Tomáš Martínek: Politici mají mít etický kodex vyšší

Verze pro tisk |

Možnost představit se před volbami českolipským čtenářům využil kromě kandidátů TOP 09 i Tomáš Martínek, který je trojkou na kandidátce Pirátů.

Piráti mají poměrně slušnou šanci získat několik poslanců. Letošní volby se trochu zvrtly na otázku, jestli s Babišem nebo proti němu. Jsou Piráti s Babišem?

Pirátská strana jako jediná zveřejnila povolební strategii ještě před volbami (najdete ji zde). V dokumentu se můžete dočíst mnoho zajímavostí, například i to, se kterými politickými subjekty by Piráti byli ochotni jít do vlády, a s kým nikoli. Obecně Piráti vylučují spolupráci na vládě se subjekty, které by ohrožovaly liberální demokracii v zemi. Pokud by ANO mělo mít ve vládě většinu, nebo v jejím čele byly osoby s korupční historií, je spolupráce s ANO vyloučena.

Jsou (ještě) nějaké subjekty, se kterými si spolupráci nedovedete představit?

Spolupráci na vládě vylučujeme s KSČM a nacionalistickými stranami, mezi které patří například SPD.

Samozřejmě mandátů nebudete mít mnoho. S kým byste naopak byli ochotní jít do vlády?

Jednání o vládě by byla možná se všemi ostatními stranami. Podmínkou ovšem zůstává, že na místa ministrů musí být nominovány osoby kompetentní v daném oboru a bez korupční historie.

Korupční historie je co? Koresponduje to nějak s presumpcí neviny?

Dle našeho názoru, by politici měli mít etický kodex vyšší než ostatní. Proto za osoby, které by nesplňovaly naši podmínku, lze považovat nejen osoby usvědčené, ale i osoby trestně stíhané.

Přečetl jsem si zmíněnou povolební strategii, mnoho věcí mi je sympatických, ale zároveň mi přišly naivní. Jak chcete třeba chránit autorské právo? I jako nevýznamný autor jsem viděl své dílo kopírované a nabídnuté ke sdílení na ulozto.

Na šíření obsahu již současný zákon pamatuje. Nechceme, aby se autorské právo stalo nástrojem cenzury. Autor si má mít možnost vybrat, zda chce využít ochrany nabízené často soukromými společnostmi. Přijde mi absurdní, když kamarád skladatel a kapelník musí platit poplatky soukromým společnostem jako je OSA nebo Intergram za vlastní koncert, kde hraje pouze vlastní tvorbu. Stejně tak je absurdní poplatek těmto společnostem při koupi prázdných médií. Podle mne je Pirátský program realistický a jeho zavedení by přineslo obyvatelům České republiky mnohá pozitiva.

Také mi vadí přílišná transparentnost všeho. Za prvé běžný občan je totálně zahlcen informacemi a nedokáže si vybrat podstatné (viz zasedání zastupitelů), za druhé třeba i školy jako instituce musí dělat výběrko prakticky na každou tužku.

Nejde o to, jestli zveřejněné informace někdo podrobně studuje. Veřejná správa nakládá s prostředky, které jí povinně platíme my všichni. Já a určitě i další lidé chceme mít přehled, jestli se chová jako řádný hospodář. Už jen samotné zveřejnění informací působí jako prevence před korupčním jednáním. Aktivní občané mají mít možnost kontrolovat hospodaření veřejného sektoru a svými náměty například pomoci s jeho zlepšením. Zveřejňování smluv v registru také znemožní časté ztráty či skartace dokumentů na úřadech, které komplikují soudům určení odpovědné osoby. U veřejných zakázek jsou stanoveny poměrně vysoké limity předpokládané ceny, od které je nutné vyhlásit soutěž. Podle studií se v České republice v průměru předraží zakázka o více než 10 % a právě soutěž se správně stanovenými zadávacími podmínkami má toto číslo snížit. Ve vyspělých zemích je transparentnost standardem.

Na druhou stranu jsem nadšenec placením kartou. Viděl jsem to ve Skandinávii i Francii, kde je skoro neslušnost platit hotovostí. Můžete rozvést plán na zrušení EET pro placení kartou?

