10. výročí od povodní

Pět otázek pro starostku České Lípy (1/2020)

Verze pro tisk |

Kdy lze používat pyrotechniku? Jak je to se silnicí za Albertem? Uzavření části pekla.

Začnu dvěma problémy, které rezonovaly v období po Silvestru. Můžete nejprve objasnit, jak je to s vlastnictvím a kolaudováním silnice, která vede za obchodními centry na Špičáku?

Město Česká Lípa uzavřelo s firmou JTH Shopping Park Česká Lípa s.r.o. v říjnu roku 2010 nájemní smlouvu na část pozemku města, který se nachází za obchodním komplexem pod hypermarketem Albert a OBI. Na tomto pozemku firma vystavěla cca 200 m dlouhý úsek účelové komunikace. Nájemní smlouvu město vypovědělo v lednu loňského roku, výpovědní lhůta vyprší 29. února 2020. Část komunikace, kterou vybudovala firma JTH, zkolaudovaná není. Podle našich informací v současné době neexistuje pro umístění dopravního značení žádné pravomocné rozhodnutí. K obchodnímu komplexu, kde se nachází např. prodejna JYSK, i do podzemních garáží v hypermarketu Albert se občané bez problémů dostanou po veřejných komunikacích. Věc je nyní v rukou orgánů státní správy, do jejich konečného pravomocného rozhodnutí město nemůže činit další kroky. Nicméně situací se dál zabýváme. Jedná se o smlouvu, která je již deset let stará, těžko se tak nyní dopídíme k pravým důvodům jejího vzniku. Za sebe mohu říci, že se jedná opravdu o velmi složitý problém z minulosti, který se nyní snažíme narovnat. A výpověď této smlouvy se nám jevila s ohledem na všechny přidružené problémy jako nejlepší řešení celé situace.

Pyrotechnika se stává trnem v oku čím dál více lidem. Na jedné straně bezohlednost, na druhé až hysterické výkřiky ochránců zvířat. Můžete připomenout, jak se k užívání pyrotechniky staví vyhláška města? Řešila městská policie porušování vyhlášky během celých svátků?

Na území města Česká Lípa platí obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o regulaci zábavní pyrotechniky (celé znění vyhlášky najdete zde:

https://www.mucl.cz/assets/File.ashx?id_org=2138&id_dokumenty=33311.

Tato vyhláška ve stručnosti zakazuje užívání zábavní pyrotechniky v těch částech města, která jsou v územním plánu vedena jako zastavěné území. Tento zákaz se nevztahuje na silvestrovské oslavy, rozsvícení vánočního stromu, vánoční trhy a Městské slavnosti, a to vždy až do začátku stanovené doby nočního klidu.  U těchto velkých městských akcí se doba nočního klidu tradičně zkracuje, například v noci z 31. 12. na 1. 1. mohou lidé hlučně oslavovat příchod nového roku až do 3 hodin ráno, vyhlášku o stanovení kratší doby nočního klidu ale město každoročně aktualizuje. Městští strážníci se používáním zábavní pyrotechniky samozřejmě zabývají. Tento problém každoročně řeší už zhruba od poloviny prosince, vše samozřejmě vrcholí ve dnech přelomu starého roku na nový. Je velmi obtížné ale přistihnout pachatele přímo při činu, protože světlice vybuchne během pár vteřin a než na místo dojede hlídka městské policie, už většinou řeší jen následky.

Už tušíte, jak dopadla Tříkrálová sbírka, během níž se vybírá i na sociální automobil pro českolipskou Farní charitu?

Všechny pokladničky z Tříkrálové sbírky v době, kdy odpovídám na otázky, ještě rozpečetěny nejsou, tedy v této chvíli nevím, jak velká částka se podaří koledníkům vybrat. Nicméně podle prvních informací se v České Lípě na mnoha místech a akcích v rámci sbírky vybralo cca 83 tisíc korun. Já osobně jsem velmi ráda přispěla hned třikrát a přeji farní charitě, aby vybrala částku co nejvyšší. Ostatně na nákup nového sociálního automobilu se vybíraly peníze již v loňském roce, mimo jiné i na akcích města. Během prosince se farní charitě podařilo nastřádat už zhruba 98 tisíc korun, přeji jim, aby potřebnou částku vybrali co nejdříve.

