Nevyhovující budovy českolipské zdravotnické záchranné služby

Verze pro tisk |

Krajští radní vybrali na svém včerejším jednání firmu, která odstraní objekty Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje v areálu českolipské nemocnice. Vítězem je firma PB SCOM s.r.o. za nabídkovou cenu 3.165.467,94 korun.

„Současné objekty již nevyhovují a jsou od roku 2018 nevyužívané. Vloni na podzim vítr poškodil dokonce část střechy a do jedné z budov začalo zatékat. I z těchto důvodů jsme rozhodli o demolici. Chtěl bych zdůraznit, že pro potenciální pacienty se samozřejmě nic nezmění, jelikož zdravotníci za nimi již pár let vyjíždějí z jiné funkční a vyhovující základny, která se také nachází v areálu českolipské nemocnice,“uvedl člen rady kraje pro resort zdravotnictví Vladimír Richter. Součástí demoličních prací je také odstranění nebezpečného odpadu – zdraví škodlivého azbestu. Firma zbourá veškeré prostory, které v minulosti sloužily českolipským zdravotníkům. Patří sem kromě dvou budov také garáže, převlékárny, umývárny a obývací místnosti.  

Pokud všechno půjde podle plánu a brzy podepíše firma smlouvu s Libereckým krajem, začnou demoliční práce nejpozději koncem letošního května. Skončit mají po 75 dnech od převzetí staveniště.

„V půlce letošního srpna by tedy měly být objekty definitivně srovnány se zemí. Další plány s prostorem Liberecký kraj zatím nemá. Nicméně ho s nejvyšší pravděpodobností poskytneme k využití českolipské nemocnici. Vše ale ještě musí projednat orgány Libereckého kraje,“ uzavřel radní Vladimír Richter. 

Nahoru