Ocenění „Poděkování starostky“ byla udělena

Verze pro tisk |

Starostka města Romana Žatecká ocenila občany, kteří se svojí prací, umem, pílí podílejí na rozkvětu města Česká Lípa. Je to již potřetí, co se konala akce „Poděkování starostky“. Celkem se sešlo 25 nominací, z nichž bylo vybráno pět oceněných, a navíc přibyla dvě zvláštní ocenění – za mimořádnou poctivost a za osobní statečnost.

„Letos dorazilo pětadvacet návrhů, sešlo se tedy dvacet pět osobností, o kterých si jejich okolí myslí, že by jim mělo být za jejich činnost veřejně poděkováno,“ uvedla starostka Romana Žatecká.

„Nominace pro mě znamenají vždycky dlouhé čtení a pak ještě delší vybírání, kdy o každém nominovaném diskutujeme i v organizačním týmu, abych pak zjistila, že vybírat nejlepší z nejlepších je někdy až nemožné. Jak vůbec poměřovat zásluhy, to, co lidé dělají z lásky, z potřeby, protože to cítí jako správné, protože je to naplňuje? To je úkol přetěžký. Vybrat pět oceněných se nakonec podařilo, ale poděkování si zasloužíte vy všichni, jak nominovaní, tak i ti, kteří nominovali. A já, ve své nejmilejší povinnosti, mám tu výsadu, že vám všem mohu veřejně poděkování vyslovit,“ sdělila starostka při slavnostním předávání ocenění „Poděkování starostky“, na které byli pozváni všichni nominovaní a z rukou starostky města Romany Žatecké a obou místostarostů Aleny Šafránkové a Juraje Ranince obdrželi drobný dárek.

Z nich pak starostka města vybrala a oznámila pět osobností, které získaly „Poděkování starostky“. Návrhy nominací zasílali zastupitelé, neziskové a příspěvkové organizace, výbory zastupitelstva města, městská i republiková policie a občané Českolipska. Ti, kdo věnovali svůj čas k napsání a odeslání nominace, byli letos poprvé také pozváni na slavnostní vyhlášení.

Ocenění „Poděkování starostky“ získali:
Stanislav Stupka st. – bývalý předseda Sportovního střeleckého klubu Manušice
Mgr. Ilona Hummelová – ředitelka Denních a pobytových sociálních služeb Česká Lípa
Luboš Břenda – velitel Sboru dobrovolných hasičů Česká Lípa
Mgr. Jindřiška Pomikálková – ředitelka Základní, praktické a mateřské školy v Moskevské ulici
Bc. Petr Novák – sbormistr a zakladatel Českolipského dětského sboru.

Nominováni byli:

Bc. Ivana Baláková – tisková mluvčí územního odboru Česká Lípa Policie České republiky a členka výboru prevence kriminality města Česká Lípa, Eva Barkmanová – předsedkyně českolipské VESNY, klubu onkologických pacientů a přátel, Luboš Bartoň – basketbalista, rodák z České Lípy, Luboš Břenda, František Doležal – živnostník, Miloslava Havelková – bývalá starostka Okresního sboru hasičů Česká Lípa, Mgr. Ilona Hummelová, Tomáš Choc – trenér Plaveckého klubu Česká Lípa, Anděla Jirásková – asistentka prevence kriminality, Jan Kapoun – bývalý ředitel Jizerských pekáren, Jan Kmoch – českolipský občan, Jiřina Mudrová – pedagožka, zakladatelka spolku Včas a předsedkyně českolipské pobočky Českého červeného kříže, Milan Neméth – trenér, bývalý atlet AC Česká Lípa, Bc. Petr Novák, Eva Ortová – ředitelka Farní charity Česká Lípa, Alena Poláková – trenérka karate, Shotokan Sport Centrum Česká Lípa, Mgr. Jindřiška Pomikálková, Eva Samešová – bývalá pedagožka a lektorka předškolní výchovy, Stanislav Stupka st., Ing. Zdeněk Šindlauer – spisovatel a ilustrátor, Katarína Štáglová – zdravotní sestra, ekoložka, Libuše Šťastná – ředitelka Mateřské školy Sovička, Adéla Vavrušková – trenérka mažoretek Adelline, Eva Vítová - vychovatelka, vedoucí tanečního souboru Country Road na ZŠ Sever, Pavel Znamenáček – trenér a zakladatel českolipského klubu Sport Relax.