Odstávek vody je v některých oblastech Lípy jako v nějakém ukrajinském městě. Blíží se doba, kdy dojde k nějaké větší rekonstrukci? Jsou důvodem stávajícího stavu i obstrukce některých skupin občanů?

Severočeská vodárenská společnost zahájila nebo v letošním roce bude zahajovat řadu rekonstrukcí vodovodů v České Lípě. Vždy se jedná o úseky, které jsou staré nebo jsou často poruchové, protože i v zájmu společnosti je, aby všichni občané měli ve svých domácnostech kvalitní tekoucí vodu. Stává se však, že plány SVS narážejí na překážky v podobě v minulosti nevhodně vysazených stromů v místech, kde vodovod leží. Zákony naší země umožňují v rámci povolovacích procesů občanům či zájmovým skupinám vyjadřovat se k plánovaným opravám a tím pomáhat chránit přírodu. To je určitě potřeba a každý z nás si může sáhnout do svědomí, jak on sám napomáhá zlepšovat životní prostředí kolem nás. Je však potřeba, aby všichni, kteří negativně vstupují do stavebního řízení, uměli dělat kompromisy. Vždy je v rámci rekonstrukcí nabízena náhradní výsadba a někdy i v rozsahu, který významně převyšuje počet stromů, které mají jít pryč. Na toto určitě jako město velmi dbáme. Je třeba si uvědomit, na jedné misce vah je několik kusů stromů a na druhé misce vah je tekoucí voda v domácnostech tisíců našich občanů. Je to někdy opravdu těžký boj, ale věřím, že se i po jednáních, která jsem ke konci roku s vodárenskou společností měla, podaří vše dotáhnout do správného konce.

Prostor pro vaše téma:

Uzavření části Pekla

Pokud to ještě občané nezaznamenali, chci je touto cestou upozornit, že od prvního ledna 2020 je zakázán vstup do části červeně značené turistické stezky v Pekelském údolí. Jedná se o úsek, který se nachází cca 300 metrů severně od Lisovy samoty mezi lávkami, které kříží Robečský potok ve střední části údolí. Právě v této části došlo v únoru loňského roku k sesuvu skalního masivu. I přes sanační práce, které v oblasti probíhaly již v loňském roce, je část skály v místě sesuvu stále nestabilní. Oblast je tudíž nebezpečná pro všechny, kteří by tudy procházeli. Zákaz vydal českolipský odbor životního prostředí, platný je zatím do 31. března letošního roku. Na závěr chci doplnit, že akce Odemykání Pekla, kterou v loňském roce s velkým úspěchem uspořádalo město Česká Lípa ve spolupráci s obcemi Zahrádky a Sosnová, ohrožena tímto zákazem není. Naplánována je na 21. března a tímto na ni již takto s předstihem všechny srdečně zvu.

 

Nahoru

Komentáře

Re: Pět otázek pro starostku České Lípy (1/2020)

Cituji ze slov starostky: "Zákony naší země umožňují v rámci povolovacích procesů občanům či zájmovým skupinám vyjadřovat se k plánovaným opravám a tím pomáhat chránit přírodu. To je určitě potřeba a každý z nás si může sáhnout do svědomí, jak on sám napomáhá zlepšovat životní prostředí kolem nás. Je však potřeba, aby všichni, kteří negativně vstupují do stavebního řízení, uměli dělat kompromisy. Vždy je v rámci rekonstrukcí nabízena náhradní výsadba a někdy i v rozsahu, který významně převyšuje počet stromů, které mají jít pryč. Na toto určitě jako město velmi dbáme. Je třeba si uvědomit, na jedné misce vah je několik kusů stromů a na druhé misce vah je tekoucí voda v domácnostech tisíců našich občanů."

A ptám se:
1/ Jak si může paní starostka dovolit určit, kdo vstupuje do stavebního řízení negativně a kdo pozitivně?
2/ Paní starostko, chcete doložit případy náhradní výsadby, při nichž Město selhalo a stromy prostě nejsou?
3/ Paní starostko, chcete doložit desítky případů zeleně v CL, abych Vám dokázal, že na to Město Česká Lípa velmi nedbá?

Nahoru