Dobročinná topinka

Verze pro tisk |

30. listopadu v rámci Vánočního jarmarku na Vodním hradě Lipý proběhne druhý ročník Dobročinné topinky. Jde o akci, kdy českolipské turistické oddíly mládeže Chippewa a Dakoti pomohou někomu konkrétnímu z České Lípy. Loni jsme ve spolupráci s městem Česká Lípa vybírali peníze na podporu Českolipáka Ladislava Hasmandu, který výtěžek z prodeje bohužel neužil, ale pomohl jeho rodičům.

Letos chceme svou pomoc soustředit na Denní a pobytové sociální služby. Organizaci, která sídlí v České Lípě a věnuje se osobám s mentálním a kombinovaným postižením v denním stacionáři a zároveň provozuje Domov pro osoby se zdravotním postižením. Veškerý výdělek z prodeje topinek bude použit na nákup kompenzačních pomůcek, které nejsou hrazeny z veřejného pojištění.

Akci opět významně podpoří Jizerské pekárny a.s. Každá darovaná koruna pomůže handicapovaným lidem prožít příjemnější život. Přijďte na Vodní hrad podpořit mladé turisty v dobročinnosti a denní stacionář v jejich každodenní práci s postiženými lidmi.

alt
alt
alt
alt
Nahoru