Česká Lípa se připojila k projektu Seniorská obálka

Verze pro tisk |

Tiskopis s důležitými údaji o zdravotním stavu, který může pomoci zachránit život tím, že zdravotníci zvolí v případě nouze na základě získaných informací správný typ léčby. To je Seniorská obálka. Do tohoto celorepublikového bohulibého projektu se nově zapojila i Česká Lípa, spolupráci s tímto projektem potvrdili českolipští radní na svém jednání v úterý 10. prosince.

Zapojení se do tohoto projektu pak spočívá především v distribuci tiskopisu mezi co největší počet občanů. „Seniorská obálka je určena především seniorům a hendikepovaným občanům, kteří žijí sami. V případech, kdy se jim přitíží, záchranářům nemá kdo říci, co seniora trápí, jaké užívá léky nebo jaké má alergie. Údaje, které záchranáři objeví v Seniorské obálce, jsou pro ně tedy velmi cenné. Kromě údajů o zdravotním stavu tam často jsou také kontakty na příbuzné, kterým mohou dát záchranáři vědět, že se se seniorem něco děje. Seniorskou obálku považuji za nesmírně důležitý a prospěšný projekt, a proto jsem ráda, že se do něj zapojila i Česká Lípa. Věřím, že si obálku stáhne a vyplní co nejvíce lidí a že se podaří i díky ní mnoha lidem pomoci,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová. 

Seniorská obálka je standardizovaný formulář, který lidé vyplní podle barev důležitosti jako na semaforu. Nejdůležitějšími údaji jsou údaje o nemocech, kterými člověk trpí, o lécích, které užívá, a alergiích. Po vyplnění je třeba Seniorskou obálku složit do tvaru obálky údaji dovnitř a štítkem nahoru a připevnit ji buď zevnitř na vchodové dveře nebo na lednici. To jsou totiž dvě místa, kde budou záchranáři obálku hledat. 

V České Lípě bude tiskopis (včetně pokynů, jak jej správně vyplnit) zdarma ke stažení na webových stránkách města v sekci služby pro občany – zdravotnictví. Vytištěné formuláře si budou moci lidé vyzvednout i v Regionálním turistickém informačním centru nebo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu. K dispozici bude tiskopis i v zařízeních, které spravuje příspěvková organizace Sociální služby města Česká Lípa.
 

Nahoru