Den Země pod Tlustcem

Verze pro tisk |

Každoroční slavení Dne Země ve Velkém Valtinově se již stalo novodobou tradicí. Na to, že se bude konat, se lze spolehnout, jako že po zimě přijde jaro. Hlavními pořadateli jsou také již tradičně zdejší obec a v posledních rocích i Podralský nadační fond. A do třetice tradic, tato oslava je už snad dvě desítky let spojena se zápasem za záchranu kopce Tlustec před obnovením těžby kamene.

Obnovení těžby si nepřeje žádná ze zdejších obcí, nejen proto, že v důsledku ní docházelo k poškozování domů v blízké Postřelné, nejen pro vzácnost lokality, na níž se nacházejí desítky i přísně chráněných druhů živočichů a rostlin. Zhruba dvacet let po ukončení těžby se celý region Podralska začal rozvíjet v souladu moderními trendy. Vsadil mimo jiné na podporu rekreace a cestovního ruchu, na budování naučných stezek, na ekologické vzdělávání. V blízkém Brništi bylo vybudováno ekocentrum, které pořádá ročně desítky naučných akcí a dílen pro školy i širokou veřejnost. Které organizuje oslavu tradičních českých svátků a přípravu na ně, naposledy třeba Velikonoční dílny. Návštěvníků bývají dohromady tisíce. Případné obnovení těžby kamene by mimo jiné svými dopady na životní prostředí tento slibný vývoj zabrzdilo, odrazovalo by turisty a návštěvníky, poškodilo turistiku a ohrozilo i příjmy, které z ní do regionu plynou.

Tato hrozba je stále reálná, nejnověji úřady opět povolily zásah do ochranného režimu zvláště chráněných druhů na Tlustci, což je předstupeň řízení o povolení těžby. Naštěstí souhlas se zásahem zatím nenabyl právní moci, účastníci řízení, tedy místní obce, Sdružení za záchranu kopce Tlustec, českolipská pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život a Hnutí Duha podali odvolání k Ministerstvu životního prostředí.

Hrozbu si kromě místních obcí uvědomují i představitelé Libereckého kraje a další politici, kteří (také již tradičně) přijeli místní podpořit. Na Dni Země ve Valtinově tak kromě starosty obce Josefa Lukavce vystoupil hejtman Martin Půta, senátor Jiří Vosecký a další. Ze stejných důvodů jsme v minulém volebním období iniciovali usnesení krajského zastupitelstva o podpoře obcí vystupujících proti těžbě. Toto usnesení je stále v platnosti.

Jádrem oslav jako vždy byly ukázky zemědělské techniky, vstoupení jednotky dobrovolných hasičů, stánkový prodej nejrůznějších dobrot, tvořivé dílny v režii brnišťského ekocentra. Také ale výstup na Tlustec k mohylce, jež tu postupně vzniká z kamenů přinášených návštěvníky z různých kopců a hor celé země. U mohylky, která připomíná Josefa Vavrouška, našeho prvního ministra životního prostředí, seznámil. RNDr. Richard Višňák zájemce s přírodovědnými vzácnostmi kopce.

Na konci pesachu, židovské obdoby našich Velikonoc, se Židé zdraví přáním: „Příští rok v Jeruzalémě“. Tenhle pozdrav samozřejmě znamená mnohem více než jen přání navštívit jmenované město. Obdobně bychom si, i při vědomí všech rozdílů, mohli popřát: „Příští rok ve Velkém Valtinově“.

alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru