Nová grafická tvář Městských novin

Verze pro tisk |
městský znak česká lípa

Město Česká Lípa vyhlásilo na konci loňského roku soutěž pro širokou i odbornou veřejnost, která mohla do poloviny ledna 2011 zaslat na adresu města návrhy na novou grafickou podobu Městských novin. Starostka města Mgr. Hana Moudrá následně jmenovala komisi, která dostala za úkol vybrat ze všech došlých soutěžních výtvorů dva nejlepší a tyto předložit veřejnosti k posouzení.

Tyto návrhy Vám nyní předkládáme, abyste nám svým hlasováním pomohli s výběrem nové grafické podoby tohoto periodika. Hlasování probíhá od 25. února 2011 do 15. března 2011, přičemž z jednoho počítače lze odeslat pouze jeden hlas.

BlueBoard.cz  

Návrh číslo 1:   

Návrh číslo 2:   

Nahoru