10. výročí od povodní

Dokský zámek se poprvé otevírá veřejnosti

Verze pro tisk |

V sobotu 28. září 2013 mají občané poprvé možnost navštívit dokský zámek, a poté se vyjádřit prostřednictvím ankety, zda podporují záměr vedení města, aby byl zámek bezúplatně převeden Libereckým krajem, tedy stávajícím majitelem, do správy města Doksy.

„Prohlídka proběhne na svátek Svatého Václava dvakrát, a sice dopoledne od 10.00 hod. a odpoledne od 15.00 hod. Budeme rádi, pokud se přijdete seznámit se zámkem a s jeho možnostmi využití, abyste následně vyjádřili svůj názor, zda pokračovat v krocích pro úspěšné převzetí zámku do správy města,“ zve na sobotní akci starostka města Ing. Burešová.

V polovině září 2013 vyšlo zvláštní číslo Dokského zpravodaje věnované pouze dokskému zámku. Město Doksy zároveň vyhlásilo anketu, aby zjistilo, jak občané sami vnímají zámek a jeho místo ve městě, zda podporují kroky vedení města směřující k převzetí zámku a celého areálu do správy města, či nikoli. Proto byl součástí tohoto zpravodaje také anketní lístek. Anketní lístky budou k dispozici i v průběhu prohlídky přímo na zámku, dále na MěÚ Doksy, v knihovně či v Infocentru. Uzávěrka ankety je 4. října 2013.

Zastupitelstvo města Doksy již více než rok usiluje o získání dokského zámku do svého vlastnictví. Zámek, od roku 1958 kulturní památka, je více jak čtyři sta let nedílnou součástí města Doksy a spolu s kostelem i jeho dominantou. K zámku neodmyslitelně patří také rozsáhlý zámecký park. Až do loňského roku v něm sídlilo detašované pracoviště Střední odborné školy Česká Lípa, 28. října. V době, kdy bylo zřejmé, že škola dále budovu zámku nebude využívat, byla předcházejícím vedením Libereckého kraje učiněna nabídka na bezúplatný převod.

„Abychom se mohli rozhodnout nejenom na základě svých emocí, ale také faktů, nechali jsme zpracovat Studii současného stavu a využitelnosti,“ uvedla starostka města Ing. Eva Burešová. Studie, která nabízí několik variant využití zámku, byla jedním z podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva města o bezúplatném převodu.

Důležité rozhodnutí o osudu zámku padlo 13. prosince 2012 na veřejném jednání zastupitelstva města, kdy za nezvykle hojné účasti občanů většina zastupitelů podpořila bezúplatný převod zámku, a starostka města tak získala mandát vést další jednání směřující k samotnému převodu.

„Jsem si vědoma, že nebude jednoduché mít zámek v majetku a ve správě, ale jsem si také vědoma, že je to historicky jediná příležitost, kdy můžeme společně ovlivnit osud zámku. Je potřeba se bát věcí, nad kterými ztratíme kontrolu, ale je možnost zvládnout věci i složité, když nad nimi kontrolu máme, a tak to cítím i ve vztahu k zámku. Jedná se o rozhodnutí, kterým ovlivníme budoucnost celého našeho města,“ dodává Ing. Burešová.

Bližší informace:
Ing. Eva Burešová, starostka města, tel. 773 800 281, www.doksy.com

 

Náhledové foto: www.mistopisy.cz

alt
Nahoru