Šárka Kalvová: Pro KSČM je i Českolipsko důležitý region

Verze pro tisk |

Třetí stranou, která reagovala na mou nabídku představit kandidáty ve volbách do Poslanecké sněmovny, byla KSČM. Šárka Kalvová je učitelkou v Mimoni a na kandidátce komunistů má jako nestranice číslo dvě.

Zaujalo mě, že jako nečlenka strany jste na kandidátce KSČM tak vysoko. Přitom znám dost pravověrných komunistů, kteří jsou na kandidátce jiné strany. Došlo v KSČM k nějakému rozkolu?  Případně vysvětlete, jak jste se dostala tak vysoko.

Určitě k žádnému rozkolu nedošlo, ale všude je něco. To, že nejsem členka KSČM, není nic proti mému přesvědčení souhlasit s názory strany. Vysvětluji to lidem tak, že i dobrý partnerský vztah nemusí být za každou cenu papírově podložen. Je to jako s manželstvím, v současné uspěchané době je mnoho partnerů, kteří spolu žijí, hospodaří a nepotřebuji k tomu úřední doklad a svazku. Moje druhé místo na kandidátce si můžeme vysvětlit mými zkušenostmi z komunální politiky. Jsem zastupitelkou města Ralsko, v letech 2010 - 2012 jsem byla ve funkci místostarostky města. V současné době jsem radní a předsedkyně finančního výboru.

Také mě zaujalo, že na prvních čtyřech místech kandidátky jsou kandidáti z Českolipska. Ostatní subjekty se snažily kandidátky regionálně vyvážit, případně na Českolipsko úplně zapomněly. Můžete mi vysvětlit, proč na kandidátce KSČM Českolipsko dominuje?

Jsme kandidáti, kterým byla v tajné volbě delegáty napříč celým krajem vyslovena důvěra a jak sám uvádíte, někteří na Českolipsko zapomněli, ale pro KSČM je i Českolipsko důležitý region, který si určitě zaslouží svou pozornost a proč právě ne ve volbě kandidátů. Navíc jsme názoru, že poslanec má fungovat – pracovat – pro celou republiku, pro celý volební kraj, nejen pro jeden mikroregion, město či obec!

Zkuste se našim čtenářům trochu představit. Vím, že jste kolegyně, učitelka. Jak dlouho učíte, jaké předměty a na jakém stupni?

Jsem učitelka na základní škole. Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň ZŠ a od roku 2000 učím na 1. stupni ZŠ a MŠ Mírová Mimoň. Od svého narození žiju v Ralsku. Jsem vdaná a mám dvě dospělé dcery, které se snažím maximálně podporovat jak ve studiu, tak v jejich volnočasových aktivitách.

Máte ve škole ještě nějaké další funkce?

Jsem členka školské rady, ve volném čase se věnuji volnočasovým aktivitám dětí z naší školy a dětem vyrůstajícím v Ralsku. Učím děti základům hry na flétnu a práce na PC. Pokud mi to čas dovoluje, snažím se svou přítomností na různých soutěžích podporovat taneční kroužek působící v Ploužnici, který se zabývá romským tancem a zumbou.

To mě zajímá. Můžete to rozebrat? Ploužnicí projíždím poměrně často a vždy tam na mě dýchne taková tíseň. Jakoby se něco nepovedlo …

To bude asi ten problém, jenom projíždíte. Musím říci, že se hodně změnilo, jediné v čem vidím problém, je, že se předchozí vedení města ze všech sil snažilo z Ploužnice udělat sociálně vyloučenou lokalitu a jejich úsilí bylo úspěšné. Celé situaci také nepřispívá fakt, že v Ploužnici vlastní několik bytových domů město Mimoň. Mnoho lidí, kteří hodnotí Ploužnici z auta, to vidí podobně jako vy, myslí si, že Ploužnice je pouze to sídliště po bývalé sovětské armádě, ale skutečnost je jiná, stačí vystoupit z auta a projít si „celou“ Ploužnici.

Jste původem z Českolipska?

Vyrůstala jsem v Ralsku od narození. S rodiči jsem žila v Hradčanech, dnešní jedna ze sedmi místních částí Ralska, se svou vlastní rodinou žiji od roku 1995 v Ploužnici.

Já jsem náplava a myslel jsem si, že Hradčany byly ve vojenském prostoru a prakticky žádní Češi tam nežili. Můžete mi to vysvětlit?

Hradčany byly jednou ze součásti vojenského prostoru, ale Češi zde žili, a musím říci, že já jsem tam prožila nádherné roky života. Většina obyvatel byla zaměstnaná u VLS, stejně tak i můj tatínek a maminka. Nějakou dobu v obci žili i Sověti, ale po dostavbě paneláků na letišti se všichni odstěhovali. Je to nádherné místo, pravdou je, že v dnešní době díky turistickému ruchu živější. Krásné lesy v okolí, rybník uprostřed obce, který v letních měsících umožňuje koupání a v zimních, bruslení.

