Novými investicemi se v roce 2017 Česká Lípa nezadluží

Verze pro tisk |

Novými investicemi se v roce 2017 Česká Lípa nezadluží. Investice městu dovoluje dobrý vývoj ekonomiky, přísnější pravidla při zpracování návrhu rozpočtu, která vedení města přijalo už v roce 2015, a  našetřené peníze v investičním fondu.


„Úvěry si brát nebudeme. Navržený objem investic může být pro někoho na první pohled moc veliký. Ale vedení města bere v úvahu přání občanů, kteří ve veřejné anketě řekli, co ve městě chtějí řešit – sídliště a parkování, divadlo a revitalizaci KD Crystal, cyklostezky, venkovní bazén. Chceme začít s přeměnou přání obyvatel do reálných projektů, protože jen zahájení staveb ukončí nekonečné diskuse o tom, zda něco postavíme nebo ne. Výsledky veřejné ankety jsme vzali za  priority rozpočtu města pro rok 2017 a stanovili jsme si ještě další cíle v péči o město, školství, sociální oblast, kulturu a sport,“ připomíná starostka města Romana Žatecká. 

Současné vedení města do investičního fondu šetřilo. Proto si nyní může dovolit investovat. Stav investičního fondu byl k 1. 1. 2016 necelých 207 mil. Kč. V průběhu roku byl posílen
o 17,6 mil. Kč (převedením přebytků hospodaření předchozího roku a předfinancovaných dotací). Do roku 2017 se předpokládá disponibilní zůstatek cca 224,6 mil. Kč. V rozpočtu roku 2017 je investiční fond zapojen 99 mil. Kč, a to do tří investičních akcí: venkovní bazén u Sportareálu (40 mil. Kč), regenerace sídlišť (40 mil. Kč) a rekonstrukce MŠ Dolní Libchava (19 mil. Kč).

V rozpočtu investic je také kladen důraz i na vznik strategického plánu a dalších dílčích strategických dokumentů, které ovlivní plánování investic města v budoucích letech, mimo jiné i ve vazbě na možné zdroje financování ze státního rozpočtu a z prostředků Evropské unie.
 

Nahoru