Komentář Města Česká Lípa k Deníku H.V. 15/2019 ze dne 14.4.

Verze pro tisk |

Město Česká Lípa považuje za důležité okomentovat informace, které se objevily v Deníku H.V. 15/2019, který vyšel na serveru i-noviny dne 14. dubna 2019.

K opravě sociálního zařízení ve staré sportovní hale město v loňském roce přistoupilo, aby vyhovělo přání sportovců, kteří halu využívají. Ačkoli by si budova zasloužila celkovou rekonstrukci, město v loňském roce přistoupilo alespoň k této opravě sociálních zařízení, která však je určitým kompromistním řešením.

Město řádne zadalo veřejnou zakázku a vysoutěžilo dodavatele KESPO Gas, s.r.o., s kterým město uzavřelo smlouvu na konci září 2018. Se sportovci bylo dále dohodnuto, že sociální zařízení nebude v průběhu stavby uzavřené celé, ale po celou dobu stavby bude přístupná polovina z celkového počtu sociální zařízení. Město na tuto dohodu se sportovci přistoupilo i přes vědomí, že tento způsob užívání sociálního zařízení bude s největší pravděpodobností stavbu komplikovat, nicméně bylo vyhověno přání sportovců.

Stavba byla řádně dozorována technickým dozorem investora i investičním technikem města. Bohužel v průběhu stavby došlo kvůli chybně rozvržené práci ze strany dodvatele ke zpoždění prací. Od začátku prosince tedy město s firmou intenzivně jedná, aby firma co nejvíce urychlila průběh všech prací. Během stavby město s firmou řešilo i nepořádek na staveništi i problém s alkoholem, navíc byly řešeny také nekvalitně odvedené práce, které musel dodavetel na základě připomínek města předělávat.

V průběhu této doby město zvažovalo i odstoupení od smlouvy. To by však znamenalo veškeré práce přerušit a vysoutěžit firmu novou, což by vedlo k ještě většímu zpoždění. Proto město k tomuto kroku nepřistoupilo. Od původně avizovaného termínu dokončení, tj. od 15. prosince 2018, bylo firmě účtováno penále za každý den prodlení. Doposud jsme odečetli z faktury celkem 228 tis. Kč, ale další penále bude ještě zúčtováno až ke dni předání stavby.

I přes veškerou snahu města dodavatel neustále posouval termín dokončení. V současné chvíli je tak stavba městem převzata, nicméně s výhradami. Znamená to, že firma má nyní do 25. dubna čas, aby dala do pořádku vše, co je na stavbě z pohledu města špatně. Pokud to firma nestihne, znovu jí bude účtováno penále.

Nahoru

Komentáře

Re: Komentář Města Česká Lípa k Deníku H.V. 15/2019 ze dne 14.4.

Věta "Stavba byla řádně dozorována technickým dozorem investora i investičním technikem města" nemůže být pravdivá a jsem schopen to kdykoliv před kýmkoliv prokázat. Místostarostovi Brožovi jsem informace o vadách poskytl už v únoru. Neznám sice parametry smlouvy, nicméně na stavbě byla porušována obecná stavební pravidla a Město k ní nepřistupovalo s péčí řádného hospodáře. Je sice možné, že minulé vedení nepřipravilo zakázku svědomitě, nicméně závady se vyskytly za nového vedení radnice a TDI a investiční technik měli při kontrolních dnech zakročit rázně a důsledně. Pak by nedošlo k situacím, kdy se opravy provádí za provozu odpoledne mezi dětmi. Jaroslav Pokorný

Nahoru

Re: Komentář Města Česká Lípa k Deníku H.V. 15/2019 ze dne 14.4.

Jardo máte pravdu, podle fotek to ukazuje jak na pochybení firmy, tak na špatný dozor, který asi moc této práci nerozumí, nebo je mu to jedno. Nějaký dozor možná byl, asi určitě né řádný, nebo nevím, co si pod tímto pojmem investor představuje, a jaké má vlastní standarty k provedení práce?
No a na městě to teď tradičně okecávají, a nevím jestli bylo zrovna dobré volit řešení, raději něco a špatně hned, nežli lépe déle. Ale já vím, kdo to mohl vědět, že to takhle dopadne....Takže buďme rádi, že máme alespoň to něco, nemuselo být taky nic, že? ;-)

Nahoru

Re: Komentář Města Česká Lípa k Deníku H.V. 15/2019 ze dne 14.4.

Vendelíne, přečtěte si svoji poslední větu a pak se vypravte do té haly. Máte stejný přístup jako Město. Ostré hrany lišt jsou zdraví nebezpečné, nezakryté elektrické krabice jsou v případě nešťastné souhry náhod životu nebezpečné. A všem je to úplně jedno!

Nahoru