Na českolipském úřadě pracují s novým informačním systémem

Verze pro tisk |

Získání moderního nástroje na zpracování ekonomických agend a evidence – to byl důvod pořízení nového ekonomického a informačního systému VERA pro potřeby Městského úřadu Česká Lípa. Jeho kladem je přehlednost a dohledatelnost veškerých údajů.

Nový systém se spojuje s elektronickými systémy města a úřadu. Cílem celého projektu je elektronizace administrativy, v oběhu už nebudou papíry, ale dokumenty v elektronické podobě respektující zákon o ochraně osobních údajů. „Veškerou agendu bude možné vyřídit elektronicky, rychle a efektivně. Samozřejmostí bude dostupnost potřebných dat z jednoho místa a možnost různých výstupů v reálném čase,“ vysvětluje starostka města Romana Žatecká.

Pro občany může být zajímavý tzv. klikací rozpočet (ZDE). Jde o jednoduchou webovou aplikaci s aktuálními informacemi o příjmech a výdajích města. Díky této novince občané získají přímý přístup k informacím, jak město pracuje s veřejnými penězi.

Počítačový program „Radnice“ doplňuje např. portál občana, komunikuje s dalšími institucemi, hlavně Libereckým krajem nebo finančním úřadem. Nový systém pomáhá při tvorbě rozpočtu, evidenci smluv, evidenci žádostí o finanční podpory města, při zajištění veřejných zakázek atd.

Nahoru