V letošním roce byla udělena i dvě zvláštní ocenění, jedno za mimořádnou poctivost obdržela Anděla Jirásková, která odevzdala peněženku s několika desítkami tisíc korun městským strážníkům. Druhé ocenění pak patří Janu Kmochovi, za obdivuhodnou osobní odvahu a hrdinství při dopadení pachatele trestného činu přepadení a krádeže.

„Jsem ráda, že takoví lidé žijí mezi námi, poctiví a stateční. V dnešní uspěchané době, kdy je většina ke svému okolí lhostejná a netečná, je proto třeba i na takové spoluobčany upozornit a veřejně jim poděkovat,“ dodala Romana Žatecká.

 Profily oceněných:

Stanislav Stupka st. – bývalý předseda Sportovního střeleckého klubu Manušice
Pan Stupka letos oslavil významné životní jubileum. Byl to právě on, kdo kolem roku 1964 zakládal Sportovně střelecký klub v Manušicích a během více jak 50 let inicioval a stál u všech etap budování manušického střeleckého areálu. Dnes toto sportoviště patří k největším svého druhu v severních Čechách a pořádá se zde mnoho významných soutěží.
V průběhu několika desítek let se mu podařilo vytvořit nejlepší amatérský střelecký klub v České republice, který již odchoval řadu výrazných talentů. Právě do výchovy mladých sportovců a jejich přípravy pro olympijský vrcholový sport pan Stupka po léta vkládal veškerý svůj volný čas a úsilí. Pod jeho trenérským vedením vyrostl i nespočet reprezentantů, mistrů ČR, Evropy i světa. Odevzdal tomuto sportu kus svého života, a i v těch nejtěžších momentech vždy bojoval za to, aby se sportovní střelba udržela v regionu a mohli tento sport provozovat mladí lidé z celého Českolipska. Byl tím, komu se podařilo do regionu přivést vrcholový sport a vytvořit zde středisko vrcholového sportu Českého střeleckého svazu.

Mgr. Ilona Hummelová – ředitelka Denních a pobytových sociálních služeb Česká Lípa
Se zdravotně postiženými lidmi pracuje již od svých 18 let a v jejich problematice našla smysl svého profesního života. Ještě více o ní pochopila, když ve své rodině prožívala vlastní zkušenosti.
Je proto úžasnou osobností na poli sociálních služeb, a takových lidí, jako je usměvavá a vstřícná Ilonka, je opravdu málo. Klientům v Denních a pobytových službách vytváří prostředí, které nejen vyžadují, ale hlavně potřebují. Přitom práce s lidmi, kteří se potýkají s těžkým handicapem, je složitá. Není jednoduché ji vykonávat, protože musíte porozumět jejich komplikovanému vnímání reality. Podle kolegů paní Ilony se však nikdy nestalo, že by paní ředitelka někoho odmítla nebo nenašla na danou věc rozumné řešení. Naopak, každého vyslechne a podá pomocnou ruku. Postiženým lidem pomáhá jako člověk plný empatie, kterému nikdo není lhostejný.
Lidí, kteří milují svou práci a dokáží jí obětovat kus sebe, je v dnešní uspěchané době málo. Těch, kteří při tom pamatují na druhé, je ještě méně.

Luboš Břenda – velitel Sboru dobrovolných hasičů Česká Lípa
Uniformu dobrovolného hasiče obléká již pěknou řádku let. Už jako zaměstnanec firmy Fehrer byl velitelem dobrovolné podnikové jednotky hasičů. Zároveň však byl také členem Sboru dobrovolných hasičů Česká Lípa, kde nejprve působil jako velitel družstva. Po povodních v roce 2010 byl jmenován na návrh Hasičského záchranného sboru velitelem výkonné dobrovolné jednotky obce Česká Lípa.
Náročnou funkci nejprve zastával při zaměstnání. Na plný úvazek se jí zhostil až jako zaměstnanec města. Dnes velí 30 členům výjezdové jednotky. Ta patří k vysoce hodnoceným. Její práce si považují profesionální hasiči, město i jeho obyvatelé. Právě jim hasiči vyráží v krizových situacích na pomoc pod velením Luboše Břendy, který ochotně drží služby ať je pátek nebo svátek a maximálně vychází vstříc i dalším požadavkům ze strany veřejnosti či města.
Kromě toho se podílí i na organizaci různých akcí pro děti a dospělé. Byl také hlavním iniciátorem náročné renovace hasičského vozu, do které se ve zbrojnici pustili svépomocí a městu tak ušetřili stovky tisíc korun.

