Názor Ing. Jaroslava Turnhöfera

Verze pro tisk |

Včerejším (6.11.) rozhodnutím Krajského soudu v Liberci, které zamítlo poslední stížnost na průběh komunálních voleb, se potvrdily jejich výsledky a tím vzniklé mandáty nových zastupitelů města České Lípy. Nyní tedy očekáváme, na kdy svolá dosavadní starostka ustavující zasedání Zastupitelstva města.

Mrzí mě, že se naše město opět zařadilo do „šuplíku“ těch problémových. V Libereckém kraji bylo podáno celkem 16 stížností na průběh voleb a z toho byly tři podány právě na volby v České Lípě. Stále přemýšlím o tom, proč musí být neustále naše město spojováno s negativními zprávami a těch pozitivních vysílá do „světa“ opravdu pomálu.

I to bude jedním z úkolů, na kterém začneme, jako nové vedení města, usilovně pracovat po našem nástupu do funkcí. Volby jasně ukázaly, že nás čeká hodně práce, protože občané města tímto výsledkem vyslali důrazný signál, že nejsou se situací ve městě spokojeni, a že se opravdu celá řada věcí musí změnit. Vnímáme tento silný mandát jako potvrzení smysluplnosti naší vize o rozvoji města, ale také jako velký závazek, kterým jsme se našim spoluobčanům ve svém volebním programu zavázali.

Z průběhu povolebních jednání i z prvních kroků v rámci uzavírání koaliční smlouvy mám dojem, že se rodí tým, který bude schopný tato očekávání naplnit a že bude schopný tento silný mandát zúročit. Co se týká „horkých novinek“ tak se pokusím o stručný komentář. Také učiním pár poznámek k vyjádření staronového zastupitele pana Tejnory, které uvedl v jedné z diskuzí zde na i-novinách.

Předně bych chtěl pana Tejnoru upozornit na fakt, že Koaliční smlouva byla slavnostně podepsána na tiskové konferenci, která proběhla již 18. 10. 2018, a která byla přítomným novinářům k dispozici. Rád mu její znění zašlu osobně. Ustavující zasedání bude jistě dříve než koncem listopadu, ale i tak je zde zdržení, které nás všechny dostává pod určitý tlak. Je pravdou, že otázka rozpočtu není tím nejurgentnějším problémem a „hasit“ se budou muset závažnější věci. K záležitosti s MAD se radši nebudu v této chvíli veřejně vyjadřovat, protože mě nenapadá příliš slušných slov, která by vystihovala mé pocity z této neodkladné „služby“ učiněné prý v zájmu občanů města. 

Bohužel dosavadní Rada města v páchání obdobného „dobra“ ve prospěch nás občanů pokračuje i nadále. Posledním příkladem může být schválení pachtu areálu v Poříční ulici pro firmu BusLine na dobu určitou – na deset let, schválení nových jízdních řádů na MAD apod. 

Přestože nám ještě, vzhledem k již dříve uvedeným důvodům, nevznikl mandát k řízení města, již se zamýšlíme nad úkoly, které nás v nejbližší době čekají. Týkají se celé řady věcí od příprav důstojného průběhu oslav konce roku, přes přípravu rozpočtu na příští rok až například po zajištění svatebních obřadů a vítání občánků.

Ing. Jaroslav Turnhöfer
Živá Lípa
 

Nahoru

Komentáře

Re: Názor Ing. Jaroslava Turnhöfera

Platnost koaliční smlouvy se prokáže až tajnou volbou nového vedení. Voliči mají právo podat stížnost - ale asi bych byl ten poslední, od koho by si dali radit, aby to nedělali.
A jinak je 8. listopadu, nové zastupitelstvo bude funkční koncem měsíce a pak by byly asi tři týdny, aby někdo od 1.ledna v Lípě jezdil - bylo by to reálné, když stávající zaměstnanci BusLinu by byli ve výpovědi, někteří by si hledali jiné zaměstnání a samozřejmě opět by za to mohlo minulé vedení města. Jinak jízdní řády, trasy atd. se mohou upravit dodatkem smlouvy. Podobně jako by byla bezplatná MAD a jak se to praktikovalo minulých 25 let.

Nahoru