11/2019

Verze pro tisk |

Před necelým týdnem byl zveřejněn zápis z únorového zasedání zastupitelů, tak mrknu, jestli se už vyřešil zasedací pořádek.

Romana Žatecká se pokusila na pořad jednání zařadit bod s názvem Informace o odvolání ředitelů příspěvkových organizací města Česká Lípa a jednatele obchodní společnosti ČLIS. Pro zařazení tohoto bodu bylo osm zastupitelů, a tak návrh nebyl přijat. Jitka Volfová k tomu uvedla, že rozhodnutí bylo v kompetenci rady. K této otázce se starostka vyjádřila i v našem pravidelném minirozhovoru.

V další fázi se pro tentokrát nediskutovalo o zasedacím pořádku, ale o změně v jednacím řádu. Došlo to tak daleko, že si museli zastupitelé odhlasovat, že Juraj Raninec může mít ještě jeden diskusní příspěvek.

Zaujal mě bod 5 nazvaný Členství města Česká Lípa ve svazcích, společnostech – zhodnocení přínosu. Podíval jsem se do materiálů, abych zjistil, ve kterých organizacích město vlastně je a kolik ho to stojí (údaje k roku 2019).

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (44 641 Kč)

Euroregion NISA (186 005 Kč)

Český institut interních auditorů z. s. (3 000 Kč)

Svaz měst a obcí České republiky (71 962 Kč)

Sdružení obcí Libereckého kraje (48 880 Kč)

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR z. s. (1 500 Kč)

Svazek obcí – Cyklostezka Varhany (218 310 Kč)

Svazek obcí Novoborska (200 000 Kč)

Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji (1 000 Kč)

Třeba částka na Varhany se může zdát vysoká, ale provoz cyklostezky nás stojí šest korun ročně na obyvatele.

Nejvíce se diskutovalo o smyslu členství ve Sdružení Novoborsko. Zpochybnila ho zejména bývalá starostka Žatecká. Michal Prokop k tomu dodal, že jednal se zástupci sdružení a bylo mu sděleno, že Lípa nevyužívá všech možností.

Zajímavá byla diskuse o Dotačním programu na podporu zdravotních služeb v roce 2019. Opět jsem si kvůli tomu rozklikl materiály, abych si ujasnil, které obory jsou letos preferovány. Město Česká Lípa požádalo Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR o analýzu stávajícího stavu poskytování zdravotní péče na území města Česká Lípa.  Poskytnutý výstup vypovídá o nedostatečném pokrytí zdravotní péče v oboru stomatologie a revmatologie. Jako problematická odbornost se do budoucna jeví oblast všeobecného praktického lékařství pro dospělé a všeobecného praktického lékařství pro děti a dorost, a to z důvodu vysokého průměrného věku těchto lékařů (56-58 let). Dlouhé objednací lhůty (3-6 měsíců) jsou v ordinacích očních lékařů v České Lípě, proto někteří občané České Lípy navštěvují oční ordinace ve vzdálenějších městech.

Další témata si nechám zase na příště. Trapný, že za celý týden mám v mobilu jen jednu použitelnou fotografii – domácí croissanty z chlazeného těsta z Lidlu. Ty sem dávat nebudu, přestože je můžu doporučit. Raději vyběhnu před barák a nafotím pár momentek ze sídliště, které město odepsalo. Soudě podle schváleného rozpočtu.

Chodníky, vizitka fungujícího města

Nové hnojivo, vzor 2019

Na co mít trávník, když se místo dá využít k parkování

Návrat do pravěku, past na mamuta

Spasitel

Nahoru