Mgr. Jindřiška Pomikálková – ředitelka Základní, praktické a mateřské školy v Moskevské ulici
V oblasti speciální pedagogiky je vysoce uznávanou odbornicí. Příspěvková organizace, kterou řídí, je základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale zároveň zahrnuje i mateřskou školu a dvouletou střední praktickou školu. Toto organizačně náročné uspořádání paní ředitelka bravurně zvládá a svým osobitým přístupem se navíc výrazně podílí na dalším rozvoji speciální školy sídlící v areálu Pod Holým vrchem. Byla to právě ona, kdo stál u jejího vniku v 90. letech, kdy nově zřízenou českolipskou speciální třídu začalo navštěvovat prvních několik tělesně i mentálně hendikepovaných školáčků.
Brzy se ukázalo, že dětí, kterým taková škola v jejich nelehkém osudu pomáhá, je kolem nás mnohem, mnohem víc. A tak ve spolupráci s městem napřela veškeré síly k tomu, aby i handicapované děti získaly odpovídající důstojné zázemí a speciální školu mohlo navštěvovat současných několik desítek žáků.
Dnes je jedinečným školským zařízením, které vyhledávají pro speciální výuku svých dětí rodiče z celého regionu. A čeho si na paní Pomikálkové ještě ceníme je, že po celá léta přes všechny své náročné pracovní úkoly i osobní starosti, vždy byla a zůstala tou vstřícnou a laskavou paní ředitelkou, která svou školou a svými žáky žije.

Bc. Petr Novák – sbormistr a zakladatel Českolipského dětského sboru
Českolipský dětský sbor založil Petr Novák v roce 1994 ve svých devatenácti letech a od té doby ho velice úspěšně vede. Sborem prošlo několik stovek zpěváčků. Někteří ho navštěvovali od mateřské školky až do dospělosti, protože má několik věkových sekcí.
Pod Petrovou taktovkou získal Českolipský dětský sbor mnoho ocenění na různých festivalech a mezinárodních soutěžích.
Absolvoval mezinárodní setkání sborů v Belgii či Litvě, navštívil i Jihoafrickou republiku a opakovaně USA. V Americe se dokonce českolipští zpěváci tak zalíbili, že tam letos mohli zažít to, o čem i ti nejslavnější hudebníci a pěvci celý život pouze sní. Zpívat ve slavné Carnegie Hall, kde při hodnocení získal sbor 96 bodů ze sta možných. Ale nejenom ve světě, ale také doma rozdává krásné zážitky svému publiku. Každým rokem pořádá adventní koncerty a vystupuje na mnoha akcích pořádaných městem Česká Lípa.

Zvláštní ocenění

Anděla Jirásková – asistentka prevence kriminality
Prokázala svůj poctivý charakter v naprosto nečekané až mírně komické situaci. S manželem projížděli autem Purkyňovou ulicí, kde najednou začaly vzduchem létat papírové bankovky i s peněženkou.
Když hledali, kam až peníze zaletěly, ani na moment ji nenapadlo, že by si nalezené tisícovky mohli s manželem přivlastnit a poměrně slušnou sumičkou si přilepšit. Jedinou myšlenkou bylo, že musí všechny rozletěné peníze najít, protože tomu, komu patří, budou chybět. A protože paní Anděla pracuje na městské policii, nález pak odevzdala tam. Městská policie zkontaktovala majitele, který se už s několika desítkami tisíc korun loučil, a proto za poctivost nálezkyni moc a moc děkoval.

Jan Kmoch – občan České Lípy
Stal se svědkem trestného činu přepadení a loupeže, nezaváhal a pohotově a nezištně pomohl přepadené ženě.
Vše se odehrálo 25. 10. v dopoledních hodinách, kdy pachatel (jenž byl den předtím propuštěn z nápravného zařízení) přepadl jeho sousedku a do obličeje jí nastříkal obsah hasicího přístroje.
 

alt
alt
Nahoru