Lež, nebo „jen“ neznalost?

Verze pro tisk |

Reakce na tzv. netransparentnost veřejných zakázek

Občas se stane, že nějaký kandidát do zastupitelstva překroutí fakta, ale v případě Jana Ševčíka (Živá Lípa), který na i-novinách o veřejných zakázkách města konstatoval, že práce samosprávy, především rady a potažmo i úředníků v otázkách veřejných zakázek je netransparentní, je už za hranou. V tom článku je tolik nepravd, že jsme nuceni nejen za sebe, ale i za koaliční partnery i samotné úředníky, kteří zakázky připravují a následně zveřejňují, reagovat.

Takže pane Ševčíku,
1. Všechny zakázky už od 300 000 korun bez DPH zveřejňujeme na profilu zadavatele, aniž bychom museli. Tento profil je přístupný komukoli.

2. Všechny zakázky podle zákona jsou uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek.

3. Informace o zakázkách v rozsahu od 10 000 do 300 000 korun zveřejňujeme na webu města, včetně předpokládané a následně i skutečné ceny. Tyto informace aktualizujeme každý týden.

4. V registru smluv zveřejňujeme všechny smlouvy od 50 000 korun, ten je dostupný každému a kdokoli má nějakou pochybnost, může požádat o informace.

5. Všechny komise, které hodnotí jednotlivé zakázky jsou složeny vždy tak, že jsou v nich zastoupeni jak koaliční, tak i opoziční zastupitelé.

6. Jak plyne z výše uvedeného, to, že některé zakázky nejsou projednávány v zastupitelstvu neznamená, že jsou neveřejné. Všechny jsou zveřejněny a každý si je může dohledat.

7. Svěření rozhodování do rady města o všech zakázkách do 10 milionů korun mělo ryze praktický důvod a vycházelo ze žádosti těch, kteří zakázku připravují – zakázky prostě nepočkají, až se jednou za měsíc sejde zastupitelstvo. Bylo to nepraktické. Zakázka má svá jasná pravidla, má své lhůty (i třídenní), nelze neustále svolávat zastupitelstvo, i to má své lhůty na svolání atd.

8. To, že jednání rady města je ze zákona o obcích neveřejné, to je holý fakt a platí pro každou radu v této zemi.

9. Dnes již v České republice platí taková legislativa, která nám dává povinnost být transparentní, přes ní tzv. nejede vlak a my jsme šli ještě nad její rámec – viz. výše.

10. K vašemu sdělení, že byla podána žaloba ohledně GDPR: bylo podáno trestní oznámení, to nyní musí zkoumat policie, MěÚ vyšetřovateli předal veškeré dostupné informace a materiály. Žalobu podává státní zástupce až pokud je někdo trestně stíhaný, a to v současné době nikdo není. To už jen na okraj, jak skutečně mnoho věcí neznáte.

Pane Ševčíku, to, že nevíte, kde dostupné informace máte hledat, vás neopravňuje psát nesmysly. Stačí se jen zeptat na úřadě, rádi vás k informacím nasměrují. Anebo záměrně lžete, což je o to horší, že kandidujete.

Romana, Žatecká, starostka
Juraj Raninec, místostarosta
 

Nahoru