Restaurování morového sloupu

Verze pro tisk |

Na českolipském náměstí T. G. Masaryka v těchto dnech začala plánovaná oprava morového sloupu, který by měl být zrestaurován do konce září. Dodavatelem prací je Jan Fedorčák a zakázku financovanou městem zrealizuje za  221.160,- Kč včetně DPH.

„Opravu významné historické památky z konce 17. století si vyžádaly známky mechanického poškození i znečištění podstavce a schodů, a proto bylo podle odborníků žádoucí, abychom zajistili provedení celkového mechanického a chemického očištění, při němž doje také k odstranění vyžilých doplňků a odstranění znečištění voskem,“ vysvětluje místostarosta Jiří Kočandrle. Předmětem zakázky tak je snížení obsahu vodou rozpustných solí, které se na památce usadily od jejího posledního restaurování v 90. letech, a provedení lokální konsolidace povrchů, tmelení a spárování, hydrofobizace a repase atributů včetně jejich zlacení.

Na zrestaurování této kulturní památky se městu podařilo získat také finanční příspěvek od ministerstva kultury ve výši 40.000,- Kč z jeho Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, neboť sloup se sousoším Nejsvětější Trojice patří ke  kulturnímu dědictví a je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Nahoru