Roční statistický přehled kriminality na Českolipsku

Verze pro tisk |

V roce 2015 evidovali policisté na Českolipsku celkem 2 988 trestných činů, z nich objasnili 1 658 skutků, což představuje objasněnost na 55,49 %. V roce 2014 vyšetřovali na stejném území 3 019 trestných činů, objasnili jich 1 546 a celková objasněnost činila 51,21 %.

Z uvedeného vyplývá, že na Českolipsku mírně poklesl počet evidovaných trestných činů oproti roku 2014 a že byli policisté při jejich objasňování v roce 2015 úspěšnější než v roce předchozím.

Skladba trestné činnosti se v posledních dvou letech nijak zásadně nemění. V celkovém počtu trestných činů významně převládá majetková kriminalita. Ta ohrožuje společnost nejvíce. Dobrou zprávou je, že i u ní došlo oproti roku 2014 k mírnému poklesu a současně se policistům podařilo objasnit více případů. V roce 2015 policisté vyšetřovali celkem 1 599 majetkových trestných činů, z nich objasnili 579 skutků (36,21 %). V roce 2014 pracovali policisté na 1 667 majetkových deliktech a z nich se jim podařilo objasnit 496 případů (29,75 %).

V tabulce nabízíme přehled nejčastěji se vyskytující majetkové trestné činnosti, se kterou se občané na Českolipsku v roce 2015 setkávali. 

alt
alt
alt
Nahoru