F. Chot: Rozpočet České Lípy na rok 2017 schválen

Verze pro tisk |

Pravda, tradičně až po dlouhých, složitých a docela náročných diskusích. A nejen u návrhu rozpočtu bylo „veselo“, ale to by bylo na samostatný článek. Návrh rozpočtu předpokládal příjmy ve výši (zaokrouhleně) 617 milionů korun a výdaje ve výši 749 milionů Kč. Financování záporného salda 132 milionů korun se předpokládá zejména z Investičního fondu města.

Během projednávání jsem požádal o samostatné hlasování v některých bodech, u některých konkrétních investic: podporu nenašel návrh klubu KSČM na vypuštění plánované opravy pláště městského bytového domu v Komenského ulici na sídlišti Lada ve výši 42 milionů korun. Nesouhlasili jsme proto, že je nám taková významná investice předkládána rovnou k odsouhlasení, k zařazení do investic, byť jsme doposud o její potřebě (tu ale nezpochybňuji – dům skutečně není v dobrém stavu – především střecha), ale zejména o možných způsobech řešení v zastupitelstvu vůbec nediskutovali, nehledaly se jiné možné varianty. Podporu nezískal ani náš návrh na snížení dotace (tzv. prokazatelné ztráty) provozovateli městské autobusové dopravy ze 35 milionů na 32,5 milionu korun. Tímto snížením jsme chtěli vytvořit tlak na dopravce, ale také na městský úřad – odbor dopravy, vedoucí k zefektivnění systému autobusové dopravy. Jde o pověstné „prázdné“ autobusy. Podporu nenašel ani návrh klubu ANO na vypuštění investiční akce Bazén u Sportareálu (40 milionů korun) byť jsem pro něj spolu s dr. Nedvědovou a několika dalšími zastupiteli hlasoval.

Naopak byl podpořen požadavek zastupitelů KSČM na zvýšení výdajové strany rozpočtu na přípravu staveb, technickou dokumentaci z 2,5 milionu korun na 4 miliony s tím, že částka 500 tisíc korun je účelově určena na studie - návrhy řešení stavu vody v Koupališti Dubice. Takže po bezmála sedmi letech úsilí, slibů, výměny radničních koalic, opětných slibů … se snad tato záležitost pohne alespoň málo kupředu.

Během projednávání rozpočtu jsem několikrát kritizoval určitou „věcnou nenaplněnost“ některých položek, respektive neuvedení konkrétních záměrů, konkrétních akcí. Ano, umím si například představit, co asi znamená položka „Revitalizace chodníků a veřejných prostranství“, ale přeci nejen mne, ale i občany  zajímá, které chodníky, která veřejná prostranství se mají v průběhu roku 2017 za deset milionů korun konkrétně revitalizovat – spíše opravovat, ale prosím … A není to jediný příklad. Regenerace sídlišť v objemu 40 milionů korun také není příliš vypovídající název. Prostě očekávám, a z diskusí s dalšími zastupiteli vím, že rozhodně nejsem sám, sestavení jasného, konkrétního a kontrolovatelného plánu oprav, zásobníku projektů či jak to kdo chce nazvat. Další záležitostí, kterou jsem nejen já kritizoval, bylo upuštění od pracovní schůzky zastupitelů k vydiskutování návrhu rozpočtu, která byla nahrazena možností podávat náměty a připomínky na svodnou e-mailovou adresu. Neosvědčilo se to v praxi, a i když rozumím paní starostce, coby předkladatelce návrhu rozpočtu v tom, že nejen občané, ale ani někteří zastupitelé nepředkládají návrhy na úpravy rozpočtu, dává pracovní schůzka mnohem více možností si některé věci ne příliš zdlouhavě vysvětlit.

Podpořil jsem návrhy Mgr. Vlčka na tři ověřovací studie, z nichž zejména propojení Kopečku a Svárova lávkou je docela žádané. Nakonec jsem celkově podpořil i návrh rozpočtu a věřím, že závazky a sliby, které při jeho projednávání ze strany vedení města zazněly, budou splněny. Zejména věřím, že Česká Lípa se posune opět dopředu, ke spokojenosti co nejvíce obyvatel města.

 

František Chot,

zastupitel České Lípy, KSČM

Nahoru