Město sloučí příspěvkové organizace Lipý a Kultura

Verze pro tisk |

Od 1. ledna 2020 bude v České Lípě fungovat jen jedna čistě kulturní příspěvková organizace města. Zastupitelé totiž na svém říjnovém zasedání odsouhlasili sloučení příspěvkových organizací Kultura a Lipý do jedné organizace. Příspěvková organizace Lipý k 31.12.2019 zanikne a veškeré závazky, majetek a zaměstnance převezme příspěvková organizace Kultura.

Příspěvková organizace Lipý vznikla k 1. lednu 2011 v souvislosti s vybudováním Centra textilního tisku. To vzniklo rekonstrukcí hospodářské budovy, na rekonstrukci čerpalo město dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Do vzniku samostatné příspěvkové organizace byl vodní hrad odloučeným pracovištěm příspěvkové organizace Kultura. V současné chvíli má Lipý dva zaměstnance na plný úvazek, tři na částečný úvazek a mnoho externích spolupracovníků. Kromě průvodcování na hradě Lipý a v Centru textilního tisku příspěvková organizace organizuje v průběhu roku mnoho kulturních a vzdělávacích akcí.

„Důvodů pro sloučení organizací Kultura a Lipý, které mají téměř stejný předmět činnosti, je několik. Nejzásadnějším důvodem však je, že v současném stavu nejsme schopni v organizaci Lipý nastavit funkční kontrolní mechanismy hospodaření. Navíc, město ušetří finanční prostředky za externí služby, které si nyní organizace Lipý sjednává například pro vedení účetnictví nebo údržbu areálu. Tyto povinnosti od nového roku převezmou zaměstnanci p. o. Kultura,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Zároveň zdůraznila, že se žádným zaměstnancem příspěvkové organizace Lipý nebude rozvázán pracovní poměr. „Všichni stávající zaměstnanci příspěvkové organizace Lipý přejdou automaticky pod přejímající příspěvkovou organizaci Kultura. Cílem tohoto sloučení je nastavení účelného a efektivního fungování obou organizací tak, aby již jako jedna nová organizace i nadále nabízela našim občanům kvalitní kulturní program,“ doplnila starostka.

„Myslíme si, že se na hradě Lipý i v Centru textilního tisku konají kvalitní kulturní a vzdělávací akce pro naše občany, za což musíme paní ředitelce Jiřině Kučerové poděkovat. Přáli bychom si, aby tento program zůstal i nadále takto pestrý. Byli bychom rádi, kdyby v nově sloučené organizaci i nadále paní Kučerová působila. Organizaci dobře zná, je v kontaktu s účinkujícími i jinými spolky, které své akce na hradě pořádají, a v této oblasti bylo vždy vše v pořádku,“ podotkl radní pro kulturu a sport Michal Prokop.

Ředitelka příspěvkové organizace Kultura Tereza Vraná vnímá sloučení organizací jako výzvu: „Obě organizace se věnují kultuře, tedy se jejich činnosti prolínaly již nyní. Hrad Lipý a Centrum textilního tisku jsou zajímavými a cennými prostory, kde můžeme pořádat mnoho dalších kulturních akcí a tím rozšířit naši nabídku pro občany. Tyto prostory se nám navíc budou určitě hodit především v době, kdy bude Jiráskovo divadlo procházet rekonstrukcí, některé komornější akce totiž můžeme pořádat v Centru textilního tisku.“
 

Nahoru