Družice na Holáku v České Lípě bude odstraněna

Verze pro tisk |

Jak naložit s Meteorologickou družicí, která je v havarijním stavu, zastupitelé města nerozhodli. Prozatím bude kinetická plastika sochaře Vratislava Karla Nováka, jež stojí na Holém vrchu, demontována a uložena ve skladu města.

Zda definitivně zmizí z České Lípy, nebo město zafinancuje zhotovení repliky, neboť originál je neopravitelný, ukáží až další diskuze zastupitelů, odborníků, ale i občanů. „Připravujeme revitalizaci sídliště Holý vrch, před kterou se s tamními občany sejdeme a budeme se jich ptát, co by si přáli na sídlišti změnit, vylepšit a nepochybně přijde řeč i na družici,“ uvedl místostarosta Juraj Raninec.

Statický posudek, který si město nechalo vypracovat, je jednoznačný – hrozí zřícení a plastika musí být co nejdříve demontována, neboť je nebezpečná svému okolí. Únosnost její konstrukce vůbec neodpovídá současným normám a její stav neumožňuje opravu. Místo kolem družice bylo obehnáno páskou a město hledá firmu, která ji odborně demontuje, aby nebyla ještě více poničena.

Zastupitelstvo rovněž projednalo participativní rozpočet a zrušilo část svého usnesení z 8. 11. 2017, které uložilo starostce vypracovat návrh vhodných akcí v rozsahu 10 mil. korun pro rozpočet roku 2019, a z něhož by občané vybrali ty, které se budou realizovat.

Tato část však popírala hlavní smysl participativního rozpočtu, jehož cílem je vtáhnout občany do rozvoje města tím, že sami budou navrhovat, co chtějí vybudovat. Kdyby zůstalo původně schválené usnesení, tedy, že město vybere vhodné akce, se kterými v investicích počítá, pak by občané v podstatě jen hlasovali v anketě pro jednotlivé projekty. V participativním rozpočtu jsou občané od počátku hybateli toho, co se ve městě vybuduje, neboť sami projekty navrhují, poté je příslušné odbory městského úřadu vyhodnotí a následně občané hlasováním vyberou ty, které se skutečně zrealizují.

Zároveň byla celková částka participativního rozpočtu snížena z 10 na 5 milionů korun a stanovena maximální hranice nákladů na jeden projekt – 500 000 korun. To znamená, že v příštím roce město zrealizuje minimálně deset projektů, které si občané České Lípy vyberou. Víc jich, s ohledem na reálné kapacity města, není možné zajistit.
 

Nahoru

Komentáře

Re: Družice na Holáku v České Lípě bude odstraněna

Mám velkou radost, že nejen vedení města v osobě paní starostky přímo na zastupitelstvu, ale i jeho propagandistická mašinérie věnují takovou pozornost rozpracování listopadového návrhu zastupitelů České Lípy, zvolených na kandidátce KSČM!

Takže jen stručné upřesnění v záležitosti participativního rozpočtu: Výběr z akcí případně navržených městem jsme navrhovali jen a pouze pro letošní rok - rok 2018 - jako určitou mediální přípravu/informaci vůči občanům tak, aby věděli, že v roce 2019 budou moci sami navrhovat konkrétní akce k uskutečnění v rozpočtu České Lípy. Ostatně i letos by bylo možné, byť v relativně krátkém období třeba jednoho měsíce, dát prostor občanům k podávání návrhů a až pokud by se jich sešlo málo (nebo vůbec žádný), tak je případně doplnit návrhy města (zastupitelů, jednotlivých výborů zastupitelstva ...).

Ostatně, participativní rozpočtování, jeho konkrétní podoba a postup, není stanoveno žádným zákonem či normou - na svoje místní poměry si ho upravuje každá obec, každé město podle svého. Nyní se jen obávám, aby tento "zdeúřední", byrokratický přístup nebyl pouhou zástěrkou pro likvidaci podstaty návrhu. Zejména pokud přihlédnu například k argumentaci, proč nemohl být k informování českolipanů o konání historicky prvního místního referenda použit místní rozhlas, že ...

Hezký zbytek pátečního dne

František Chot

Nahoru