Cyklus Literární Českolipsko

Archiv
Verze pro tisk |

Prostřednictvím těchto přednášek knihovna usiluje o prohlubování svého kulturně - výchovného poslání, o propagaci literatury a čtenářství vůbec.


Literárně historický cyklus sleduje především prohloubení znalostí o regionálních kulturních dějinách a prohloubení vztahu k regionu a našemu městu především. Přednášky budou probíhat od září 2005 do června 2006, vždy jedenkrát do měsíce v čítárně městské knihovny na náměstí T. G. Masaryka. Přednášet bude Mgr.Ladislav Smejkal - odborný pracovník – historik Okresního vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.


Přednášky jsou určeny široké veřejnosti, primárně zaměřeny na studenty a zájemce o regionální tématiku. Vstup je zdarma, cyklus je finančně podpořen kulturním grantem města Česká Lípa.


Zahajovací přednáška „Sv. Zdislava v literatuře Českolipska - středověké motivy“ se uskuteční 27. září. od 17,00 hodin.


Následovat budou tyto přednášky:


Jiří Handsch – renesanční básník a vědec České Lípy 16. stol. (18.října)


Kronikář Hans Kriesche z České Lípy – svědek života ve městě přelomu 16. a 17.stol. (22. listopadu)


Bezděz v barokní literatuře (6.prosince)


Exulantská literatura v Lužici a osudy nekatolíků Českolipska (leden)


Paulus Konopeus – literát a vědec (únor)


Kronikář Lehmann z Novin pod Ralskem – svědek válek 18. a poč. 19. století (březen)


Literární obraz požáru České Lípy z roku 1820 (duben)


Průmyslová revoluce a její literární obraz na Českolipsku-kartounkářská literatura (květen)


Karel Hynek Mácha a jeho Bezděz (červen)

Nahoru