EET se v tuto chvíli vztahuje na veškeré druhy plateb - vyjma platby převodem. Platba kartou má ovšem stejný princip a je také evidována na bankovním účtu. Není tak žádný důvod, aby museli obchodníci platbu kartou zasílat do EET. V mnoha případech to obchodníkům zbytečně přináší komplikace při zavádění EET a mnozí z nich raději možnost platby kartou ruší. Větším problémem jsou platby přes různé online platformy. V České republice je tisíce lidí, kteří prodávají své zboží nebo umělecká díla přes Amazon nebo eBay. Na tyto platformy v tuto chvíli není možné vůbec EET zavést, i když to zákon vyžaduje. Proto jsou tito lidé nuceni registrovat si virtuální společnosti například ve Velké Británii, kde potom své příjmy daní místo ČR.

V obecních volbách jste byl nejmladším kandidátem na pozici starosty. Jaké zkušenosti jste doposud získal? Posunulo vás sezení v zastupitelstvu lidsky dál? Nelitujete svého rozhodnutí?

Zkušeností jsem získal opravdu hodně. Po třech letech mohu říci, že jsem se naučil postupy jednání jak v zastupitelstvu, tak jiných orgánech veřejné správy. Abyste zvládli včas odhalit intriky zkušených politiků a účinně proti nim bojovat, je třeba pochopit jejich způsoby myšlení a uvažování.  Zastupitelstvo mě utvrdilo v tom, že volba Pirátské strany, byla správná. Svého rozhodnutí nelituji, i když z pozice opozičního zastupitele nemám zdaleka takové možnosti na prosazení svých nápadů a Pirátského programu. Snažím se však vystupovat jako člen konstruktivní opozice.

Do politiky jste vstoupil na úrovni obecní. Už je vám tato úroveň málo a chcete výš?

Česká Lípa je 28. nejlidnatější město v České republice, v Libereckém kraji dokonce 3. Byla by škoda, kdyby Česká Lípa neměla vlastního zástupce v poslanecké sněmovně. Doufám, že to tak chápou i obyvatelé České Lípy a využijí své preferenční hlasy. Byl bych poctěn důvěrou občanů, kdybych mohl hájit zájmy města Česká Lípa a prosazovat v parlamentu Pirátský program. Samozřejmě však počítám i s tím, že Liberecký kraj volí pouze 8 mandátů.

Hlavním tématem vaší předvolební kampaně v roce 2014 bylo zprůhlednění financování města. Zasazoval jste se o komplexní audit nákladů a o zlepšení čerpání dotací z EU. Podařilo se vám něco z toho prosadit? Samozřejmě vím, že jste formálně v opozici.

Navštívil jsem některé odbory městského úřadu v České Lípě i organizace města za účelem kontroly hospodaření. Například při návštěvě Českolipské informační, spol. s r.o. jsem byl nepříjemně překvapen, že jednatel pobírá poměrně vysokou odměnu stanovenou Radou města Česká Lípa (ještě za vlády ODS) i přesto, že nemá v kancelářích ČLIS ani vlastní stůl. Informoval jsem o tom koaliční zastupitele, kteří vedli řadu rozhovorů se zaměstnanci města i městských organizací. K mému nepochopení se však vedení města rozhodlo do stávající situace ČLIS nezasahovat.

Po koaličních zastupitelích jsem požadoval kroky, které by umožnily lepší kontrolu jejich jednání. Například jsem opakovaně požadoval, aby Rada města Česká Lípa pořizovala zvukový záznam jednání, který by byl dostupný zastupitelům, a aby bylo ze zápisů Rady patrné, kdo a jak při jednání hlasoval. Ani jedno Rada města Česká Lípa neakceptovala, a přitom například na magistrátě v Praze jsou tyto postupy již běžnou praxí. Stejně tak se opakovaně dotazuji na možnosti čerpání dotací pro Českou Lípu u plánovaných akcí i možných investičních příležitostí. Vedení města zřídilo i nová pracovní místa, které se projekty mají zabývat, jejich efektivitu vzhledem k možnému zvýšení čerpání dotací zatím nepozoruji.

Jsem rád, že se mi podařilo alespoň zapojit město Česká Lípa do spolku Otevřená města. Nedávno jsem požádal starostku o určení odpovědné osoby, která by analyzovala možnosti města při využití aplikací, které spolek nově svým členům nabízí. První aplikací je sofistikovaná evidence pro registr smluv vytvářená ve spolupráci se spolkem BISON. Další aplikace je Cityvizor.cz vyvíjená ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR, která má přinést občanům přehledné finanční toky města včetně „rozklikávacího“ rozpočtu. Doufám, že koalice dodrží své předvolební sliby a využije nabízené možnosti pro lepší transparentnost města.