Pracovala jste v zastupitelstvu Ralska, pracujete i v krajském výboru. Vždy za komunisty?

V zastupitelstvu Ralska jsem, také jsemčlenkou výboru pro sport a tělovýchovu. V roce 2006 jsem byla poprvé na kandidátce do obecního zastupitelstva Ralska za SOS, oslovil mne tenkrát známý, abych doplnila jejich kandidátku, jaké bylo překvapení, že mi občané Ralska vyslovili důvěru a zvolili mne. Pro mne to bylo milé překvapení, které se ovšem mísilo i s negativními dojmy. Hned po těchto volbách mne oslovil lídr kandidátky, zda bych nepřenechala svou pozici dalšímu v pořadí, zřejmě to byl jeho dobrý známý. Opravdu mne tenkrát chtěli jen na doplnění, tento výsledek nečekali. Já jsem se samozřejmě rozhodla pracovat v zastupitelstvu, vážila jsem si voličů, kteří mi dali svou důvěru. Proto mé další zvažování s kým jít do voleb bylo uvážlivější a KSČM pro mne představuje svým programem tu správnou volbu pro spokojený život občanů a od roku 2010 kandiduji ve volbách za KSČM.

Byla vám myšlenka komunismu nějak blízká nebo šlo o nějaké účelové rozhodnutí?

Nejsem člověk, který jedná účelově, nemám na to žaludek. Proto jsem také v roce 2012 rezignovala na funkci místostarostky města Ralsko s tehdejším starostou za ČSSD, s jeho praktikami jsem se nemohla ztotožnit. Víte, s odstupem času musím říci, že jsem byla velmi naivní, myslela jsem, že jsme ve vedení v první řadě pro naše občany, ale pod vedení starosty (za ČSSD) jsem rychle z této iluze procitla. Nevzdávám se a stále si budu trvat na svém, že ve vedení měst a obcí ale i ve Sněmovně musí být člověk, který tu je pro své občany a ne proto, aby si budoval kariéru. Pokud myšlenkou myslíte sociální jistoty, spravedlivé odměňování za odvedenou práci, kvalitní vzdělání pro každého občana na všech úrovních škol, důsledná ochrana lidských práv, právo na důstojné stáří tak ano tato myšlenka je mi velmi blízká.

Minulost KSČ vnitřně neřešíte?

To opravdu neřeším, myslím si, že se strana ke svému fungování před rokem 1989 už nesčetněkrát vyjádřila.

Asi vám pan Chot prozradil, že nejsem žádný velký fanoušek komunistů. Přiznávám, že v programu máte mnoho pro mě přijatelných programových bodů. Kdo by nechtěl vyšší plat, vyšší důchod pro své rodiče, bezplatné školství atd. Ale je tam několik bodů, které jsou pro mě červeným hadrem. Vezmu je postupně a poprosím, jestli byste se k nim vyjádřila. Hned prvním bodem je ukončení členství v NATO. Jaká je vaše představa bezpečnosti Česka, kdybychom z tohoto paktu vystoupili?

Pořád slýcháme, jak je pro nás NATO důležité, ale co nám přináší členství v NATO, ještě jsem neslyšela pádné argumenty, jako např. jak nás ochrání NATO proti teroristům z tzv. Islámského státu, jaké záruky nám dává NATO, nejsem voják, proto potřebuji pádné argumenty a vysvětlení, zatím mne nikdo o nutnosti našeho členství v NATO nepřesvědčil. V oblasti zajištění bezpečnosti státu KSČM především prosazuje dva postupy: 1. referendum občanů ČR o našem setrvání či vystoupení z NATO, 2. pro Evropu navrhujeme obnovení systému kolektivní bezpečnosti na podobném základě, jako byla v sedmdesátých letech Helsinská konference, pochopitelně s účastí a garancí velmocí – USA, Ruska a Číny.

Co si mám představit pod pojmem nezisková ambulance a nezisková lékárna? Znamená to, že se bude zase zestátňovat?

Jaké zestátňování? Vy sám si myslíte, že zdraví je pouze dobrý kšeft? Jde o zavedení právní formy ve vlastnictví státu nebo samosprávných subjektů – krajů, obcí – nikoliv ale obchodních společností, ty mají vytvářet zisk pro majitele.  

Jak chcete provést inventuru prodejů státního majetku? Do jakého roku?

Základem je stanovení nepromlčitelnosti u privatizačních zločinů z 90. let – nyní platí lhůta 20 let. Úzce s tím souvisí i zákon o majetkových přiznáních nad určitou výši majetku – předmětem diskuse jistě může být, zda nad 10, 15, 20 … milionů korun.

Které zločiny máte na mysli?

Z devadesátých let je toho mnoho, nenajdete kraj, kde by v devadesátých letech nezanikl nějaký prosperující podnik. Těžko Vám tady budu popisovat podivné nakládání s majetkem státu např. MUS, CS fondu, POLDI Kladno či věhlasnou kupónovou privatizaci, právě spravedlivé vyřešení všech těchto kauz si občané zaslouží, ale s rychlostí našich soudů lhůta 20 let promlčitelnosti je nedostačující.

Chcete omezit přebujelou bruselskou byrokracii. Nemusím se od komunistů bát, že kromě NATO chtějí opustit i EU?

Pokud nás EU bude brát jako rovnocenného partnera, nebudeme pro EU druhořadým státem, tak se rozhodně bát nemusíte.

Co si mám představit pod pojmem svobodný internet?

Podporujeme co nejširší využívání svobodného software – open source ve veřejném sektoru. S tím také souvisí nejen co nejširší bezplatné zpřístupňování internetu zejména ve školách, knihovnách a dalších veřejných institucích, ale také bezpečnost uživatelů – sledování a případně dokonce omezování internetu výhradně jen na kriminální trestnou činnost. KSČM aktivně přijímá proces informatizace společnosti jako objektivní civilizační trend a bojuje s utvářením monopolů v oblasti informační, s rizikem informačního terorismu a zdůrazňuje jak úlohu státu při tvorbě pravidel, tak i občanské společnosti při svobodném využívání informací.

Není mi zcela jasný pojem všelidová iniciativa. Můžete mi ho vysvětlit?

KSČM dlouhodobě prosazuje zákon o obecném referendu – doposud nenašla podporu nejen u pravicových, ale ani u tzv. levicových stran. Jde nám také o rozšíření např. veřejných slyšení občanů k otázkám místního a regionálního zájmu a také o posílení práva občanů závazně se vyjadřovat k činnosti Evropské unie.

Já osobně se teda všelidových referend bojím. Proč by měli o zásadních věcech rozhodovat lidé, pro které je základní četbou Blesk a nejsledovanějším pořadem Výměna manželek? Nevadilo by vám, kdyby bylo referendum třeba o tom, co budete vyučovat ve škole? Nebo o tom, jak bude lékař léčit vaši chorobu?

I člověk, který si občas přečte Blesk či shlédne Výměnu manželek má svůj názor, je občan ČR a má svá práva. Chcete snad kastovat lidi dle jejich zájmů? Pokud nejsou jejich zájmy na úrovni, nemají se co vyjadřovat k životu ve své zemi? Nezlobte se, ale tento Váš názor považuji za diskriminační, dnes jsou to čtenáři Blesku, kdo bude další, komu nedáte možnost vyjádřit svůj názor např. člověk, který si nekupuje tzv. Bio potraviny, takto si představujete demokracii?

To si asi nerozumíme. Já nikomu neodpírám volební právo, jen si myslím, že u nás funguje parlamentní demokracie. Představuju si to tak, že si vyberu člověka podle svých představ. Ten se pak několik hodin denně věnuje problematice a následně o ní zodpovědně hlasuje. Nechci, aby o mně rozhodoval někdo, kdo za základní zdroj informací bere Blesk či diskuse na facebooku.

Které oblasti byste se chtěla věnovat, kdybyste se do Parlamentu dostala?

Mezi oblasti, kterým bych se chtěla věnovat je určitě školství a sociální věci.

Když si vás lidé zvolí, budu to respektovat a nebudu s tím mít problém, když vím, že nějakých patnáct let učíte a spoustu volného času věnujete práci s problémovou mládeží.

Volný čas věnuji dětem, ale s termínem problémová mládež nesouhlasím. Proč je mládež označována za problémovou. To je subjektivní postoj, někdo označí dotyčného za problémového, někdo s ním žádné problémy nemá. Za vším stojí dospělý rodič, který nevytváří pro své děti podmínky takové, aby se věnoval smysluplným zájmům, které mu do života něco přinesou, proč tyto podmínky nevytváří, to by asi bylo na další diskusi (zaměstnání rodičů, finanční zatížení rodiny apod.), a proto jsou zde lidi, kteří se snaží s dětmi a mládeží ve svém volném čase pracovat, u nás v Ralsku je hodně takových lidí, ale proč užívat termín problémová, pokud je sám poznáte a budete mít nějaký problém s jejich chováním, označujte je tak, ale do té doby mluvme pouze o mládeži.

---

Šárce Kalvové je 43 let, žije v Ploužnici, dětství prožila v Hradčanech. Od roku 2000 je učitelkou na 1. stupni ZŠ a MŠ Mírová v Mimoni. Již třetí volební období působí jako zastupitelka města Ralsko, v letech 2010-2012 vykonávala funkci místostarostky města Ralsko, v současné době je radní a předsedkyně finančního výboru, od roku 2014 také členka výboru pro sport a tělovýchovu Zastupitelstva Libereckého kraje. I svůj volný čas věnuje volnočasovým aktivitám dětí a mládeže v Ralsku - výuce práce na PC a výuce hry na flétnu. Je vdaná, má dvě dcery.

alt
Nahoru