Krajský den s Policií ČR a ostatními složkami IZS

Verze pro tisk |

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, Město Česká Lípa, Městská policie Česká Lípa, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje a Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje pořádají již 9. ročník akce „Den s policií a ostatními složkami integrovaného záchranného systému", která se koná na Autodromu Sosnová u České Lípy v sobotu 12. června od 10 do 16 hodin.

Akci v 10 hodin zahájí hejtman LK Stanislav Eichler (ČSSD) a krajský ředitel PČR plk. Milan Franko.
„Na této akci, která má prezentační charakter, se široké veřejnosti poprvé představí nově vzniklé Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,“ upozornil hejtman.
Organizátoři zajišťují kyvadlovou dopravu firmou Mirobus s.r.o. z konečné autobusu Česká Lípa, Špičák Dlouhá, přes zastávku u kulturního domu Crystal směr Autodrom Sosnová a zpět. Jízdné je zdarma.
Česká Lípa - Sosnová                                                       Sosnová - Česká Lípa
9:30 - 10:00                                                                       10:10 - 10:40
11:00 - 11:30                                                                     12:00 - 12:30
12:30 - 13:00                                                                     13:30 - 14:00
14:00 - 14:30                                                                     16:10 - 16:40    


Hlavní program:
10.30                Ukázka práce policejních psovodů se služebními psy
11.00 - 11.20     Hudební vstup Hudby Hradní stráže a Policie ČR  (výběr z populární hudby)
11.30                Ukázka zadržení pachatele příslušníky stálé pořádkové jednotky
12.00 - 12.20     Hudební  vstup Hudby Hradní stráže a Policie ČR
12.30 - 12.40     Představení Krajského ředitelství policie Libereckého kraje ředitelem plk. Mgr. Milanem Frankem
12.50                Ukázka činnosti zásahové jednotky KŘP Ústeckého kraje tematicky zaměřená na výškové práce s využitím vrtulníku
13.30                  Simulovaný zásah hasičského záchranného sboru a zdravotníků při dopravní nehodě
14.00 - 14.20     Hudební vstup Hudby Hradní stráže a Policie ČR
14.30                Ukázka práce policejních psovodů se služebními psy
15.30                Ukázka činnosti  pražské jízdní policie


Vystavená mobilní požární technika z územního odboru Česká Lípa HZS LK:
  cisternová automobilová stříkačka MAN 4x4
  rychlý zásahový vůz určený pro pomoc po dopravních nehodách NISSAN Patrol GR
  automobilový žebřík AZ 30 CAMIVA
Dále budou předvedeny ochranné obleky, další prostředky protiplynové služby a osobní ochranné prostředky zasahujícího hasiče.
Doprovodný program:
  Škola smyku, měření tachometru policejním radarem - na dráze autodromu
  Besip Team - program s tematikou bezpečnosti v silničním provozu
  Škoda Auto Team - program s tematikou bezpečnosti v silničním provozu
  Městská policie Česká Lípa - vědomostní soutěže pro malé cyklisty, zábavné soutěže (hod na cíl, skákání v pytlích, střelba ze vzduchovky na cíl)
  Leaserová střelnice, Paintball
  Stanoviště kriminalistických techniků s ukázkou jejich činnosti
  Půjčovna miniautíček, čtyřkolek, elektrických vozítek a dětský bungee running (přetahování na laně)
  Skákací hrad
  Armáda ČR - 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany Liberec
  Stanoviště dopravní policie - předvedení motocyklů YAMAHA 600, dálničního vozidla Volkswagen Passat R 36, služebního vozidla s mobilním zařízením na vyhodnocení registračních značek, sl. vozidla s mobilním radarem
 

Nahoru