, aby cestující měli zajištěný požadovaný komfort. Soutěž na výběr dopravce proběhla řádně i přesto, že rada v den voleb rozhodla o největší zakázce za celé volební období, což je řadou lidí vnímáno jako naprosto nemorální. ÚHOS a MV ČR se však na základě platné legislativy vyjádřily, že neshledávají významných pochybení.

Jaký je váš skutečný názor na krátkou tradici Novoročních ohňostrojů? Budete zastánkyní, až se bude řešit, jestli bude i v roce 2020?

Ano budu to řešit a hledat i další způsoby, jak nový rok důstojně přivítat, aby si lidi přišli na své a přitom neděsit zvířata. Není však vyloučena ani varianta, že většina občanů si bude přát právě klasický Novoroční ohňostroj v režii města, potom bude potřeba zvážit i tuto variantu.

Jednou z věcí, které vám lidé (a vlastně i já) od začátku vyčítají, je členství vašeho manžela v radě města. Má tato rarita také nějaké výhody?

Rarita to úplně není. Jsou i jiná města, kde je to podobně. Výhody? Možná v tom, že se o něco více vidíme smiley.

Prostor pro vaše téma:

KOUPALIŠTĚ

Diskutuji s architekty ohledně českolipského koupaliště. Zatím se bavíme hlavně o Dubici, protože projekt koupaliště v této lokalitě již existuje. Nic ale není ještě uzavřeno! Myslím si totiž, že je tu ještě minimálně jedna zajímavá lokalita, kde by nové českolipské koupaliště mohlo vzniknout. Jak by se vám líbilo na místě bývalého škvárového hřiště u Střední průmyslové školy v Havlíčkově ulici? Jedná se sice o pozemky Libereckého kraje, ale zjistila jsem, že je kraj už nepotřebuje. K této možnosti je však třeba dodat, že jí bude předcházet místní šetření s architekty, abychom si udělali obrázek, zda by se koupaliště do tohoto prostoru vůbec vešlo.

 Co myslíte, mám zahájit s Libereckým krajem jednání o možném převodu pozemků na město?

Nahoru

Komentáře

Pět otázek pro starostku České Lípy (2/2019)

Ano, zahajte. Na první pohled dobrý nápad.

Nahoru

Re: Pět otázek pro starostku České Lípy (2/2019)

Jen k jedné otázce a odpovědi a to té, týkající se MHD.

Zásadně nesouhlasím s tvrzením, že "Město bohužel téměř nemá žádné možnosti obrany. Samo sebe napadnout nemůže ...". Nechci zabíhat do přílišných podrobností, tak jen stručně - vrcholným orgánem města je zastupitelstvo. To se v čase - po volbách - mění. Zejména proto, aby jeho prostřednictvím občané mohli buď napravit to, co se jim nelíbilo na činnosti předchozího zastupitelstva, nebo, pravda, prostě uvěří slibům, že "bude lépe".
Minulé zastupitelstvo si vyhradilo pravomoc rozhodovat o zakázkách na služby (což MHD je) v rozsahu nad 10 milionů korun. Tehdejší rada města (z jejích sedmi členů konkrétně Romana Žatecká, Alena Šafránková, Juraj Raninec, Petr Máška a Karel Tejnora) toto usnesení vědomě a, podle mého soudu, cíleně, porušila když si přisvojila tuto pravomoc. Zároveň manipulací s během událostí v čase (učinila tak ve chvíli, kdy již minulé zastupitelstvo nemohlo zasáhnout) a vystavěním "kouřových clon" či "bezpečnostních zátarasů" se pokusila svůj postup odůvodnit, hájit a předstižně se exkulpovat. To je například zmiňované "vyjádření" Ministerstva vnitra ČR, což není nic jiného, než osobní názor jednoho či několika úředníků a totéž platí pro stanovisko ÚOHS, které se navíc zabývalo (a poměrně bědným způsobem - z pěti námitek se "vypořádalo" jen s jednou a další tak nějak pominulo) regulérností soutěže - jejích podmínek. Nikoliv rozhodovacím procesem o jejích výsledcích. Přidat k tomu lze například také právní stanovisko advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři ...

Jaká by, podle mne, byla "cesta ven"? Protože usnesení zastupitelstva č. 54/C/2015 o vyhrazení si pravomoci stále platí, mělo by současné zastupitelstvo projednat usnesení (minulé) rady č. 1595/2018 a rozhodnout zda se s ním ztotožní, nebo zda ho odmítá a považuje za protiprávní.

Nahoru

Re: Pět otázek pro starostku České Lípy (2/2019)

Milý Františku,
problém s MAD nevznikl vloni nějakými kouřovými clonami. Problémy s hromadnou dopravou jsou fakticky, více jak 25 let. Usnesení zastupitelstva vzniklo z důvodu vzniku a schválení smlouvy s firmou Vett v letech 2002-2003. Problémy s hromadnou dopravou nemá jen Lípa, ale i kraj. Není dnes doba, že se přihlásí hned několik zájěmců a budou se předhánět v ceně a kvalitě.
Osobně mám za to, že je malá efektivita dopravy mimo špičku. V Berlíně zkoušejí mikrobusy na principu UBERu a projekt se jeví úspěšně a hodlají ho rozvíjet.
Co opravdu Lípa nepotřebuje, to je otevřít soudní spor s dalším dopravcem, když ten první není uzavřen ani po 10 letech.

Nahoru