Na Malém Špičáku na podzim začne výstavba parkoviště

Verze pro tisk |

Už v průběhu září, října letošního roku bude zahájena výstavba parkoviště na tzv. Malém Špičáku, v ulicích Budyšínská a Zhořelecká, která přinese 118 nových parkovacích míst. S těmi stávajícími tak kapacita stoupne na celkových 265 míst.

Regenerace této části sídliště Špičák potrvá dva roky a je rozdělena do dvou etap. V rámci první etapy budou práce zahájeny v lokalitě Budyšínská, konkrétně propojení ulic Žitavská se Zhořeleckou. Tato etapa skončí v prosinci 2017, na ni naváže druhá etapa, která se bude týkat ulic Budyšínská a Zhořelecká, s ukončením do října 2018.

Parkovací stání, včetně odlučovače ropných látek, nejsou jediným, čeho se regenerace týká. Vybudují se zde nové chodníky, přechody pro chodce, upraví se stávající komunikace, nově bude nainstalováno veřejné osvětlení a rovněž proběhnou sadové úpravy.

„Chceme oddělit pohyb chodců od dopravy. Obyvatelé zde parkují, kde se dá, protože míst je zoufale málo. To přináší rizika pro chodce a rovněž velké problémy pro případný zásah záchranářů či hasičů,“ říká místostarosta města Juraj Raninec.

Na základě vypsané veřejné zakázky se dodavatelem stavby stala společnost SaM silnice a mosty, a.s., která nabídla nejnižší cenu. Ta by neměla přesáhnout částku 31,5 milionu korun včetně DPH.

Zároveň bude ještě tomto roce zahájena obdobná regenerace, tentokrát v oblasti Bardějovské ulice, kde se kapacita parkovacích míst zvýší ze 41 na 93.

„Chápeme, že po dobu výstavby našim spoluobčanům v těchto částech města zkomplikujeme život, ale jiná cesta není. Neutěšený stav s parkováním na Špičáku musíme řešit a řešíme ho. Zvolili jsme budování na etapy, abychom zdejším obyvatelům co nejvíce ulehčili a nezablokovali je úplně. Žádám je o shovívavost, vždyť se jim tam pak bude žít lépe,“ uvedla starostka města Romana Žatecká.

V roce 2018 dojde k realizaci další etapy regenerace tohoto sídliště, která se nyní projekčně připravuje a jedná se o ulici Vladimírskou.

 

Nahoru