43/2018

Verze pro tisk |

Ještě není zápis ze třetího zasedání zastupitelů, ale jsou k dispozici jednotlivá usnesení. Z něho je zřejmé, že nový rok začne Česká Lípa s rozpočtovým provizóriem, podle kterého se pojede, dokud nebude schválen nový rozpočet.

Z pravidel rozpočtového provizória například vyplývá, že výdaje na investice budou čerpány pouze ty, ke kterým se město smluvně zavázalo. Po dobu rozpočtového provizoria nebudou zahajovány žádné investiční akce.  

Bývalý místostarosta Juraj Raninec názor vyjádřil na svém youtube kanálu. Tak „čaulidi“, mrkněte na to.

 

Jitka Volfová se k problematice sezení na dvou židlích vyjádřila i v našem společném článku – zde.

Zastupitelé aspoň schválili některé předsedy a členy výborů města.

Předsedou výboru pro výchovu a vzdělávání se stal Tomáš Vlček, členy výboru budou: Rybářová Alexandra, Ledvinková Jiřina, Veselý Petr, Mudrová Jiřina, Ševčík Jan, Šmejda Libor, Havlíčková Lenka, Fišarová Gabriela, Kašparová Petra a Zelinková Alena.

Předsedou výboru pro kulturu se stal Ondřej Víteček, členy budou Šimončič Martin, Korňuta Libor, Filip Václav, Gottlieber Jiří, Prokeš Martin, Krčmářová Dita, Bůžková Simona, Joličová Hana, Novák Petr a Žatecká Romana.

Předsedou výboru pro cestovní ruch byl zvolen Štěpán Slaný, předsedou výboru pro životní prostředí bude Miroslav Hudec, výbor pro rozvoj města a památky povede Roman Málek, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví Lubomír Růžička, výbor pro pronájem a prodej nemovitostí Jan Riedl, výbor pro sport opět Štěpán Slaný, výbor pro dopravu a technickou údržbu Petr Šimoník. Kontrolní výbor podle usnesení zatím předsedu nemá, ale členy budou: Růžička Lubomír, Brož David, May Pavel, Rádl Michal, Prokopcová Petra, Tomasch Siegfried, Němeček Otomar a Falta Miroslav.

Členy finančního výboru budou: Chromáčková Kamila, Šimoník Petr, Lejčarová Romana, Kučerová Jiřina, Jeník Petr, Kropáčková Marcela, Chot František, Štrumfa Jaromír, Jihlavec Pavel a Kozák Roman.

Členovi náleží podle usnesení odměna 500 Kč, předsedovi 800.

Když vidím Petra Veselého ve výboru, uvědomil jsem si, že probíhá petice proti jeho odvolání z pozice ředitele průmyslové školy. Na sociálních sítích jsem zaznamenal poměrně nevybíravé útoky proti navrátivšímu se Janu Mečířovi (který byl po několik volebních období uvolněn z funkce ředitele ve veřejném zájmu) nebo proti vedení kraje. Autorům těchto slov bych chtěl připomenout, že byla naplněna litera zákona. Můžeme tak maximálně diskutovat o tom, jestli je zákon dobrý, když není například nějak omezena doba uvolnění.

Pro zajímavost: e-petici k dnešku podepsalo 610 lidí.

Nastoupí-li zaměstnanec po skončení výkonu veřejné funkce do práce, zařadí jej zaměstnavatel (ve smyslu ust. § 47 zákoníku práce) na jeho původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, zařadí jej zaměstnavatel podle pracovní smlouvy.

Jdu dokončit pitvu kapra a začít vařit brambory na salát. Mějte pohodové Vánoce a odpočiňte si!

Ilustrační foto je zase z laboratoře – oxidace acetonu na měděném katalyzátoru. Neuvěřitelné několikahodinové teplo a krásné světlo. Znal pokus Edison?

Nahoru