Ach ty nešťastné zuby…

Verze pro tisk |

Už dlouho mám sen (pravda, ne takový jako Martin Luther King, ale vlastně podobný), že bude o lidi v České Lípě i v regionu postaráno v případě bolestí zubů o sobotách, nedělích a svátcích.

Jak je možné, že v době 21. století musí lidé dojíždět do Liberce a tam čekat v přeplněné čekárně, zda vůbec přijdou na řadu?  Je to tak obtížné ošetřovat lidi v pěkných ordinacích (máme je), s  ochotným personálem (rozuměj slušně placeným), a pomoci tedy lidem v obtížné situaci?

Překvapivá odpověď:  Vůbec to není obtížné. Můžeme to dokázat.

Ale…právě ta nešťastná ale. Ze zákona zajišťuje pohotovosti kraj. Kraj vám je tedy zajistí, ale v Liberci, 50 km tam, 50 km zpátky. Stihnu tam dojet včas?  

Ve 13, 00 se končí. To je spíše danajský dar. Proč to nejde v České Lípě?

Nedošlo k dohodě mezi krajem a místními zubními lékaři.  Zubní lékaři se opakovaně snažili. Kraj však nabízel málo peněz a velice komplikovanou smlouvu, asi 10 stránek povinností lékaře s tím, že popřípadě musí lékař peníze vracet zpátky. Uvažte sami, pracujete o sobotách, nedělích a svátcích ve své ordinaci, kde si vše hradíte, tedy personál, úklid, administrativu, jinými slovy jako „černoch“… a máte tohle snášet? Ne, to ne.

Co tedy pomůže? Jednoduše, dotace na hodinu + jednoduchá smlouva, vše hrazeno naším městem. Všichni pracujeme za peníze, a jdeme-li do práce ve svém volnu, musí to být slušně zaplaceno.

Toto mají mnoho let vyřešeno v Děčíně … a všichni jsou spokojeni. Je zajímavé, že děčínský příklad úředníci našeho kraje neberou v potaz, ačkoliv o něm vědí… A také vědí o pozitivním řešení z jiných krajů. Nu, bez komentáře.

Postarejme se tedy o sebe sami. Zřídíme dotaci 2000,-Kč na hodinu.

V roce 2018 máme celkem 115 dnů sobot, nedělí, svátků. Denně 4 hodiny služby 08,00 – 12,00 hod. To je 460hodin/ročně. A ještě po 2000,- Kč, a máme 920 000,-Kč/rok. O tyto náklady se můžeme dělit s Novým Borem či další obcí.

Pro ordinaci to bude znamenat 8000,-Kč za 4 hodiny k dalším (nevelkým) penězům, co ten den vydělá. Přijde-li málo lidí, pak dotace dorovná prodělek, přijde-li více lidí, pak si prostě ordinace peníze zaslouží za zvýšenou námahu.

A tahle práce namáhavá je, to vám garantuji.

Částku 2000,-Kč považuji spíše za dno možností, to zdůrazňuji, aby si někdo nemyslel, že to jsou nějaké horentní sumy. Privátní zubní ordinace jsou totiž na těchto službách zajištěny úhradou ZP všedního dne, jediné co mají navíc je 90,-Kč, což je směšné…Je známo, dokonce na to pamatuje zákoník práce, že jde-li zaměstnanec do práce ve svém volnu, musí dostat adekvátně zaplaceno, obvykle 100% příplatek či více, dle náročnosti práce. Vidíte, u zubních lékařů to neplatí… Opět bez komentáře. Ovšem zubní lékaři mají svobodu se rozhodnout, takže bez dobrých podmínek ve službě pracovat nebudou.

Věřím tomu, že s finanční dotací by se dala služba zajistit a nakonec přes samosprávu přimět i kraj k adekvátní spoluúčasti.

Musíme, vážení spoluobčané, začít sami, pomoci si sami, ukázat kraji, že to jde a postarat se o své spoluobčany v nouzi. Je to jistě lepší než náklady za májku nebo za jakési jiné viditelné akce, které po pár dnech odezní. Pořiďme si za své peníze dobrou, spolehlivou, kvalitní službu. Mám dojem, že to upevní i určitou občanskou vzájemnost mezi námi.

Můžeme to udělat a dokážeme to.

Za volební sdružení NaS - Nezávislí a soukromníci

MUDr. Ladislav Záruba

Nahoru

Komentáře

Re: Ach ty nešťastné zuby…

Pokud jsem černoch je v pořádku snášet všechny útrapy?

Nahoru

Re: Ach ty nešťastné zuby…

Hmmm, pan doktor je posledních několik let poněkud monotematický: peníze, peníze a peníze ...

Nahoru

Re: Ach ty nešťastné zuby a PENÍZE

Jo jo, to je téma! Dnes dokonce nebylo opomenuto na veřejnoprávní televizi za účasti ministra zdravotnictví a se vstupem aktuálního guru a šéfa zubařů docenta Šmuclera. V životě se dějí věci neočekávané, jednou z nich je naše shoda s komentářem pana Chota. Chceme být poctiví a soudní, tak jsme přečetli zdejší příspěvky pana doktora Záruby zpětně za několik let. Pan František má pravdu, pan doktor vždy akcentuje peníze (pro mladší ročníky "money"), práce je namáhavá, svým způsobem nadlidská, riziková (pacouš třeba ukousne prst) a tak vůbec. Pan doktor je sice mnohdy mimo běžnou realitu, není však sám, obdobně svého času zde psal také pan doktor Tejnora, který za "ponižující" označil odměny zastupitelů, tedy ve srovnání se svým ohodnocením jako lékaře. Pouze nevysvětlil, proč se tak moc ponižuje... Pan doktor Tejnora, má-li svůj den, oproti kolegovi stomatologovi, alespoň někdy, na komentáře reaguje, za což ho chválíme!

K meritu věci. Česká Lípa, respektive region Českolipska včetně případně i Novoborska, si pohotovostní službu zubních lékařů zaslouží, to je nezpochybnitelné! V tom názor pana doktora Záruby určitě má (nevíme, že by někdy někdo z občanů-pacientů psal jinak) absolutní pozitivní odezvu. Možná by bylo dobré, pane doktore, a stejně tak dobré pro vaši kandidátku, argumentovat s menším důrazem na peněženku (tedy vaši), a trochu více v budoucnosti akcentovat osvětu včetně peněženky pacientů (i těch na hranici existence)!

Nahoru

Re: Ach ty nešťastné zuby…

Vážení čtenáři,
děkuji za reakce. Je vidět, že chybějící zubní pohotovost trápí mnoho lidí. Její zajištění máme v programu, ale hlavně víme, jak ji zařídit. S tím samozřejmě souvisí i vyčíslení nákladů. Je to fair a také to ukazuje, že vše máme promyšlené. O tuto pravidelnou investici do zdraví se v budoucnu můžeme podělit menším dílem s okolními městy, větším dílem pak s krajem. Pokud chceme tuto službu zajistit, je nutné za ni zaplatit. Rozumně, ke spokojenosti obou stran. Tak jako platíme třeba MHD - a také to není pro všechny. Na pohotovosti se může (a bude, doufám) podílet třeba 10 lékařů. Zdeněk Ježák (NaS - Nezávislí a soukromníci)

Nahoru