Oslavy stého výročí brusičského oddělení začínají v Šenově

Verze pro tisk |

Oslavy 100. výročí založení brusičského oddělení na naší škole se uskuteční ve dnech 11. a 13. června 2010 pod záštitou hejtmana LK Stanislava Eichlera (ČSSD). Výročí škola slaví společně s městem Kamenický Šenov, které oslavuje 110. výročí povýšení obce na město.

Oslavy jsou spojené s několika výstavami a se sjezdem všech absolventů školy, který vyvrcholí společenským večerem v Kulturním domě. Nicméně očekáváme, že hlavně bývalí studenti brusičského oddělení využijí této příležitosti k setkání. V roce 2010 uplynulo 100 let od založení brusičského oddělení na SUPŠS v Kamenickém Šenově, které se tak stalo nedílnou součástí výuky a které se postupně stalo jedním z nejdůležitějších oddělení školy. Broušení a leštění skla není jen svébytnou a svéprávnou disciplinou, ale je také nutnou součástí finalizace téměř všech výrobků vzniklých v ostatních odděleních. Takřka žádný výrobek ve škole není možné dokončit bez využití brusičských technik a bez spolupráce a asistence učitelů a žáků z oddělení broušeného skla. To uděluje tomuto oddělení určitou výlučnost a privilegované postavení ve školním vzdělávacím procesu. Broušení, tvarování a leštění skla vyžaduje také nesporně více fyzických sil, než kterákoliv jiná disciplína, a vyžaduje znalost široké škály různých technik, strojů a nástrojů. Studium v oddělení broušeného skla se také nejvíce blíží sochařské tvorbě a tak je modelování a práce se sádrou jednou z nejdůležitějších součástí studijního procesu.
Z oddělení broušeného skla vyšla dlouhá řada vynikajících absolventů, z nichž mnozí se stali skvělými sklářskými odborníky a mnozí jiní se po absolvování vysokých škol stali světově uznávanými umělci. Řada z nich se podílela na významných designérských projektech ve výrobních podnicích, které přinesly naší sklářské tvorbě světovou slávu. Oslava tohoto výročí nám přináší výbornou příležitost k pohledu do pozoruhodné historie naší sklářské školy a k připomenutí jejího významu a vlivu na československou a českou sklářskou výrobu, sklářský design a sklářskou volnou tvorbu.
Oslavou stého výročí založení brusičského oddělení chceme navázat na oslavy 150. výročí založení naší školy které proběhly v roce 2006. Hlavní oslavy se uskuteční 11. – 13. června roku 2010. Jejich součástí bude maturitní výstava a historická retrospektiva prací žáků brusičského oddělení ve sklářském muzeu v Kamenickém Šenově a sjezd všech bývalých žáků a učitelů naší školy. Na tyto dvě výstavy by měla navázat výstava autorských prací bývalých žáků a učitelů brusičského oddělení sklářské školy v ambitu muzea v České Lípě v roce 2011. Připravujeme publikaci, na jejíž textové části pracuje historik Antonín Langhamer.
 

pátek 11. června 2010
NOC SKLA A SVĚTLA
20:00-24:00 Muzejní noc ve Sklářském muzeu, ukázky sklářských technik, dílna pro děti    netradičně osvětlené expozice - vstupné dobrovolné
21:30  lampiónový průvod od muzea ke Sklářské škole
20:00-24:00 Sklářská škola - noční prohlídka, foukání skla u mikrovlnné pece, prohlídka školní galerie a možnost výhodného nákupu ve školní prodejně.
sobota 12. června 2010
DVOŘÁČKŮV PARK A SKLÁŘSKÁ ŠKOLA
řemeslný trh, občerstvení z polní kuchyně
10:00-16:00 Den otevřených dveří Sklářské školy – výtvarné dílny pro děti
10:00  Barevný svět písniček – hudební pořad pro nejmenší
11:00  Dětský taneční klub Boráček
13:00  slavnostní průvod (od Sklářské školy kolem muzea přes náměstí do Dvořáčkova parku)
13:30  slavnostní zahájení, zdravice ředitele školy a starosty města
13:45  Českolipský pěvecký sbor
14:00  Historická rekonstrukce „Jak Šenováci elektrifikovali “
  Úsměvné ohlédnutí za elektrifikací Kamenického Šenova a jeho vlivem na prosperitu    sklářství.
14:30  Českolipský pěvecký sbor
15:00  The Lusatian Grass (bluegrass)
20:00  Taneční večer v Kulturním domě, vstupné 100,- Kč, rezervace míst a předprodej vstupenek v kanceláři Sklářské školy tel: 487 764 965

neděle 13. června 2010
10:00  Pietní akt u hrobu prvního ředitele Sklářské školy Jana Dvořáčka


Během celé akce bude možné shlédnout v Kamenickém Šenově výstavy:

ve Sklářském muzeu
Výstava ke 100. výročí založení brusičského oddělení
otevřeno út-ne 10-16 hod., výstava potrvá do 30.11.2010
v  Městské knihovně
Výstava maturitních prací absolventů Sklářské školy 2010
sobota 12.6.2010, 10-16 hod.– výstava potrvá do 20.6.2010
ve Sklářské škole:
Výstava vybraných prací brusičského oddělení žáků školy
sobota 10-16

Akci podpořil Liberecký kraj v rámci grantu: Podpora kultury v Libereckém kraji vložit logo kraje


Vybudování Dvořáčkova a Janurova parku podpořila nadace PROMĚNY v rámci projektu „ŠENOVSKÉ PARKY“, realizovaném v letech 2006-2008.

Nahoru