Může obecní samospráva ovlivňovat moc soudní? V České Lípě ano

Verze pro tisk |

V polovině prosince 2017 jsme na ZM schvalovali přísedící soudu. Tedy schvalovali. Navrhovali je předsedovi okresního soudu, který si pak lidi podle zákona ověří, zda jsou jako přísedící akceptovatelní. Na jednání pak v tomto bodu vystoupili tři občané, kteří jednoho z navrhovaných (přísedící již dvacet let) obvinili z různých činů. Například ze šikany. Starostka obviňování občana, který se v nepřítomnosti logicky nemohl bránit, nezarazila. Naopak jim poděkovala za vystoupení. Hezká paralela se nabízí při srovnání, jak mluvila, když ze šikany podřízených byl obviněn její blízký přítel Pavel Císař z p. o. Sport. Takže poděkovala a my ostatní zastupitelé - překvapení tím, co jsme slyšeli – jsme odhlasovali potřebných 17 přísedících a toho posledního jsme nechali na příště v domnění, že až se vše vysvětlí a bude-li mít zájem, bude dovolen.

Vlastně se nic strašného nestalo, řekl jsem si i já. Jenže ouha. Pár měsíců se nic nedělo. Nedělo se nic na radnici. Ale jak jsem později zjistil, s vedením města probíhala jednání na úrovni starostka – předseda okresního soudu. Ono totiž trestní řízení musí probíhat stále ve stejném složení. A nezvolení jednoho přísedícího, který tuto funkci vykovával několik předchozích funkčních období, může soud protáhnout o několik měsíců, ale i let. A ty kauzy, které se řeší už několik let a kde byl tento přísedící od jejich počátku, se budou muset začínat soudit od začátku. Umíte si představit situaci, kdy vás soud zve po několikáté jako svědka ve věci pět let staré, abyste zopakovali, co jste říkali před léty? O tomto problému podle mých informací starostka věděla tedy už od ledna - února. Slíbila nápravu, ale nic se nedělo.

Až po pěti měsících (je mi úplně špatně, když to píšu) 12. dubna, se na programu ZM objevil bod „Volba přísedících“. Jenže na seznamu nebylo jméno z prosince, nýbrž dvě jména jiná. V úvodu vystoupil předseda Okresního soudu v České Lípě pan Vencl. Pro mě tedy velká autorita. Nenásilně nás upozornil, že jsme na minulém jednání mohli být uvedeni tak trochu v omyl a řekl, co se může stát s trestním řízením, pokud letitý přísedící skončí. „Pokud dojde ke změně ve složení, tak je na úvaze procesních stran, zda souhlasí se změnou ve složení a mohou být přečteny protokoly o dosavadních hlavních líčení a pokračuje se dále, nebo (což je varianta, která přichází v úvahu z 90 % případů) prohlásí, že chce provést dokazování znovu od začátku. To znamená, že veškerá hlavní líčení jakoby se nekonala a vše se opakuje," řekl přesně.

Byl jsem na to tentokrát připraven a nezvoleného přísedícího jsem navrhl. A v tom se strhla mela. „To nejde, vy nenavrhujete, to musí pan předseda,“ zvolal místostarosta Raninec, patrně právník z Plzně. „Návrh vychází od vás,“ odvětil předseda soudu. No nic. Nakonec vyhrál názor, že bude lepší zeptat se nezvoleného, zda vůbec má ještě zájem, za těchto okolností. Že se k tomuto bodu budeme věnovat na příštím jednání. S netrpělivostí jsem očekávat program jednání květnového zastupitelstva. Po půl roce a jednom dni se zase trestní řízení mohou pohnout dál. Ale kdeže, na programu tento bod chyběl! 

Při schvalování programu jsem tedy tento bod navrhl sám. S upozorněním, že na jednání dorazí dva hosté. Přísedící, kterého vedení samo nekontaktovalo, jak minule slíbilo, a soudkyně, která má s jeho nezvolením velké problémy v trestních kauzách. Chtěli nám vše vysvětlit. Slušnost by byla si je poslechnout. Ale slušnost není první ani druhé jméno vedení města a celé koalice. Pro hlasovalo pouze 11 zastupitelů. Po přestávce jsem „domluvil“ dva zastupitele, kteří přišli později. Bylo nás tedy 13 a já navrhl bod na jednání znovu. To už oba hosté byli asi 2 hodiny přítomni a pouze trapně čekali. Soudkyně dokonce s obrovským šanonem plným spisů. Chtěli prostě vystoupit a chtěli nám vše vysvětlit.