Mezi Piráty a jejich příznivci je mnoho aktivních lidí s kritickým myšlením a jsem rád, že někteří z nich se mohou podílet na práci pro město například ve výborech. Nově svou práci ve finančním výboru města Česká Lípa odvádí nominant Pirátů Petr Jeník, který pomáhá upozorňovat na pochybné finanční operace města.

To formálně je trochu rýpnutí, protože zejména váš spolukandidát Jiří Wawrečka často hlasuje spíše koaličně. Neznehodnotil vaši značku?

Jako člen Pirátské strany se považuji za člena konstruktivní opozice. Pan Wawrečka se sice jednou objevil na kandidátce, ale není a nikdy nebyl členem Pirátské strany. Bohužel musím souhlasit, že i přes můj apel nehájí plně pirátské názory. Svým jednáním tak může pravé Piráty v očích veřejnosti poškodit. Osobně jsem zastupitele bez politické příslušnosti Wawrečku vyzval ke složení mandátu již na začátku funkčního období.

Kolik členů a podporovatelů Pirátů v současnosti v Libereckém kraji funguje?

Krajské sdružení Libereckého kraje má 27 členů a několik desítek příznivců. Piráti veškeré dění uvnitř strany řeší přes veřejně dostupné internetové fórum, které si může kdokoliv přečíst. Registrovaní příznivci zde mohou bez cenzury diskutovat a členové strany navíc mají právo hlasovat, veřejně samozřejmě. Tato transparentnost je důvodem, proč se vnitrostranické informace objevují na veřejnosti častěji než u jiných stran. Na Pirátech se mi líbí, že věci, které požadují, důsledně aplikují především sami na sobě.

Na svém profilu uvádíte, že se angažujete v aktivitách souvisejících s transparentností ve veřejné zprávě. Můžete to více rozvést, co si pod tím mají lidé představit? Můžete uvést nějaké konkrétní příklady?

Kromě zastupování města ve zmíněném spolku Otevřená města, jehož cílem je právě maximální transparentnost obcí a měst, se také intenzivně zabývám problematikou e-Governmentu, otevřených dat, transparentností měst a dalšími agendami veřejné správy. Tomuto tématu se věnuji hlavně ve své disertační práci, kterou píši na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze. V tuto chvíli například připravuji vědecký článek na téma metodiky implementace elektronických voleb v rámci české legislativy. Na univerzitě se kromě doktorského studia věnuji také lektorské činnosti a vývoji informačních systémů.

Elektronické volby – jak je tento projekt v Česku daleko?

Z technologického hlediska má Česká republika základ, na kterém je možné stavět. V tuto chvíli je problém především v zajištění bezpečnosti hlasování a dodržení legislativní podmínky tajných voleb. I zde se nabízejí možná řešení, které vycházejí nejen z estonského funkčního modelu. Rád si na toto téma popovídám podrobněji poté, až bude můj článek po pozitivních recenzích publikován ve vědeckém periodiku.

Stále podnikáte z Lípy? Jste Českolipanem tělem i duší?

Ano, i když kvůli podnikání a studiu jsem nucen často cestovat mezi Českou Lípou a Prahou, tak příjmy ze svého podnikání pod značkou WebCesky.cz stále daním a odvádím v České Lípě. Českou Lípu mám rád a navíc odtud pochází většina mých přátel a známých. Vždy budu více „Českolipan“ než cokoliv jiného.

Nacházíte stále čas na práci se skauty?

Držím se hesla „jednou skautem, navždy skautem“. Ačkoliv v tuto chvíli kvůli množství jiných povinností nejsem aktivním skautem, snažím se dodržovat skautské desatero a navštěvovat skauty, které znám. Skaut je dle mého názoru jednou z nejužitečnějších organizací a doufám, že mezi jeho členy budou patřit i mé děti.

---

Českolipský zastupitel Tomáš Martínek (1986) vystudoval ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, kde získal titul inženýr. V současné době působí i nadále na této škole jako doktorand oboru Informační management (Ph.D.) Zabývá se také implementací informačních systémů jako fakultní systémový integrátor na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze. Prošel několika firmami, v nichž se věnoval převážně reklamě a marketingu. V současné době je podnikatelem v oboru internetového marketingu, konkrétně vlastní agenturu WebCesky.cz. Angažuje se v aktivitách souvisejících s transparentností ve veřejné správě a ekonomií, převážně problematikou nezaměstnanosti, e-governmentu, otevřených měst. Podporuje projekty Otevřená města či OpenData. Věnuje se také výchově dětí v rámci ozdravných pobytů a skautingu.

Nahoru