Českolipští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2020

Verze pro tisk |

S více než 900 miliony korun plánuje v roce 2020 hospodařit město Česká Lípa. Vyplývá to z návrhu rozpočtu na příští rok, který zastupitelé schválili na svém jednání 18. prosince. Výdaje budou činit 918 milionů, příjmy budou 750,7 milionů korun. Schodek ve výši 167,3 milionů korun zaplatí město z přebytků minulých let (128,6 mil. Kč) a z Investičního fondu (38,7 mil. Kč). Společně s rozpočtem schválili zastupitelé také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023.

Oproti letošnímu roku počítá město s navýšením příjmů o 3,3 % (ve schváleném rozpočtu na rok 2019 činily příjmy 726,5 mil. Kč, což je o 23,5 mil. Kč méně než v rozpočtu na rok 2020). Výdaje jsou oproti letošku nižší o 0,64 % (ve schváleném rozpočtu na rok 2019 činily výdaje 924 mil. Kč, byly tedy o 6 mil vyšší než v rozpočtu na rok 2020). Schodek se pak oproti letošku snížil o 30 milionů korun. 

„Při sestavování rozpočtu jsme vycházeli ze skutečných čísel v letošním roce a ze střízlivých odhadů růstu příjmů. Rozpočet je založen na reálných úvahách o tom, co vše můžeme finančně i personálně v příštím roce zvládnout. Věříme, že jsme schopni peníze, které jsme alokovali na investice, skutečně proinvestovat a zlepšit tím život občanů v České Lípě. Snažili jsme se co nejvíce omezit provozní výdaje, ačkoliv je to složité, protože v rozpočtu samozřejmě musíme počítat například s navýšením mezd a platů zaměstnanců. V rozpočtu máme finance na velké investice, jako je rekonstrukce Jiráskova divadla, Kounicův dům, Škroupovo náměstí, koupaliště i pojišťovna, ale nezapomínáme ani na školy nebo komunikace. Dotační programy ještě posilujeme o zhruba milion korun. Snažíme se šetřit tam, kde to jde, a zároveň ušetřené peníze zpět investovat ve prospěch našich občanů,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

V rozpočtu odboru rozvoje města a investic je na rok 2020 připraveno celkem 242 milionů korun. Mezi největší investice patří rekonstrukce Jiráskova divadla, na kterou je v příštím roce připraveno 30 milionů korun, a také pokračování projektu zateplení ZŠ na Ladech, na tuto položku je v příštím roce připraveno 73 milionů korun. Velké částky spolknou také další projekty, jako je zateplení MŠ Na Výsluní (19 mil. Kč), dokončení novostavby pavilonu F v ZŠ Speciální Jižní (14 mil. Kč) a revitalizace vstupu do KD Crystal (12 mil. Kč). 

„Kromě zateplení ZŠ Lada a MŠ Na Výsluní počítáme s dalšími školskými projekty, jako je rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Šikulka a Špičák, rekonstrukce hřiště a střechy na ZŠ Jižní, další etapa oprav rozvodů v základní umělecké škole. Dojde také na první etapu výměny oken na ZŠ Partyzánská, kde jsou okna v opravdu nevyhovujícím stavu. Na tyto opravy máme v rozpočtu připraveno dalších 12 milionů korun,“ upřesnila českolipská starostka, která má resort školství na starosti. Dodala, že okna se budou vyměňovat také v MŠ Arbesova. Kromě toho se město také bude věnovat přípravě kompletní opravy ZŠ Sever, jejíž stav také není dobrý. 

„Zajímavé jsou také projekty, které chceme v příštím roce začít připravovat. Sem patří například lávka na Kopečku, lávka v ulici 28. října nebo chodník v Dobranově a také cyklostezka z České Lípy do Nového Boru. Projektově chceme také začít připravovat nové koupaliště, jakmile nám k tomu dají zastupitelé zelenou,“ doplnil českolipský místostarosta Martin Brož, do jehož gesce spadají městské investice.  

S rozpočtem 207,6 milionů korun bude v příštím roce hospodařit odbor správy majetku, který se ve městě stará o budovy, ale také zeleň, komunikace, odpady, dětská hřiště nebo veřejné osvětlení.

„V rozpočtu máme jen o necelé tři miliony více než v roce 2019, což vyplývá z naší snahy držet provozní náklady na uzdě. Na opravy, údržbu a čištění komunikací máme připraveno celkem 55 milionů, z toho celých 20 milionů je alokováno jen na opravy. O téměř 5 milionů více utratíme v příštím roce na svoz odpadu. Například ale částka na údržbu zeleně zůstává stejná jako letos, a to 15 milionů korun. Naším cílem je udržovat město čisté, s co největším množstvím opravených komunikací a chodníků. Věřím, že se i nadále budou naše služby občanům v této oblasti zlepšovat a udržíme si nastolený trend,“ uvedl českolipský místostarosta Jaroslav Turnhöfer, do jehož gesce spadají právě údržba komunikací i odpadové hospodářství. Do jeho gesce spadá i městská autobusová doprava, za kterou město v příštím roce zaplatí o 5 milionů více, tedy celkem 55 milionů korun. 

Velkých změn doznal rozpočet příspěvkových organizací. Zatímco výdaje na provoz škol se podařilo o 5 milionů snížit na 61 mil. Kč, výdaje kulturních organizací se navýšily o dva miliony na 31,2 mil. Kč. Nově také v rozpočtu chybí příspěvková organizace Lipý, která je od 1.1.2020 sloučena s p. o. Kultura. Výrazně se pak navýšily investiční výdaje příspěvkové organizace Sport, a to o 6,3 mil. Kč. 

„Jsem rád, že se podařilo navýšit sumu peněz určenou pro příspěvkovou organizaci Sport. Prostředky budou využity na vylepšení a opravy sportovišť spravovaných touto příspěvkovou organizací, tři miliony korun máme připraveny také na nákup nové rolby na zimní stadion. Co se týče dotačních programů, v dotačním programu v oblasti sportu máme připravených 13 milionů korun, v dotačním programu v oblasti kultury máme k dispozici 1,75 mil. Kč. Tedy stejné částky jako v letošním roce. Malinko jsme snižovali částku v dotačním programu v oblasti cestovního ruchu, ale vzhledem k počtu žádostí v letošním roce věříme, že to bude stačit. Naopak navyšujeme peníze v dotačním programu na památkovou péči, chceme znovu vyhlásit také dotační program na podporu zdravotních služeb, kde bude připraveno 1,5 mil. Kč. Celkově budeme mít na dotační programy připravenou částku 29,5 mil. Kč,“ vyjmenoval radní pro kulturu, sport a cestovní ruch. Michal Prokop.
 

Nahoru