Dopravní policisté včera rozdávali lékárničky

Verze pro tisk |

V České Lípě včera proběhl projekt "Chraň život svůj i ostatních." Ten odhalil celkovou nekvalifikovanost řidičů při poskytování první pomoci.

Včera dopoledne byli někteří řidiči v České Lípě překvapeni netradiční silniční kontrolou, která na ně nedaleko centra města čekala. Kromě dopravních policistů se na ní totiž setkali i se zdravotnicemi zdravotnické záchranné služby, které je proškolily v poskytování první pomoci. Podle slov zdravotnic jsou vědomosti řidičů v této oblasti velmi nedostatečné, a pokud by právě na 99 % z dnes zkontrolovaných řidičů závisel život druhých, jejich pomoc by nezaručovala přežití těžce zraněných.

A právě z tohoto předpokladu vychází projekt "Chraň život svůj i ostatních", na kterém spolupracuje Policie ČR - Krajské ředitelství Libereckého kraje s Krajským úřadem Libereckého kraje a Českým Červeným křížem. V České Lípě zastoupili členy Červeného kříže profesionální záchranáři Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Jejich pracovnice trpělivě, přehledně a srozumitelně vysvětlili všem motoristům to nejpodstatnější z postupů při poskytování první pomoci, a rady to byly velmi potřebné. Vždyť nikdo z nás neví, kdy a kde bude muset takové vědomosti praktikovat po dopravní nehodě či v jiné těžké situaci, kdy znalost či neznalost oněch pravidel rozhoduje o životě a smrti.

V průběhu včerejší tříhodinové kontroly policisté zastavili 45 řidičů, u kterých provedli standardní kontrolu a navíc se zaměřili na to, zda a v jakém stavu mají autolékárničku. Dnes je za hrubé či dílčí nedostatky nepokutovali, ale řešili vše domluvou, což jim zákon umožňuje. Stejně tak jim ale i dává možnost za špatně vybavenou lékárničku pokutovat řidiče až do výše 2 000 korun. Řidiči k tomu dostali nabídku absolvovat na místě proškolení z poskytování první pomoci a každému, kdo se ho zúčastnil, věnovali policisté novou a plně vybavenou lékárničku. Tu žádný z nich neodmítl. Nikdo z kontrolovaných ji prošlou neměl, ale u některých řidičů byl konec záruční doby už na spadnutí.

Při této dopravně preventivní akci ale policisté nemohli přehlédnout to, že jeden řidič držel při řízení u ucha mobilní telefon a dva nebyli připásáni bezpečnostním pásem, za tyto prohřešky museli řidiči zaplatit pokutu. 

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru