15/2019

Verze pro tisk |

Na facebooku mě zaujaly fotografie, které uveřejnil Jaroslav Pokorný a které dokumentují, jakým způsobem je rekonstruovaná stará sportovní hala.

U prvních fotografií měl Jaroslav Pokorný tento komentář:

„Tak nám po více než půl roce pomalu končí rekonstrukce českolipské staré sportovní haly mezi Spořitelnou a Kauflandem, která měla být hotová do 15. 12. 2018. Prosím všechny zastupitele Města Česká Lípa, aby se tam došli podívat, koukli se na zrekonstruované prostory a poté, co vše zhlédnete, se můžete pokusit použít dámská WC. Pokud se Vám to podaří, měříte pravděpodobně méně než 160cm. Ostatní můžete bušit hlavami do dveří přímo před Vámi s otázkami.“

Dámské toalety. Mezi mísou a dveřmi je prostor něco přes 30 cm. Stačí to?

Dámské toalety. Prostor za mísou je stejný (zbytečně velký) jako před mísou. Řemeslníci (i ten, kdo na dílo dohlížel) patrně netuší, že zde měli použít záchodovou mísu se spodním vývodem nebo si odpad připravit blíže ke zdi.

Chodba, kudy musí projít do haly každý.

Úplně nový sádrokartonový strop, který ovšem asi někdo dělal poprvé. Zvlněno o 2 cm na 1m. Pravděpodobně bez UD profilů.

Natřeno při rekonstrukci...

Okna po rekonstrukci nátěrem bez tmelení a broušení.

Nepořádek před halou, kde se pracuje skoro 5 měsíců

A na závěr něco z průběhu stavby. Jak tady probíhaly kontrolní dny? (I tuzemáček byl.)

U většiny fotografií jsem použil původní komentáře pana Pokorného, kterému děkuji za poskytnutí informací. Jaroslav Pokorný není žádný rýpal. O město se dlouhodobě zajímá, stavebnictví rozumí. Jen se nemohl dívat, když doprovázel vnuka na sportovní aktivity, co se v hale odehrává.

Kdo výběrko vyhrál?

Stáhnul jsem si bezpečnostní certifikát a podařilo se mi dostat k zadávací dokumentaci zakázky.

Vybraným dodavatelem byla společnost KESPO Gas, s. r. o. se sídlem v Ústí nad Labem. Nabídková cena včetně DPH 2 270 202 Kč (s DPH). O zakázku se ucházela ještě společnost Versana, s. r. o., která byla o sto tisíc dražší.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavebních úprav tj. nových dlažeb, obkladů a povrchových úprav včetně rozvodů zdravotně technické instalace, elektroinstalace, vzduchotechniky a výměny radiátorů.

Žádost sportovců

Kvůli nevyhovujícím podmínkám během rekonstrukce sepsaly tělovýchovné spolky, které v hale trénují děti, žádost o snížení nájemného. K dispozici mám jen jeho pracovní verzi. Nevím, jestli na město odešla přesně v této podobě.

„Vzhledem k neuspokojivé situaci, která se děje v právě probíhající rekonstrukci sociálního zázemí,   staré  sportovní  haly,  jsme  nuceni  požádat  organizaci  Sport Česká Lípa, příspěvková organizace,  o   snížení   nájemného  na „polovinu  účtované  částky“ a to zpětně od začátku rekonstrukce, až do jejího ukončení.

              Důvody, které nás k tomu nutí:

1)      nedodržení termínu ukončení slibovaného pronajímatelem (15. 12. 2018)

2)      nedodržení podmínek zachování provozu (s částečným omezením složky počítaly)

3)      nevyhovující prostředí pro trénování, potažmo pro pořádání mistrovských utkání

(zima v šatnách, chodbách a v tělocvičně, netekoucí teplá voda, velmi prašné prostředí, nečinnost firmy, která provádí rekonstrukci. V pracovních dnech přijíždí pozdě a končí brzy. Naopak  mimořádně vykonávala činnost v době konání mistrovského utkání 26. 1. 2019 

Firma se v první fázi objevovala sporadicky. Někdy se na stavbě neobjevila 5 dní. 

Dále nezpůsobilá plocha ke sportování a prostory pro diváky – všude prach a špína, atd…

 

Vážení, ještě několik otázek na závěr.

Proč nebyly sportující subjekty včas informovány o zamýšlené rekonstrukci sportovní haly?

Proč se neprovedla rekonstrukce v letních měsících, kdy je hala méně využívána?

Proč se nikdo nepostaral o kvalitní oddělení „stavby“ od užívaných prostor?

Proč nebyla ukončena  spolupráce s prováděcí firmou hned v počátku akce?

Proč si musí složky uklidit tělocvičnu před utkáním a cvičením, aby mohli rodiče a diváci sledovat utkání.

Proč není schopen provozovatel sportovní haly zajistit podmínky odpovídající nájemným smlouvám

(alespoň kvalitní úklid prostor pro cvičící atd.)

Chcete takto sportovat a ještě za to platit?“

Co na to Císař?

Ještě se mi podařilo získat dopis Pavla Císaře, ředitel Sportu Česká Lípa. Jeho typická arogance.

„Nyní mi dovolte, abych odpověděl na všechny otázky z vaší výzvy:

1) Sportující subjekty byly o rekonstrukci informovány. Vždyť celá rekonstrukce vzešla z jejich požadavku (především pana Znamenáčka). Proto této otázce vůbec nerozumím.

2) Rekonstrukce byla původně plánována na období letních prázdnin. Administrace veřejné zakázky však vyžaduje a musí vycházet z legislativního rámce, který je zdlouhavý a nelze pominout všechny jeho fáze.

3) Kvalitní oddělení stavby od používaných prostor je v rovině vašeho subjektivního hodnocení. Prostor byl a je oddělen. Jak k němu přistoupil zpracovatel zakázky je otázka jiná. V našich silách není pracovníky cizí firmy donutit, aby neprášili a nechodili po stavbě.

4) Ukončit spolupráci s firmou, která uspěla ve výběrovém řízení, smí jen zadavatel veřejné zakázky (Město Česká Lípa - Odbor rozvoje majetku a investic).

5) Úklid se provádí v intenzivnějším režimu externí úklidovou firmou Soukup a spol. s.r.o. Ani tato firma nemá ve smlouvě, že se protahuje zvýšený nárok na úklid v hale. Přesto dělají, co mohou a četnost úklidu přizpůsobujeme potřebám prašnosti i zvýšenému znečištění z důvodu stavby. Rovněž naši zaměstnanci pomáhají při úklidu, abychom eliminovali míru vaší nespokojenosti.

6) Nájemní smlouva nepočítá vůbec se situací, která nastala. Řeší pronájem prostor, ten i nadále všechny kluby beze zbytku využívají. Tímto se dostáváme k požadavku snížení nájmu. Naše příspěvková organizace smí určovat výši nájmu jen na základě kolektivního rozhodnutí Rady města.

7) Je z vaší strany požadováno snížit nájem o polovinu po celou dobu rekonstrukce. V tomto směru je nutno zvážit důvod proč o polovinu? Proč ne o 1/3, proč ne méně, proč ne více? Z čeho jste vycházeli? Jaká je správná struktura toho snížení? Příspěvková organizace musí zaplatit v plné výši (nikoliv z poloviny) za teplo, za elektřinu, za vodu, za úklid, zaměstnance a hospodařit řádně a hospodárně.

Dle mého názoru není důvod měnit nájemné, neboť kluby dostaly na provoz a činnost dotaci na rok 2018 od Města v plné výši. Budou tedy kluby alikvotně ochotny vracet městu tyto prostředky?

Mé doporučení zní: vzít situaci na vědomí, neeskalovat ji a společně bez výčitek jedné i druhé strany překonat těžkosti vyplývající z probíhající rekonstrukce a vzájemně si pomoci.“

Do jednoho deníku zatím dost informací, ale určitě se chci tomuto tématu dále věnovat. Jakoby nestačila zmršená nová hala, ve které z většiny míst k sezení není vidět celá hrací plocha. Navíc si myslím, že to není poslední důkaz toho, jak se přistupuje k veřejným prostředkům. Jen, co bude veřejný zápis z „mé“ komise, chtěl bych upozornit na další mrhání prostředky. Zatím jdou tyto průšvihy za bývalým vedením města, ale to nové se nemůže vymlouvat celé volební období. Důležité je, že město stavbu podle mých informací nepřevzalo a zároveň udělilo pokutu za nedodržení termínu.

Nahoru