Již 100 let připraveni! - českolipští skauti slaví velké výročí

Verze pro tisk |

Píše se rok 1921 a bratr Eman Seidl dává první popud k založení Junáka v České Lípě. Tento rok se také jeho myšlenka uskuteční. Zakladateli jsou tedy Eman Seidl, bratři Alois Fridrich starší a mladší, Horák starší a mladší a později další řada bratrů a sester.

Vzniká 1. skautský oddíl, jehož prvním vedoucím se stává již zmíněný spoluzakladatel bratr Alois Fridrich starší. Současně byla založena také dívčí družina pod vedením sestry Emy Švagrové. Oddíl si zřídil klubovnu v Národním domě v blízkosti továrny Rössler. Do oddílů jsou následně přijímáni další členové a středisko se rozrůstá.

Junák – svaz skautů a skautek, středisko Řetěz slaví tento rok krásné stoleté jubileum. Přes všechna úskalí, nepřízně režimu, zastavování činnosti i úplné zákazy skautování dnes stojíme před příjemnou povinností. Chceme společně zavzpomínat na vznik skautské instituce zde v České Lípě a náležitě to oslavit. Doufáme, že nám epidemiologická situace všechny naše plány oslav dovolí, a to v co největším rozsahu.

Termíny a časy akcí vám budeme představovat postupně.

Zatím vás chceme srdečně pozvat na tyto nápadité akce:

- Vernisáž výstavy a křest nového Almanachu našeho střediska
- Mši spojenou se vzpomínkou na sestry a bratry, kteří nás již opustili
- Promítání filmů a beseda se členy střediska, kteří si připraví vyprávění a vzpomínání na jejich skautská léta
- Velká společná výprava

Moc se na vás těšíme a doufáme v brzké osobní shledání.

Historické informace byly čerpány z již zmiňovaného plánovaného Almanachu, za jehož vznik vděčíme bratru Ladislavu Zahrádkovi (Bobovi).

Více informací o činnosti českolipských skautů najdete na webu https://retez.skauting.cz/
 

alt
Nahoru