Vznik příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa

Verze pro tisk |

Zastupitelstvo města Česká Lípa na prosincovém zasedání schválilo vznik nové příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa se sídlem U Vodního hradu 63, Česká Lípa, s účinností od 1. ledna 2011 a zároveň schválilo zřizovací listinu příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa s účinností od 1. ledna 2011.

Záměr zřízení nové příspěvkové organizace byl zastupitelstvem schválen již na zářijovém jednání.

V měsíci říjnu vyhlásila rada města výběrového řízení na funkci ředitele nové příspěvkové organizace (dále jen PO) včetně stanovení zadávacích podmínek pro tuto pozici. Z celkového počtu 11 přihlášených byly 4 přihlášky vyřazeny, neboť zájemci nesplňovali požadovaná kritéria. Zbylých 7 uchazečů absolvovalo osobní pohovory, na jejich základě byli vybráni 3 uchazeči, kteří postoupili do druhého kola. Vítězného kandidáta potvrdí následně rada města.

Po vzniku PO ředitel ve spolupráci s městem zajistí plynulý přechod provozu objektu dosud spravovaného PO Kulturní dům Crystal (stávající část hradu Lipý) a nový provoz objektu zrekonstruovaného zřizovatelem (centrum textilního tisku).

Nahoru