Pět otázek pro starostku České Lípy (13/2019)

Verze pro tisk |

Město bude mít vlastní plastové kelímky. O šedesáti případech vloupání. Nový interiér „íčka“.

V posledním díle našich minirozhovorů jsem se vás ptal, jak hodně pracovně budete trávit prázdniny. Musela jste řešit nějakou mimořádnou událost?

Pracovní byly prázdniny hodně, volno jsem měla opravdu jen pár dní, které jsem věnovala cestám po krásách našeho regionu. Stihla jsem během prázdnin hodně schůzek, měli jsme i dvě zasedání rady města, kde jsme přidělili mnoho zakázek vítězným firmám, aby vše jelo, jak má a nic jsme nezdržovali. Naštěstí se léto obešlo bez mimořádných živelných událostí. Na konci července jsme byli kvůli suchu nuceni vyhlásit zákaz odběru povrchových vod ze všech 25 toků na Českolipsku. Ale tento zákaz jsme vyhlašovali i v loňském roce, takže to není nic, co by Českolipané už nezažili v minulosti. Co bylo a je nepříjemné, je samozřejmě situace ohledně zvýšeného počtu vloupání v centru města, které jsem musela řešit.

I osobně se mě dotkly případy vloupání, které se odehrávaly v centru města. Máte nějaké informace, jestli byl problém vyřešen?

Zatím poslední informace, kterou mám, je, že z celkem asi šedesáti případů vloupání se podařilo objasnit osm. Na svědomí je však mají různí lidé, kteří nejsou mezi sebou nijak organizovaní. Jedná se o sociálně slabé jedince. Policie ČR a Městská policie Česká Lípa však přijala mnohá bezpečnostní opatření, díky kterým se podařilo tuto trestnou činnost výrazně potlačit. Věřím, že je tedy situace v rámci možností pod kontrolou a k ničemu podobnému už docházet nebude. Nicméně s Policií ČR a Městkou policií Česká Lípa jsem ale v kontaktu i nadále, abych měla průběžné informace k situaci a mohla na její vývoj reagovat.

Stihla jste se (na rozdíl ode mě) zúčastnit některých prázdninových kulturních akcí v České Lípě? Pokud ano, která vás zaujala nejvíce?

Mnoho kulturních akcí v České Lípě jsem stihla v červnu, byla jsem na Tyjátru na hradě, na Škole rocku, na Tančírně v rámci Městských slavností. Všechny akce se mi moc líbily. O prázdninách jsem těchto akcí moc nestihla a když už, odehrávaly se mimo Českou Lípu. Spíš jsem se snažila o volných chvílích věnovat rodině, se kterou se, vzhledem k tomu, jak máme nabitý podzim, zřejmě moc neuvidím.

Zaznamenal jsem, že se bude rekonstruovat informační centrum. Dojde i k nějakým jiným změnám než v přestavbě interiéru? Třeba co se týká náplně práce, nabídky služeb apod.

Myslím, že v současné době nabízí Regionální turistické informační centrum mnoho nových služeb a produktů, které jsme tu dříve neměli. Budu tedy ráda, když si děvčata zachovají stejný drive a stejné tempo i do budoucna. Co se týče rekonstrukce „íčka“, půjde především o úpravu interiéru. Celý prostor zmodernizujeme, zpřehledníme, zklidníme, vytvoříme nová místa pro vystavování a uskladnění propagačních předmětů. Důležité je, aby se návštěvníci po rekonstrukci v infocentru cítili příjemně a abychom vytvořili pro děvčata co nejlepší pracovní prostor.  

Prostor pro vaše téma:

Mám velkou radost z toho, že město v příštím roce nakoupí svoje vlastní plastové kelímky s vlastní grafikou, které bude používat na městských akcích, a zároveň si je budou moci půjčit na své akce další spolky a organizace ve městě. Nejen, že tím ulevíme přírodě, ale zároveň výrazně zvýšíme čistotu a úroveň všech akcí, zároveň si ušetříme práci při úklidu po akci. A navíc budeme mít ve svém portfoliu další prima praktický suvenýr pro turisty, ale i pro občany našeho města.

Nahoru