Cesta k sousedům se rozbíhá

Archiv
Verze pro tisk |

„Jedná se o dotaci na společný projekt Nového Boru a německého města Oybin, který nese název Cesta k sousedům. Jestliže chceme peníze dostat tak, abychom mohli začít v příštím roce projekt realizovat, musí být žádost podaná nejpozději do 10. září,“ zdůvodňuje starosta Nového Boru Jindřich Mareš, proč potřebuje, aby se zastupitelé sešli ještě před koncem prázdnin a podání žádosti schválili. „Zažádáme o dotaci z programu Cíl 3, který se zaměřuje na  přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.“
Zatímco na české straně je nejdůležitější vybudování lávky nad silnicemi 1/13 a 1/9, na německé straně to bude záchytné parkoviště. Máme-li být přesní, pak modernizace parkoviště stávajícího a vybudování informačního místa se sociálním zázemím u nástupního místa na turistické trase.  Příprava společného projektu trvá zhruba půl druhého roku a podporují ji mikroregiony na obou stranách hranice, což dokládá Jiří Vosecký, předseda Svazku obcí Novoborsko. „Lávka nad silnicemi 1/13 a 1/9 je jednou z hlavních priorit Svazku obcí Novoborsko a partnerského příhraničního mikroregionu Žitavské  hory. Máme enormní zájem na tom, aby byla lávka postavena v prostoru u hájovny, poněvadž v těchto místech přecházejí komunikaci turisté  směřující na Klíč. Lávku budou moci využívat i cykloturisté. Jen přemostění umožní, aby byl přechod bezpečný. S německými partnery jsme už na toto téma jednali, v žádosti o dotaci nás rozhodně  podpoří,“ prohlásil v květnu loňského roku předseda mikroregionu Novoborsko a podtrhl, že právě dotační titul Cíl 3,  jeden z programů EU, je zaměřený na přeshraniční spolupráci v letech 2007 až 2013.
Do projektu Cesta k sousedům je zahrnuta lávka pro pěší a cyklisty překlenující silnice 1/13 a 1/9, dále pak vybudování a proznačení společné turistické trasy s názvem Cesta k sousedům, parkoviště v obci Lückendorf a jeho poslední částí je projektová dokumentace druhé etapy stavebních úprav lávky přes silnici 1. třídy u obce Svor. „Lávku přes silnice 1/13 a 1/9 projektovali v liberecké společnosti Vaner, stavební povolení na její výstavbu bylo vydané na konci července,“ upřesňuje starosta s poukazem na druhou část projektu – vybudování a proznačení společné turistické trasy pro pěší, cyklisty i běžkaře, která poveze z Nového Boru  (napojení na lávku 1/13) na Kammloch.  Vedoucí odboru města ing. Lukáš Hrádek zdůrazňuje něsčetná jednání, která vytipování nejvhodnější trasy předcházela. „Na české straně se jich účastnili zástupci Klubu českých turistů, Lesů ČR a také představitelé všech obcí, jejichž katastrem daná trasa prochází. V rámci projektu Cesta k sousedům dojde k drobným stavebním úpravám na dané trase, budou zde vytvořena odpočinková místa, rozmístěny turistické ukazatele a jiný drobné mobiliář nutný k uvedení dané trasy do provozu,“ vypočítává ing. Lukáš Hrádek.
Starosta Jindřich Mareš se vrací k penězům, kvůli kterým zasedání zastupitelstva svolává. „Celkové náklady na stavbu lávky a proznačení turistické trasy se blíží k 15 milionům korun. Dotace z evropského fondu regionálního rozvoje pokryje zhruba 85 procent celkových nákladů, dalších 5 procent bude představovat dotace ze státního rozpočtu a zbývajících 10 procent musíme uvolnit z vlastních zdrojů města. Jestliže Unie naši žádost akceptuje, měl by být projekt realizovaný do října roku 2010.“

Nahoru