Kam kráčíš, Česká Lípo?

Verze pro tisk |

Jako správný Českolipák jsem si další číslo našich Českolipských listů nemohl nechat ujít. Začetl jsem se, jak dlouho ne, a chci tímto vyjádřit pochvalu.

Vždyť naše radnice se stará. Už vím, že budeme mít nový venkovní bazén, vím o „další“ variantě řešení divadla v České Lípě a mimo jiné vím i o diskutovaném majetkovém vstupu města do „naší“ nemocnice. Dovolte mi jen pár postřehů. Nevím, jak na vstup do nemocnice mám koukat, ale investovat peníze někam, kde nebudu mít rozhodovací většinu a navíc rok co rok budu muset dávat další nemalé finance do „části“ svého majetku kvůli léta zanedbávané údržbě, je přinejmenším troufalé. Otázku venkovního bazénu řeší město také několik let bez valného výsledku. Ostatně bavíme se o investici, která bude využívaná pouze několik měsíců v roce, závislá na počasí a tudíž její návratnost je přinejmenším také pochybná. Obdobně bych mohl hodnotit i pokusy o důstojný kulturní stánek našeho města. Ale proč?

Dovolil bych si ovšem našim představitelům města připomenout, že krom koupání chtivých obyvatel či kulturních jedinců mají ve městě jednu nemalou skupinu obyvatel, na kterou se také dlouhodobě moc nebere zřetel. Hádáte jakou? Zkusme se zamyslet nad denním trápením motoristů. Proč motoristů? Možná jen proto, že v posledních listech byla i zmínka o revitalizaci sídliště Špičák, v celkové hodnotě 40 milionů korun, s poznámkou, že se bude jednat o – zde si dovolím citovat - „důsledné oddělení chodců a automobilové dopravy“. Znamená to snad, že doprava skončí u vjezdu do sídliště? Nebo snad, že bude chodcům vstup zakázán? Na sídlištích České Lípy bydlí plus mínus 20 tisíc lidí. Průměrná rodina 2 dospělí, 2 děti, oba dospělí závislí na dopravě do zaměstnání, tedy oba auto. S touto situací prostě socialistické plánování nepočítalo. Hledání místa nočního odpočinku pro svého plechového miláčka je náš denní adrenalinový sport. Nezbývá mi než se zeptat: „Milá radnice, uvědomujete si, s jak velkou skupinou potenciálních voličů si zahráváte?“

Další připomínkou by mohla být vlastně kompletní dopravní situace České Lípy. Plánů na řešení dopravy bylo dost a dost a přes to všechno je dnes dopravní situace ve špičkách stupeň 4, místy 5. Ostatně i panem Vítkem Bártou zaražená stavba městského obchvatu, kolem které je dnes také ticho, jak před pověstnou bouří... Milá radnice, vždyť i Vy bydlíte tam, kde hlučí a páchne průtah středem města. Vždyť druhá část obchvatu by částečně řešila i dopravní obslužnost Českolipské průmyslové zóny.

Rád bych věřil tomu, že se těmito otázkami radnice usilovně zabývá, stejně jako faktu, že léta slibovaná spojka ulice Barvířské a Wedrichovy se začíná budovat před dalšími volbami čistě náhodou.

Ing. Karel Hadrbolec, místopředseda místní organizace TOP09 Česká Lípa

      

Nahoru