Duha bude uklízet cyklostezku

Archiv
Verze pro tisk |

Již 16.dubna bude v Okresním vlastivědném muzeu instalována výstavka „Chcete to zabalit?“, která se týká dnes tolik diskutované problematiky vratných i nevratných obalů a dopadu obalové politiky na životní prostředí. Přímo na Den Země otevře Duha na Škroupově náměstí infostánek s názvem „Zvíře“, na téma našeho vztahu k tvorům, kteří s námi lidmi obývají tuto planetu.


Konečně v sobotu 27.dubna organizuje úklid cyklostezky, která vede z České Lípy do Vlčího Dolu. Zve tímto nejen její uživatele, jimž jistě záleží na tom, v jakém prostředí se rekreují, ale každého, kdo chce něco udělat pro čistotu města a jeho nejbližšího okolí. Sraz je v deset hodin dopoledne na parkovišti před Narexem na Svárově. S sebou je třeba vzít vhodné pracovní rukavice.

Nahoru