Rezervace Sluneční dvůr byla zrušena

Verze pro tisk |

Přírodní rezervace Sluneční dvůr a jejího ochranné pásmo a Přírodní památka Konvalinkový vrch a její ochranné pásmo byly zrušeny.

Tato maloplošná zvláště chráněná území se ale stala na základě vyhlášky 158/2012 Sb. ze dne 10. 5. 2012 o vyhlášení Národní přírodní památky Jestřebské slatiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek součástí této nově vzniklé národní přírodní památky.

Ministerstvo životního prostředí vyhlášením národní přírodní památky zvýšilo stupeň ochrany tohoto území a příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny se stala Správa CHKO Kokořínsko,“ uvedl radní pro zemědělství a životní prostředí  Jaroslav Podzimek (ČSSD).

Podle ministerstva zanikly důvody existence těchto původních zvláště chráněných území - Přírodní rezervace Sluneční dvůr a Přírodní památky Konvalinkový vrch.

Národní přírodní památka Jestřebské slatiny, která vznikla 1. 7. 2012,  zaujímá plochu 114 hektarů. Leží v území, o které by se už v tomto roce měla kvůli jeho jedinečným přírodním hodnotám rozšířit chráněná krajinná oblast Kokořínsko. Její název se pak změní na CHKO Kokořínsko - Máchův kraj. 

V Jestřebských slatinách roste orchidej prstnatec český a masožravá tučnice česká, které jsou českými endemity – jinde na světě je nenajdete. Vyskytuje se tu i kriticky ohrožená popelivka sibiřská, která na našem území rostla prokazatelně i v době ledové. Vyhlášení národní přírodní památky jim zajistí ochranu, kterou si podle odborníků zaslouží.
Na takzvaných Shnilých loukách roste i další ohrožená masožravá rostlina - rosnatka okrouhlolistá. Hnízdí tu vzácný jeřáb popelavý, můžeme zde vidět vzácné motýly modrásky tečkované a modrásky bahenní anebo z rákosin zaslechnout zpěv drobného slavíka modráčka.
„Vyhlášením národní památky se území dostane nezbytné péče. Aby nezarostlo, je potřeba zabránit dalšímu rozšiřování rákosin a náletových dřevin především pravidelným kosením zdejších podmáčených luk. Ty vznikly díky lidské péči a řada rostlin právě pravidelné sečení potřebuje,“ uvedl Jan Procházka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Kokořínsko.
Národní přírodní památka Jestřebské slatiny zaujímá plochu 114 hektarů. Leží v území, o které by se už v tomto roce měla kvůli jeho jedinečným přírodním hodnotám rozšířit chráněná krajinná oblast Kokořínsko. Její název se pak změní na CHKO Kokořínsko - Máchův kraj.

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko

CHKO Kokořínsko byla vyhlášena v roce 1976 a její rozloha činí 271, 57 kilometrů čtverečních. Nachází se na území tří krajů (Liberecký, Středočeský a Ústecký) mezi Mělníkem a Českou Lípou.

Nejvyšším místem je Vlhošť (614 metrů nad mořem) ležící v Libereckém kraji, nejnižším niva potoka Liběchovka v Želízích (175 metrů nad mořem) v kraji Středočeském.

Krajina má kaňonovitý charakter, v severní části přechází v pahorkatinu. Nejnavštěvovanější část území zaujímá přírodní rezervace Kokořínský důl.

Pro území CHKO Kokořínsko jsou typické pískovcové skály, z nichž mnohé vytvářejí rozličné tvary - skalní převisy, drobné jeskyně, výklenky a římsy.

Nahoru