Naděje na brzkou opravu střechy kostela Mistra Jana Husa

Verze pro tisk |

V pondělí 23. listopadu 2020 se zase o krůček přiblížila plánovaná výměna krovu, střechy a stropu kostela Mistra Jana Husa v městském parku.

Výběrová komise otevírala obálky s nabídkami firem na náročnou opravu více jak devadesátileté stavby. Nejen krov a střešní krytina, ale také výjimečný systém zavěšení a konstrukce stropu budou muset být obnoveny. Nejnižší nabídková cena rekonstrukce překračuje čtyři miliony korun a Církev československá husitská ji plánuje financovat z více zdrojů. Příprava této akce vyžadovala vydatnou pomoc Tomáše Cidliny, Michala Panáčka, Romana Nacházela, Tomáše Myslivce a českolipských předválečných rodáků žijících dnes po celém Německu. Pokud se podaří neobyčejné úsilí Marie Truncové úspěšně završit, mohli by se všichni návštěvníci kostela i kolemjdoucí těšit z výsledku už v příštím roce.

            Manželům Truncovým, kteří se o kostel a blízkou faru od roku 2017 starají, se již podařilo realizovat za finanční pomoci Města Česká Lípa například obnovu elektroinstalace a s ní související nejnutnější opravu a vyčištění varhan nebo rekonstrukci jednoho z bytů v kostele po havárii vody. S pomocí příspěvků od malých laskavých dárců se mohly uskutečnit další opravy a zajistit bezpečnost návštěvníků instalovanou sítí, když letos v březnu odpadl kus stropu. Marie a Petr Truncovi se ale nevěnují jen kostelu a faře, ale hlavně člověku a duši. Vedle bohoslužeb se zde uskutečnilo nespočet koncertů, výstav a slavností ve spolupráci s Městem Česká Lípa nebo Ministerstvem kultury ČR, Základní uměleckou školou Česká Lípa či spolkem Arbor, pořadatelem Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica. „Příchodem manželů Truncových se stal kostel Mistra Jana Husa pro mnohé nepostradatelným. Pro mě jakožto předsedu spolku Arbor, který usiluje o rozvoj duchovní kultury našeho regionu, se stal důležitým centrem setkávání lidí, posluchačů, návštěvníků ať už Českolipského komorního cyklu či festivalu Lípa Musica,“ hodnotí Martin Prokeš, ředitel festivalu. Výjimečné místo mohou také navštívit turisté i místní při prohlídkách pořádaných Regionálním turistickým informačním centrem, o které je stálý zájem.

Tento kostel církve československé husitské navíc zdobí varhany drážďanské firmy Carl Eduard Jehmlich z roku 1858. Významný český varhanář Ivan Bok se vyjádřil, že v našich poměrech jde o naprostou raritu. A dodal, že tento nástroj je nejspíš poslední existující věc z původního kostela drážďanské diakonie zničené bombardováním. Současné umístění varhan dává tomuto nástroji možnost vyznít možná lépe, než tomu bylo v Drážďanech. Akustika v České Lípě je skvělá, proto se v posledních letech stále častěji otevírá muzikantům.

            Výjimečný bohoslužebný prostor kostela Mistra Jana Husa, jeho světlo, prostotu a současně dokonalost, mimořádnou akustiku a vzácné varhany vyzdvihl také architekt Tomáš Myslivec, který se na přípravě rekonstrukce podílí: „Hudbu, která slouží k setkávání lidí, nelze odsud přesunout jinam, protože nic podobného neexistuje.“

            „Prosím, pomozme nejen lajkováním a sdílením, to památku neopraví, otevřme svá srdce a dle svých možností pojďme v tento adventní čas poslat dar na záchranu kostela, který je nově také zapsanou kulturní památkou,“ doplňuje Martin Prokeš.

 

Veřejnou sbírku „Záchrana kostela Mistra Jana husa v České Lípě“, jejíž výtěžek přispěje nejen k opravě střechy, ale také varhan a dalšího zázemí kostela, můžete laskavě podpořit zasláním daru na účet 115-7399260227/0100. Za příspěvky i všechnu dosavadní podporu děkuje Náboženská obec Církve československé husitské v České Lípě spolu s Mgr. Marií Truncovou.

Jakub Mencl, člen zastupitelstva města za Živou Lípu.

 

Autor fotografií: Vít Černý

 

 

Autor fotografií: Michal Panáček

Pohlednice ze soukromé sbírky Libora Kadlece

Článek vznikl původně pro prosincové vydání Městských novin

(odkaz na PDF vydání https://mncl.cz/assets/File.ashx?id_org=200256&id_dokumenty=1606)

alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru

Komentáře

Re: Naděje na brzkou opravu střechy kostela Mistra Jana Husa

Tak jednou zase dobrá zpráva. Ač jsem "nehusita" jak mne nazval jeden bývalý místní diskutér, tento kostel rád navštěvuji, koncerty připomínají, že i naše amatérské soubory (mnohdy místní) mají výbornou úroveň. A manželé Truncovi, to nadšení a entuziasmus v jejich věku je pro mne neskutečně obdivuhodný. Skvělí lidé, skvělá zpráva!

Nahoru