Představujeme Českolipský klub 3. věku

Verze pro tisk |
Na otázky odpovídá Kateřina Halmichová, koordinátorka Českolipského klubu 3. věku.
 
0. Důchodci corona a my....

Letos na jaře jsme se všichni museli vyrovnat s nastalou situací - pandemií koronaviru. Naši klienti začali od počátku února docházet do kurzů, které jsme museli počátkem března přerušit. Po postupném uvolňování jsme mohli koncem měsíce května kurzy, které měly méně účastníků, dokončit. Ráda bych podotkla, že všichni naši klienti byli po celý čas, kdy nemohli docházet do aktivit, informováni o tom, jak bude vzdělávání pokračovat. Kurz Šlechtické rody jsme byli nuceni kvůli velkému počtu posluchačů přesunout na období po letních prázdninách.
 
1. Kdo jsme, 2. proč to vzniklo?

S mými kolegyněmi, se kterými máme mnohaleté zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých, jsme se počátkem loňského roku rozhodly, že své zkušenosti a organizační dovednosti zacílíme na seniory. Probíraly jsme tento náš záměr s lidmi, kteří už jsou nebo v nejbližší době budou v seniorském věku, a tento náš záměr se setkal s nadšením. Oslovily jsme přátele a známé a i od nich jsme měly pozitivní zpětnou vazbu.
 
3. Pro koho?

Naše aktivity jsou primárně učeny seniorům ve věku 65+. Nicméně rádi mezi sebou uvítáme i mladší zájemce. V budoucnu bychom se chtěli zaměřit i na aktivity, které by mohly absolvovat prarodiče se svými vnoučaty. Na podzim máme v plánu realizovat zábavné tvoření, kde by si  mohli dědečkové a babičky spolu se svými vnoučaty vlastníma rukama vyrobit něco hezkého pro radost.
 
4. Zkušenosti

Od loňského roku jsme v každém pololetí realizovali okolo čtyř až pěti zájmových kurzů a pořádali několik tematických tvoření, např. velikonoční, vánoční. Většinu kurzů jsem osobně navštěvovala, a tak mám ohlasy od klientů tak říkajíc z první ruky. Pochopitelně se občas najde někdo, kdo není s něčím spokojený, ale těch, kteří k nám chodí rádi a mají pocit, že jim naše aktivity přinášejí nové poznatky do života, je většina.
 
5. Čeho chcete dosáhnout a proč?

Byly bychom rády, pokud by do našich aktivit docházeli lidé, kteří chtějí svůj volný čas strávit něčím, co je zajímá a co jim takzvaně rozšíří obzory. Za zmínku stojí i to, že kurzy jsou také o setkávání lidí, kteří by se třeba jinak neměli možnost poznat. Je velmi potěšující, když se v kurzech po letech sejdou lidé, kteří se naposledy viděli třeba na základní neb střední škole, případně v zaměstnání, kde začínali jako mladí.
 
6. Corona (co se nám stalo?)

Jak už jsem zmínila v úvodu, i nám koronavirus přerušil naplánované aktivity. Například jsme nemohli realizovat ani jeden z plánovaných výletů, které jsme se rozhodli konat letos poprvé. Po celou dobu, kdy jsme se s klienty nemohli setkávat osobně, informovali jsem je o dalším postupu prostřednictvím našich webových stránek a facebooku. S většinou klientů jsem komunikovala i telefonicky nebo e-mailem. Navzájem jsme si přáli, abychom se mohli co nejdříve opět setkávat, protože několikatýdenní izolace byla náročná především pro seniory, kteří jsou nejohroženější skupinou.

7. Co se chystá?

Na podzim letošního roku připravujeme pro naše klienty a nejen pro ně zájmové kurzy a výlety nejen za poznáním:
Zlatý věk ruské literatury, Naše zahrada II., Keramika II. a Tvorba fotoknihy a pokračování Šlechtických rodů.
Na výlet s námi můžete jet do Frýdlantu v Čechách, do Botanické zahrady v Praze, podívat se na krkonošské betlémy nebo se zúčastnit adventu na zámku Loučeň.
Bližší informace naleznete na www.clu3v. cz nebo facebooku.
 
Rozhovor s účastnicí paní Markétou Moravcovou

Jak jste se dozvěděla o aktivitách Českolipského klubu 3. věku?

Potkala jsem ve městě paní Halmichovou, kterou znám již několik let a ta mi řekla čím se nyní zabývá. Velmi mne to zaujalo a tak jsem se v roce 2018 zúčastnila Bylinkového workshopu a několika přednášek z cyklu Bylinky nejen pro zahrádkáře. V loňském roce jsem již chodila do jarního i podzimního semestru. Letos jsem se zúčastnila kurzu Naše zahrada, který musel být kvůli koronaviru na jaře přerušen, ale po uvolnění opatření jsme jej dokončili.
 
Jak jste spokojena s nabízenými aktivitami?

V kurzech jsem velmi spokojena, poznala jsem zde nové lidi, které bych jinak neměla možnost potkat. Velký dík patří i lektorkám, které jsou velmi profesionální a jejich přednášky mají vysokou úroveň.
 
Doporučila byste účast na aktivitách CLU3V svým přátelům nebo známým?

Rozhodně ano. Myslím si, že pro seniory je důležité zůstat aktivní, setkávat se s lidmi, kteří mají stejné zájmy a rádi se přiučí něčemu novému.

K. Halmichová, tel 704 417 980   https://www.clu3v.cz/
Českolipský klub 3. věku

Chcete svým rodičům nebo prarodičům dopřát krásný zážitek?
Kupte jim některý z námi pořádaných výletů nejen za poznáním,
Nebo jim dopřejte oblíbené vzdělávací aktivity
Více informací naleznete na www.clu3v. cz nebo facebooku.
 
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru