Nové kompenzační pomůcky

Verze pro tisk |

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa byla úspěšná při získání dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR, z dotačního programu Program vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Díky dotaci ve výši 300 000,- Kč se v těchto dnech v nemocnici umisťuje téměř 60 nových kompenzačních pomůcek pro pacienty, které výrazným způsobem vylepší komfort pacientů s handicapem.

„Obsahem celého našeho našeho projektu bylo pořízení nových a kvalitních zdravotnických prostředků, kompenzačních pomůcek, které by komplexně přispívaly ke zkvalitnění poskytované péče a zlepšení mobility osob se zdravotním postižením v naší nemocnici,“ představil projekt generální ředitel nemocnice Ing. Pavel Marek.

Nové, moderní kompenzační pomůcky, které pomohou pacientům napříč celou nemocnicí, zahrnují chodítka, invalidní a toaletní vozíky i kardiacká křesla. Využitím a nácvikem obsluhy mechanických invalidních vozíků a čtyřkolových chodítek je zabezpečen svobodný pohyb pacientů se specifickými potřebami a vážným postižením pohybového aparátu. Toaletní a sprchovací vozíky pak slouží pro komfortní a bezpečný přesun pacientů do koupelen a sociálního zázemí a umožňují snadnou hygienu pacienta. Kardiacká křesla v neposlední řadě zajistí maximální odpočinek pacientů i jejich polohování.

Kompenzační pomůcky však nepředstavují pouze prostředek a pomocníka v poskytování ošetřovatelské péče, zároveň jsou cestou, aby pacienti zvládli běžný život s určitým zdravotním postižením. „Při práci s našimi pacienty, kteří využívají kompenzační pomůcky, se vždy snažíme, aby u nich byla zachována maximální míra sobestačnosti, integrace
a zároveň bezpečnosti,“
shrnula ředitelka pro ošetřovatelskou péči Mgr. Dana Šperlíková.

Celkové náklady na projekt činí necelých 430 000,-Kč, dotace tak kryje 70% vynaložených nákladů.

Nahoru