Obnovy památek v České Lípě

Verze pro tisk |

Město Česká Lípa se chystá na opravu sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice (tzv. Morový) na náměstí T. G. Masaryka, na jehož restaurování bude žádat o státní dotaci z Programu regenerace Ministerstva kultury.

K poškození sloupu došlo především nepříznivými povětrnostními podmínkami, ale také zásahy vandalů. 

„Restaurování Morového sloupu by mělo proběhnout v roce 2012, jelikož i dotace, pokud bude přiznána, se bude čerpat v příštím roce,“ říká Martina Matějíčková, referentka investic MěÚ Česká Lípa. Dotace však pokryje pouze část nákladů, které podle prvních odhadů dosahují výše 186.000,- Kč. „Na výběr restaurátora bude vyhlášeno příští rok výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách, kdy se bude moci zúčastnit pouze restaurátor, který je držitelem oprávnění Ministerstva kultury k restaurování kulturních památek,“ vysvětluje M. Matějíčková.

Sloup Nejsvětější Trojice byl vztyčen v letech 1681–1682 na paměť morové epidemie v roce 1680, která si v České Lípě vyžádala přes 500 životů. Sloup s korintskou hlavicí a plastikou Nejsvětější Trojice je umístěn na podstavci s reliéfy protimorových patronů sv. Marie Pomocné, Rocha, Šebestiána a Rozálie. Výzdoba je dílem žitavského sochaře Johanna Christiana Ulricha. V roce 1780 byl doplněn o sv. Floriána, Václava, Vojtěcha a Jana Nepomuckého. Naposledy byl Morový sloup restaurován v roce 2004.

Sousoší na českolipském náměstí však není jedinou historickou památkou, kterou se město chystá opravit. Rekonstruovat by se měla také Wedrichova hrobka u kostela Narození Panny Marie. Jak uvedl místostarosta Jiří Kočandrle na posledním zasedání zastupitelstva, město Česká Lípa se ji v příštím roce na jaře chystá opravit a zabezpečit proti vandalům, kteří odpadky hyzdí nejen okolí, ale také neustále ucpávají větrací šachty, které proto budou uzavřeny tak, aby nedocházelo k dalšímu znečištění. Na tomto objektu se pak město chystá vyzkoušet i novou technologii odstraňování grafity.

Kateřina Urbanová

tisková mluvčí MěÚ Česká Lípa

Nahoru