Vnímám, že jsou zde hosté, ale nikoho jsme nezvali, žádný takový bod není na programu. Není vhodná doba na to zařazovat další bod, nepodpořím to,“ prohlásil Raninec. Naštvaný, protože chvíli před tím neprošlo jeho dítě - společný dopravní podnik a on tak utrpěl další zdrcující porážku v přímém přenosu. Nakonec se zdrželi koaliční Chocová, Kozák, Rubický a Wawrečka a pro hlasovalo pouze 9 zastupitelů. 

Zkusil jsem to i po třetí, ale zabedněné vedení a Ranincovu červenou tužku jsme nepřehlasovali. Opět devět hlasů. Proč se nedaří pomoci lidem, proč se nedaří pomoci soudu, proč házíme soudu klacky pod nohy? Já nevím. Můžu jen domýšlet. Onou přítomnou soudkyní byla ta samá, která, shodou okolností, smetla ze stolu trestní oznámení pro pomluvu proti Petrovi Jeníkovi. Smetla kauzu známou jako „opilá místostarostka“. Podružným důvodem může být ten, kterým se po hlasování bránili někteří členové koalice. Mají prý od člena ČSSD informace, že pokud bude tento člověk zvolen, odejdou další dva až tři přísedící. To si na zastupitelstvu hrajeme na soudce? Proč to nenecháme na předsedovi soudu, ať to on vyřeší?

Pokud nás prosí o jedno jméno, nevidím důvod mu nevyhovět. Naopak. Jeho morální kredit zdaleka převyšuje všechny, kdo v zastupitelstvu sedí. V součtu. Ten den to jen opět potvrdil. Každopádně jsem sám nečekal, že jako zastupitel můžu čas od času zásadně ovlivnit průběh trestní ho řízení. Byla to tenkrát v prosinci velká chyba. A někomu se to docela líbí, že druhému způsobí problém. Já se s tím však nesmířím a tento bod navrhnu na červnové jednání znovu.
 

Nahoru

Komentáře

Re: Může obecní samospráva ovlivňovat moc soudní? V České ...

Ono je dobré si předjednat podporu, zvláště když jde o personální věci. Druhá věc je, že chyba je v legislativě. Jednoduše přísedícím by měl na rozjednané kauzy trvat mandát do jejich vyřízení. Takto je pak samospráva dostává do formální roviny - tedy de facto zbytečnou institucí.

Nahoru

Re: Může obecní samospráva ovlivňovat moc soudní? V České ...

Dobře. Tak já vás tedy prosím o podporu přísedícího neschváleného 15.12.2017. Dne 27.6. bude stejný bod na programu opět. Budete tentokrát hlasovat pro? Díky, pokud změníte názor..

Nahoru

Re: Může samospráva komplikovat práci soudu? V ČL ano!

Budu jen teoretizovat, jména zúčastněných neznám:
Na zastupitelstvo může přijít kdokoli - a tvrdit cokoli... Pokud v tomto případě stojí názor předsedy soudu i zmíněné soudkyně proti třem stěžovatelům - a nikdo jiný se hlouběji nezabýval závažností vznesených obvinění? - zastupitelstvo selhalo.
Zbytečně zkomplikovalo práci soudu (bez výmluv na platnou legislativu, která je s ohledem na objektivní postup pochopitelná).

Nahoru

Re: Může obecní samospráva ovlivňovat moc soudní? V České ...

Myslím, že selhalo především vedení města, které striktně trvá na jednacím řádu a názor soudu a jeho argumenty jsou pro něj nicotné. Je základní slušností vyslechnout argumenty protistrany, ovšem to se v České Lípě nenosí. Lidská paměť je krátká, všichni voliči by si měli vybavit sliby radnice - vstřícnost, otevřenost každému názoru , zájem města a občanů na prvním místě...... výsledek? Vidíme sami, bezradnost, nekoncepčnost, , přímo dehonestace někoho s jiným názorem., samochvála v městských novinách.

Nahoru

Re: Může obecní samospráva ovlivňovat moc soudní? V České ...

Nevím jestli jsem správně pochopil tento příspěvek, působí na mě poněkud zmateně.
Takže jestli to správně chápu, tak jeden přísedící u soudu nebyl v prosinci zastupiteli znovu schválen, protože byl nějakými občany nařčen z nějaké šikany, atd.?
Nevím jestli se tímto nařčením někdo dále zabýval, to zde nějak není uvedeno, ale tlačit takto na jeho znovu schválení jen proto, že by se možná muselo něco projednat znovu, bez ohledu na to, co je to za občana a o co jde, je opravdu docela podivné? Jestli tomu tak je, tak mě docela udivuje, že se vůbec něco takového snažíte v zastupitelstvu protlačit....

Nahoru

Re: Může obecní samospráva ovlivňovat moc soudní? V České ...

Nejde jen o šikanu. Podle mých informací existuje osvobozující rozsudek v těchto nařčeních. Pokud si paní starostka něco ověřila, bylo bez kontaktu zmíněného přísedícího. Já nabízel si ho poslechnout, ale bod do programu neprošel a on vystoupit nemohl.

Nahoru

Re: Může obecní samospráva ovlivňovat moc soudní? V České ...

Pro vedení města tedy tento občan není z nějakého důvodu nadále vhodný na tuto pozici, tak proč ho navrhovat a schvalovat. Zastupitelé rozhodli a tím končíme, ať se s tím soud vypořádá po svém, zákon na toto jistě pamatuje, tak jaké ovlivňování soudní moci a povyku okolo? No a možná by jste si příště mohl zjistil, nebo ověřit, jaká jsou fakta a okolnosti dané záležitosti, než začnete něco sepisovat, jako zastupitel jistě ty možnosti máte...

Nahoru

Re: Může obecní samospráva ovlivňovat moc soudní? V České ...

Pro vedení města není vhodný. Pro soud a jeho předsedu ano. Jistě chápete, komu a proč spíš veřím. Zakon na to pamatuje. Trestní řízení se nejspíš bude opakovat. V některých případech po 5 letech. Byl bych se s tím smířil, kdyby vedení řeklo své důvody. Neřeklo. Mlží. Nechce se bavit. Bude za tím asi i něco jiného.

Nahoru

Re: Může obecní samospráva ovlivňovat moc soudní? V České ...

No jestli on ten občan nebude pro soud přijatelný právě jen pro ten důvod co sám uvádíte, to ostatní je asi nemusí moc zajímat, protože práce je práce a než ji dělat dvakrát po pěti letech...…Problém je asi spíš v systému a to by si měli soudci vyřešit přes zákonodárce.... No nic, každopádně to taky už může i vypadat, jako byste na tom měl nějaký osobní zájem ?

Nahoru

Re: Může obecní samospráva ovlivňovat moc soudní? V České ...

Vždyť ten předseda soudu ho sám navrhl, aby pokračoval. Pro soud je v pohodě, pro některé zastupitele nikoli a odmítají říct důvod. Tam se ptejte po osobním zájmu. Já vím o čtyřech zastupitelích, kteří jsou tak trochu ve střetu zájmu. Ale mluvit o tom nemůžu. Můj jediný zájem je, aby se lidem zbytečně neprodlužovala soudní jednání v řádech let. Už teď to kvůli jeho nezvolení nabírá zpoždění přes 7 měsíců.

Nahoru

Re: Může obecní samospráva ovlivňovat moc soudní? V České ...

Jelikož Vám to zjevně nedochází, tak to napíšu znovu, snad to pochopíte. Je vcelku logické, že soud (předseda) tuto osobu navrhne znovu, protože jak sám píšete, hrozí opakování některých řízení. Soud by tak byl sám proti sobě, kdyby ho nenavrhl a může mu být přitom zcela jedno, co to je za člověka..…Osobně si myslím, že není dobré takto nepřímo tlačit na znovu zvolení někoho jen kvůli něčí nedokončené práci…. A jsem naopak rád, že si vedení města chování těchto lidi ověřuje (reaguje na podněty). A to, že se řízení protáhnou je možné a nemilé, ale asi se opakuji, že je to asi spíše problém systému…Něčí zájmy bych v tom nehledal…

Nahoru

Re: Může obecní samospráva ovlivňovat moc soudní? V České ...

