Jak na pronájem obecního bytu v České Lípě?

Verze pro tisk |

Téměř 450 bytů 1. kategorie pronajímá město Česká Lípa na sídlišti Lada, v ul. Dubická, Mánesova, Pražská, Komenského, ČSA a ve středu města. Pronájem bytu probíhá formou výběrové řízení nebo u bytů s předplaceným šestiměsíčním nájmem výběrem z doručených nabídek na základě evidované žádosti.

Žádost o pronájem bytu si zletilý občan s trvalým pobytem v Č. Lípě podá na Odbor technické správy majetku města. Konečné rozhodnutí patří radě města, která přihlíží k vyjádření výboru pro sociální politiku. V případě 11 bytových domů na sídlišti Lada nebo u bytů z lokality Dubická a Mánesova se zohledňují např. majetkové poměry žadatele nebo jeho sociální situace.

„U bytů s předplaceným šestiměsíčním nájmem (jde o starou zástavbu v ulici Pražská, Komenského, ČSA a o střed města) zvítězí ve výběrovém řízení nejvyšší finanční nabídka na m2. Hodnocení nabídek, které se přijímají pouze v písemné podobě v uzavřené obálce, provádí pětičlenná komise,“ vysvětluje Adéla Hrubá, referentka technické správy majetku. Nájemní smlouva se uzavírá na 2 roky s možností opakovaného prodloužení.

„Město Česká Lípa vlastní také ubytovnu CENTRUM „N“. Žádosti se řeší průběžně. Nájemní smlouva se uzavírá na 6 měsíců s možností prodloužení. V této ubytovně jsou hrazeny zálohy na služby podle počtu ubytovaných osob v pokoji,“ uzavírá Adéla Hrubá.

Formuláře žádostí a zásady pronájmu bytů najdete ZDE

Aktuální výběrová řízení jsou uveřejňována na ÚŘEDNÍ DESCE - Odbor technické správy majetku.
 

Nahoru