ADRA pomáhá při povodních

Verze pro tisk |

ADRA pomáhá při povodních nejen v Pákistánu, ale i v České republice. Pákistán sužují tento měsíc nejhorší povodně v novodobé historii země, které si vyžádaly již na 2000 obětí.

Zasažena byla pětina pákistánského území a zhruba 20 milionů lidí.ADRA ČR zde realizuje projekt na obnovu zdrojů pitné a užitkové vody a distribuci nepotravinových balíčků, jež se jako obvykle skládají z hygienických potřeb, základního kuchyňského vybavení a nádob na vodu. ADRA v následujících dnech rovněž hodlá distribuovat zdravotnický materiál, především léky.

V Ćeské republice bylo při posledních srpnových povodních zaznamenáno 5 obětí na životech a stále jsou někteří lidé pohřešováni. Největší materiální škody povodně způsobily na Liberecku a Ústecku. ADRA zřídila své povodňové centrum v Liberci, U Jánského kamene 3, kde přijímá a distribuuje materiální pomoc a organizuje dobrovolnickou pomoc.

Zde se mohou hlásit všichni dobrovolníci, kteří chtějí pomoci v povodněmi zasažených oblastech na Liberecku. Všichni dobrovolníci jsou pojištěni a proto musí zaslat předem  osobní údaje a termín od kdy do kdy chtějí pomáhat na dobrovolnici@adra.cz. Kdo by chtěl pomoci, tak může přijet ráno (nejlépe v 7.30 hodpřímo na povodňové centrum v Liberci, U Jánského kamene 3). Ubytování a strava jsou zajištěny. S sebou stačí vzít pouze spacák a karimatku.

Bližší informace jsou k dispozici na krizové povodňová lince tel. 731 705 002 a na emailu povodne@adra.cz. Centrum je v provozu každý den od 8 do 20 hodin.

Pobočka ADRA v České Lípě předává materiální pomoc, kterou obdržela od občanů a organizuje dobrovolníky pro Liberecko. Na pobočce v ul. Čs.armády 1578 je k dispozici velmi dobře zpracovaný  informační materiál „Obnova bytových domů po záplavách“, který umožňuje vyvarovat se řady chyb, které někteří dělají poté, co mají zaplavené sklepy apod. Pokud budete chtít pomoci při povodních nebo požadovat nějakou pomoc, tak volejte na tel. 484 801 484 (pondělí a středa od 10. do 16. hodin). Mimo tyto hodiny na tel. 777 088 871.

Číslo účtu 4028 4028/0300, variabilní symbol 391

Dárcovská SMS Nadace ADRA ve tvaru: DMS ADRA zaslaná na telefonní číslo 87777.

Děkuji všem, kteří dosud pomohli.

Ing. Petr Máška

Vedoucí pobočky ADRA Česká Lípa

Nahoru