10. výročí od povodní

Lípa vysoutěží projekt na rekonstrukci Kounicova domu

Verze pro tisk |

Metodu vše v jednom zvolilo město Česká Lípa pro veřejnou zakázku na projekt rekonstrukce Kounicova domu. Českolipští radní na svém prvním únorovém zasedání schválili zadání této zakázky, která kromě zpracování projektu pro stavební povolení obsahuje také zpracování projektu pro výběr dodavatele a autorský dozor při rekonstrukci.

Pro město to znamená, že po celou dobu bude spolupracovat jen s jedním projekčním týmem, nová bude na konci celého procesu „jen“ firma, která celý projekt zrealizuje. A i ta však bude pracovat pod dohledem týmu, který vzejde z veřejné soutěže. Náročná zakázka, jejíž zpracování by mělo trvat maximálně 1,5 roku, se skládá ze šesti dílčích částí. Mezi ně kromě již zmíněného zpracování projektových dokumentací patří také podrobný stavebně technický průzkum, inženýrská činnost a studie řešení celého objektu. Podmínkou je, aby projektanti po celou dobu řádně spolupracovali zejména s památkáři, ale i s dalšími dotčenými orgány. 

„Jedná se o velký projekt a náročnou zakázku, navíc jde o památkově chráněný objekt. Vysoutěžením kompletní projektové přípravy najednou chceme především ušetřit čas, protože jinak bychom museli každou dílčí činnost soutěžit zvlášť. Chceme ale zároveň mít jistotu, že vítěz této zakázky bude po odborné stránce kvalitní a bude mít předchozí zkušenosti s podobnými projekty. Proto hodnotícím kritériem nebude pouze cena, ale stejnou váhu bude mít i kvalita realizačního týmu. Doplňujícím hodnotícím kritériem bude čas, za jaký dokáže tým zakázku zrealizovat,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová. 

„Firmy budou mít u přihlašování do soutěže povinnost přiložit také informace o délce praxe a zkušenostech. Budeme chtít také vidět portfolio člověka, který bude fungovat jako vedoucí zpracovatelského týmu. Všechny tyto podklady zhodnotí tři nezávislí poradci, kteří své závěry předají výběrové komisi,“ doplnil českolipský místostarosta Martin Brož. 

Kounicův dům je kulturní památka postavená na konci 18. století. Za dobu své existence prošla několika požáry, k tomu poslednímu došlo v květnu 2015. Město Česká Lípa koupilo poničený objekt na podzim roku 2018. Během loňského roku celou budovu nechalo staticky zajistit, dům tak má i provizorní střechu, která ji chrání před zatékáním. V červnu 2019 rozhodli zastupitelé o rekonstrukci objektu pro potřeby Domu dětí a mládeže Libertin, který se sem po rekonstrukci přestěhuje ze Škroupova náměstí.
 

Nahoru