Pět otázek pro starostku České Lípy (1/2018)

Verze pro tisk |

Jak jsem již avizoval v nedělním deníku, dohodli jsme se s novou starostkou České Lípy, že se vrátíme k praxi z předminulého volebního období a budeme jí klást otázky, které vyplynou z diskusí na i-novinách či na sociálních sítích.

Pokud budeme stíhat (oba), měla by se tato rubrika objevovat ve čtvrtek jednou za čtrnáct dnů. Samozřejmě budeme rádi za podněty.    

 

Hodně lidí diskutuje o tom, jestli jste teď více náměstkyně kraje nebo starostka města. Můžete upřesnit, jak to nyní máte a jak to bude dál?

Jsem starostkou města Česká Lípa na plný úvazek a je to moje zaměstnání. Na kraji působím jako neuvolněná radní, konkrétně statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje. V praxi to znamená, že vykonávám veřejnou funkci stejně jako neuvolnění zastupitelé. I ti působí například ve výborech a komisích zastupitelstva a k tomu mají svoje zaměstnání.

Můj pracovní den nemá jen osm hodin a často mám pracovní i víkendy. Po dvou letech na kraji už vím, na koho se mohu spolehnout, kam se v případě potřeby obrátit. Mám tam rozjeté některé projekty, které bych ráda dotáhla do konce. Jsem přesvědčená, že dokážu obě funkce skloubit, a jsem ráda za podporu z kraje i z města, které se mi nejen v této záležitosti dostává.

Možná je na místě ještě jednou vysvětlit rozdíl mezi uvolněným a neuvolněným zastupitelem/radním. Uvolněný radní vykonává práci radního na plný úvazek jako svoje zaměstnání. Neuvolněný radní vedle svého zpravidla civilního zaměstnání vykonává veřejnou funkci na základě volby občanů. Zastupitelé bývají zpravidla neuvolnění.

Až se přiblíží další volby do zastupitelstva města, budou voliči hodně vnímat, jaké proběhly investiční akce. Jaká investiční akce má nyní u vás prioritu? Knihovna, Škroupovo náměstí, divadlo …?

Dlouhodobě se v České Lípě žádné větší investiční akce nerealizovaly. Nyní jsme v situaci, kdy je potřeba více investic najednou. Rozpočet města má ale svoje limity. Prioritou je nyní rekonstrukce Kounicova domu, a to především s ohledem na bezpečnost občanů. Jde ale rovněž o kulturní památku, která se nachází v centru města a neměla by mu dělat ostudu. Projekt na rekonstrukci Jiráskova divadla je hotový, mohli bychom tedy pokračovat. Bylo by krásné mít nové divadlo, určitě se na něj v budoucnu také dostane, ale znamená to výdaj cca 400 milionů korun. Na ostatní investice bychom museli, alespoň dočasně, zapomenout. Budeme také řešit koupaliště, protože se 37 tisíc obyvatel České Lípy nemá v parných létech kde svlažit. Mám proto dojednanou schůzku s architekty, kteří v minulosti vyprojektovali „bazén“ v Dubici. Chceme se s tímto návrhem seznámit a rozhodnout se, jakou cestu dále zvolíme. Také bude potřeba v co nejkratší době začít s archeologickým průzkumem Škroupova náměstí, který může trvat i nějaký ten rok. Tuto část města je nezbytné zvelebit a udělat z ní důstojnou plochu, která téměř navazuje na náměstí.

Rozsvěcení stromu na náměstí, stánky, vánoční výzdoba … vše jste museli převzít po bývalém vedení. Jak se vám osobně vánoční atmosféra v České Lípě líbí a co byste chtěla do budoucna změnit?

Těsně před adventem, kdy jsme byli pár dní ve funkci, jsme se snažili ovlivnit alespoň to, co bylo v danou chvíli možné. Šlo nám především o to, aby bylo na náměstí v den rozsvícení stromku jen tolik stánků, aby tam bylo k hnutí. Podium jsme nechali umístit tak, aby na něj bylo vidět ze všech stran náměstí a nechali jsme ho ozdobit Moravskou hvězdou. A také jsme chtěli, aby byl stromek rozsvícený přesně v 18 hodin, aby obzvlášť děti nemusely na tento slavnostní okamžik příliš dlouho čekat. Do budoucna by si stromeček určitě zasloužil novou výzdobu. Byla jsem se na náměstí podívat v různých denních dobách a už nyní mám nápady, jak městské adventní akce vylepšit.  První den musí být hlavně zajištěn dostatečný přísun svařáku, právě tam se tvořily největší fronty J

Pro mě je osobním tématem situace na sídlišti Sever. Nedůstojné prostředí obchodního centra, vietnamské večerky páchnoucí myšinou, místo restaurací herny, neshrabaný sníh, zničené chodníky, ubytovna. Stále se hovoří o revitalizaci jiných sídlišť. Chystá se nové vedení situaci na Severu řešit?

Upřímně, o Severu jsme zatím nehovořili, ale máte pravdu, že toto sídliště si rozhodně pozornost zaslouží. Velkým problémem je vlastnictví objektů, ať už bytových domů či prodejen, které jsou v rukou soukromých osob. Úklid veřejných prostranství by měl být ale samozřejmě zajištěn kvalitně ve všech částech města.

Dohodli jsme se, že pátou otázku využije paní starostka ke svému sdělení.

Nenechte nás v tom samotné! Toť prosba ke všem občanům, kterým na naší České Lípě záleží.

Dávejte nám podněty ke zlepšení a diskutujme o nich. Budeme vám rádi naslouchat.  Máme omezené finanční možnosti, ale chceme realizovat to, co bude prospěšné pro většinu obyvatel České Lípy. Nemůžeme bohužel udělat všechno najednou. Je to stejné, jako když někdo koupí starý neudržovaný dům a jeho finanční možnosti jsou takové, že každý rok může opravit jen část toho domu.  Buďme prosím všichni trpěliví. My na radnici se usilovně snažíme a budeme snažit, abychom v České Lípě viděli zlepšení co nejdříve.

Závěrem mi dovolte, abych vám popřála krásné vánoční svátky plné klidu, pohody a příjemné atmosféry a do nového roku hodně zdraví, štěstí spokojenosti, laskavosti a lidskosti v mezilidských vztazích.

Nahoru