Autor - MO ANO 2011 Česká Lípa

Stanovisko MO ANO 2011 k návrhu rozpočtu města Česká Lípa 2018

15.12.2017 10:34 | Česká Lípa

Jako členové MO ANO 2011 a občané České Lípy máme výhrady ke způsobu sestavování a projednávání rozpočtu města na rok 2018. Projednání jiné verze ve Finančním výboru oproti verzi zveřejněné a následné odložení zastupitelstva na pátek 15. 12. 2017 ukazuje na zmatečnost nebo neschopnost při schvalování tak důležitého materiálu, jako je rozpočet města pro další období.