Tak už jsem vás pochopil. Ale. Soud si toho člověka ověří sám, aby splňoval podmínky dané zákonem. Vedení si v tuto chvíli samo hraje na soud a ověřuje si chování lidí, které ale nechce vyslechnout ani se s nimi setkat. A pokud vedení dospělo k nějakému verdiktu a našlo argumenty, proč ho nezvolit, nikde jsem je neslyšel a ani nám je vedení nechce říct, protože hlasovalo proti zařazení tohoto bodu do programu.

Nahoru

Re: Může obecní samospráva ovlivňovat moc soudní? V České ...

Platí ochrana osobních dat nyní dvakrát - tedy asi nění dobré ventilovat veřejně takto, co kdo o kom slyšel a co si o tom myslí. Přišli občané s námítkami, proto byl odklad a pokud vím, paní starostka řekla, že si stížnost občanů ještě ověří a pak se přiklonila se na stranu občanů. Toď asi vše. Ale je to opravdu spíše legislativní problém.

Nahoru

Re: Může obecní samospráva ovlivňovat moc soudní? V České ...

Paní starostka nic takového neřekla. Koukněte do zápisu. V dubnu řekla, že prověří zájem přísedícího o funkci. Když ho ale nekontaktovala, nevím, jak to ověřila. A vy jste si zjistil nějaké informace, když jste hlasoval proti?

Nahoru

Re: Může obecní samospráva ovlivňovat moc soudní? V České ...

Na radě.

Nahoru

Re: Může obecní samospráva ovlivňovat moc soudní? V České ...

Tak vám říkám, že s ním nemluvila. Kde si co tedy ověřila? A taky v únoru už slíbila, že ho navrhne. Vy jste tedy byl proti, aniž byste měl ucelené informace. Snad to ještě přehodnotíte.

Nahoru

Re: Může obecní samospráva ovlivňovat moc soudní? V České ...

Ano, je dnes doba velké tolerance, ne-li sympatiím, k přátelům starých pořádků.

Nahoru

Re: Může obecní samospráva ovlivňovat moc soudní? V České ...

Souhlasím. Dle záznamu z jednání se asi vyjadřovali občané na krycí jméno "Jirka", vedené v seznamu ABS CR jako "Důvěrník".
Důvěrník StB, je jedna z kategorií, vyskytujících se v registrech StB. Důvěrník shromažďoval informace, které pomáhaly kontrarozvědce plnit prověrkové, pomocné a orientační úkoly národně-bezpečnostní povahy v souvislosti s odhalováním nebo objasňováním protistátní činnosti.
Možná je to i dle Wikipedie... český a československý politik Komunistické strany Československa a poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění za normalizace.
Ale to by měl zodpovědět pan Ježák v úvodu a ne tady pořád hrát nějakou podivnou hru o panovi "Nikdo".
Pravda je, že tato kategorie není kategorií vědomé spolupráce

Každopádně (je-.li to pravda), pokud bych stanul před soudem, nechtěl bych, aby mne soudil nějaký nomenklaturní kádr. I s ohledem na zákon č.198/1993 Sb.

Ta šikana je asi to nejmenší.

Nahoru

Re: Může obecní samospráva ovlivňovat soud?

"Nejde jen o šikanu... existuje osvobozující rozsudek v těchto nařčeních." = Kdosi na toho pána dokonce podával (neúspěšnou) žalobu? A přesto stačilo zopakovat stejná obvinění na zastupitelstvu?

Po letitých zkušenostech v "bojích o kámen" námitky pana Ježáka docela chápu :o)))

PS po zmínce o registrech StB:
O soudcích i přísedících je řeč v lustračním zákonu. Jestliže pan X byl dlouholetým přísedícím, musel mít čisté lustrační osvědčení.
Na tom by přece neměly nic změnit jakési stížnosti tří nejmenovaných aktivistů?

Nahoru

Re: Může obecní samospráva ovlivňovat moc soudní? V České ...

Ozbrojená pěst dělnické třídy.

Nahoru