Obnova operačních sálů českolipské nemocnice

Verze pro tisk |

Po letních úpravách na centrálních operačních sálech, kdy došlo k opravě vzduchotechniky a proběhla instalace nových klimatizačních jednotek, zde byl završen plánovaný projekt Integrovaného operačního programu. „Jednalo se prakticky o komplexní obnovu našich operačních sálů,“ upřesnil generální ředitel českolipské nemocnice Ing. Pavel Marek.

V rámci tohoto projektu byly na operační sály umístěny zcela nové tři operační stoly. Dva z nich jsou mobilní, jeden je určen pro urologickou a druhý pro ortopedickou operativu. Třetí operační stůl je pak systémový a je určen pro operativu chirurgickou. Sály dále nově disponují čtyřmi operačními lampami přičemž jedna z nich je speciální, tříramenná, obsahuje hlavní světlo, vedlejší světlo a rameno určené pro asistenční monitor nové laparoskopické věže.

Nově byl na sály umístěn motorový systém pro traumatologickou operativu, jeden systém je určen pro operaci malých kloubů a další dva systémy, vrtačky s příslušenstvím, pro standardní ortopedickou operativu. Sály se také dočkaly nového nerezové vybavení, které zahrnuje infuzní stojany, skříně, vozíky, hydraulický nástrojový stolek, chirurgické otočné židličky, atd.

Kompletní obměnou prošly také nástroje, na sálech lékaři používají přes 70 moderních operačních sít. Jedná se operační nástroje pro veškerou operativu, například chirurgickou, ortopedickou i gynekologickou, a všechny jsou označeny QR kódem. Na oddělení Centrální sterilizace je pak nově umístěn velkokapacitní mycí automat, dále plazmový sterilizátor a ultrazvuková čistička s proplachem dutin.

Přímo na operačních sálech přibyl rovněž malý mycí automat. V neposlední řadě prošly sály v rámci instalace nových světel modernizací své podoby, jsou zde nové podhledy a osvětlení, vyměněny byly podlahy a modernizací prošly zásuvky a pospojení včetně rozvodů medicinálních plynů. Z příplatku Libereckého kraje pak nemocnice na sály pořídila laparoskopickou věž určenou pro chirurgickou operativu, kdy není bez zajímavostí, že její součástí je kromě jiného modul pro jaterní operace.

„Cílem celého projektu bylo usnadnění práce našich zdravotníků a nabídnutí komfortu a moderního přístrojového vybavení pro standardní i náročnější operativu,“ shrnul na závěr generální ředitel Ing. Pavel Marek. „Z reakcí celého personálu věřím, že se to podařilo.“ Náklady celé obnovy centrálních operačních sálů vyšplhaly k téměř 40 mil. Kč.
 

Nahoru